Kouvolan seurakuntayhtymä selvittää mahdollisuutta vuokrata tilat kaupungin omistamasta Sippolakodista

Sippolan kirkon katto ja julkisivut korjataan tänä vuonna. Kirkolle tulee kameravalvonta ja lisää pihavaloja ilkivallan takia.

Sippolalaiset vastustavat voimakkaasti ajatusta muutta esimerkiksi kirkon parvitiloja monitoimitoimitiloiksi.
Sippolalaiset vastustavat voimakkaasti ajatusta muutta esimerkiksi kirkon parvitiloja monitoimitoimitiloiksi.

Kouvolan seurakuntayhtymä selvittää, olisiko tyhjentyneeltä Sippolakodilta mahdollista vuokrata tilaa seurakunnan toimintaa varten. Sippolakodin omistaa Kouvolan kaupunki. Kaupungin suunnitelmissa on panna Sippolakoti myyntiin.

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo kertoi helmikuun 4. päivänä kokoontuneelle kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle, että tyhjilleen jääneestä Sippolakodista oli jo aiemmin kysytty vuokratilaa. Tuolloin kaupunki olisi vuokrannut koko tilan, ei vain osaa siitä.

Sittemmin Reijo kävi katsomassa tiloja uudelleen. Seurakuntayhtymän tarve on edelleen vain osalle tiloista. Kaupunki aikoo panna Sippolakodin myytiin, mutta samalla se olisi Reijon mukaan valmis vuokraamaan seurakuntayhtymälle osan tiloista. Siinä tapauksessa seurakuntayhtymä voisi luopua tällä hetkellä vuokralla olevista väistötiloista Sippolan koulun yhteydessä.

Kameravalvonta ja lisää valoja ilkivallan takia

Seurakuntayhtymän tämän vuoden investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa yhteensä 670 000 euroa Sippolan kirkon katon ja julkisivujen korjaukseen. Lisäksi yhtymä hankkii kameravalvonnnan ja uusii pihan valaistusta Sippolan kirkolla ilmenneen ilkivallan takia.

Seuraukuntayhtymän investointien viisivuotissuunnitelmassa on varattu yhteensä 320 000 euroa vuosille 2022–2025 muistomerkkien asennukseen ja lämmitysjärjestelmän muuttamiseen Sippolassa. Öljylämmityksestä luopuminen perustuu Kirkkohallituksen ohjeisiin.

Pitkään palloteltu tilaongelma

Sippolassa seurakunnan tilapuutetta on palloteltu pitkään. Vaihtoehtoina ovat olleet kirkkoon tehtävä monitoimitila, vuokratila tai kokonaan uuden seurakuntatilan rakentaminen sisäilmaongelmien takia puretun seurakuntatalon tilalle.

Viime keväänä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle tämän pyytämät selvitykset uudisrakennuksen vaihtoehdoista ja kirkkotilojen muokkaamisesta. Johtokunta esitti, että seurakuntayhtymä jatkaa kirkon muutossuunnitelmia yhteisen tilan rakentamiseksi. Johtokunta myös päätti, ettei seurakuntayhtymä enää jatka erillisen seurakuntatalon suunnittelua.

Yhteisessä kirkkoneuvostossa viime vuonna annetun muutosesityksen jälkeen Sippolan tilakysymykset lähetettiin uudelleen valmisteltaviksi. Viime marraskuussa pidetyssä seurakuntalaisten kuulemistilaisuudessa puheenvuoroissa tuli esille, että kirkkoon ei haluta muutoksia. Sen sijaan seurakuntalaiset toivoivat edelleen Sippolaan uutta pientä seurakuntataloa.