Kaupunginhallitus käsittelee uutta pakolaissopimusta – Ely-keskus on esittänyt Kouvolalle 60 pakolaisten vastaanottamista vuosittain

Valtio korvaa kotouttamisesta koituvia kuluja tapauksesta riippuen kolmen tai neljän vuoden ajan.

Kai Skyttä

Kunnan velvollisuus on järjestää kotoutumista edistävät palvelut ja huolehtia henkilöstönsä osaamisesta. Arkistokuva.
Kunnan velvollisuus on järjestää kotoutumista edistävät palvelut ja huolehtia henkilöstönsä osaamisesta. Arkistokuva.

Kouvolan kaupunki on solmimassa Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kanssa uutta sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta.

Ely-keskus esittää, että kaupunki lisää kuntapaikkojen määrää nykyisestä ja myöntää paikan vähintään 60 pakolaiselle vuosittain. Tähän sisältyvät kiintiöpakolaiset, hätätapaukset ja turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneet.

Nykyisen sopimuksen mukaan kunta päättää vuosittain kuntaan otettavien kiintiöpakolaisten määrän. Uudessa sopimusluonnoksessa ely-keskus tiedustelee vuosittain kunnan mahdollisuutta vastaanottaa pakolaisia ja neuvottelee heidän sijoittamisestaan kunnan kanssa tapauskohtaisesti. Luonnoksessa ei puhuta lukumääristä.

Kunnan velvollisuutena on järjestää kotoutumista edistävät palvelut ja huolehtia oman henkilöstönsä osaamisesta kotouttamisasioissa.

Kuluja korvataan 3–4 vuotta

Valtio korvaa kotouttamisesta koituvia kuluja kolmen vuoden ajan. Kiintiöpakolaisista ja heidän perheenjäsenistään tai muista omaisistaan maksetaan korvauksia neljä vuotta.

Korvaukset kattavat toimeentulotuen, tulkkipalvelujen järjestämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen erityiskustannukset.

Kouvola on vastaanottanut keskimäärin 15–20 kiintiöpakolaista vuodessa. Viime vuonna kaupunki haki valtiolta yhteensä 1,9 miljoonaa euroa kotoutumislain mukaisia korvauksia. Valtion pakolaiskiintiö kuluvalle vuodelle on 850 henkilöä.

Kaupunginhallitus käsittelee uutta sopimusta maanantaina.

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti viime marraskuussa, että kaupunki sitoutuu ottamaan tarpeen mukaan vastaan noin 60 pakolaista vuosittain.

Kolme kaupunginvaltuutettua teki joulukuussa päätöksestä oikaisuvaatimuksen. He katsoivat lautakunnan ylittäneen toimivaltansa, koska vuonna 2019 voimassa olleen hallintosäännön mukaan sen tehtäviin ei kuulunut päätöksenteko pakolaisten vastaanottamisesta.

Lautakunta kumosi oman päätöksensä tammikuussa.