Vaara vaanii valtatiellä — Kuutostie on kaksi kertaa moottoritietä vaarallisempi, mutta Kouvolan kohdalla parannusta on luvassa vain nopeusvalvontaan

Valtatie 6:n turvallisuus parani, kun sille rakennettiin leveäkaistaosuuksia 2000-luvun alkupuolella. Enää ei leveäkaistateitä pidetä hyvänä ratkaisuna eikä uusia tehdä. Vaarallisimpien kohtien turvallisuutta pyritään parantamaan lisäämällä nopeusvalvontaa.

Katja Juurikko

Valtatie 6. Vilkkaasti liikennöity tie, jolla ajonopeudet nousevat suuriksi ja tehdään riskialttiita ohituksia. Tiellä tapahtuu verrattain paljon kohtalokkaita kohtaamisonnettomuuksia.
Valtatie 6. Vilkkaasti liikennöity tie, jolla ajonopeudet nousevat suuriksi ja tehdään riskialttiita ohituksia. Tiellä tapahtuu verrattain paljon kohtalokkaita kohtaamisonnettomuuksia.

Jos Kuutostietä alettaisiin tänä päivänä kunnostaa, siitä ei todellakaan tulisi leveäkaistatie, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenteestä ja infrastruktuurista vastaava johtaja Jyrki Karhula sanoo.

— Leveäkaistatie oli oman aikansa tuote. Niitä ei Suomeen enää edes rakenneta.

Nykyään leveäkaistateiden ei koeta merkittävästi lisäävän liikenneturvallisuutta. Karhulan mukaan esimerkiksi Koskenkylän ja Kouvolan välisen osuuden muuttaminen leveäkaistatieksi oli kuitenkin huomattava parannus aiempaan.

— Turvallisuutta parantaisi lisää, jos ihmiset oikeasti osaisivat ajaa tien oikeata reunaa eivätkä lähtisi ohittamaan yhtäaikaa vastaantulijan kanssa.

Parannushankkeet ajatuksen tasolla

Karhula kertoo, ettei Kuutostiehen kohdistuvia parannushankkeita ole tällä hetkellä vireillä kuin ajatuksen tasolla.

— Jos sille jotain voisi tehdä, sen voisi muuttaa keskikaiteelliseksi, niin sanotuksi 2+1-kaistaiseksi tieksi. Tiellä olisi tasaisin välein ohituskaista kumpaakin suuntaan vuorotellen.

Jotain muutosta valtatie 6:n liikenneturvallisuuteen on silti tulossa. Suunnitelmat kameratolppien rakentamiseksi tien varteen Korialta Koskenkylään ovat edenneet. Enää odotetaan poliisin kamerahankintojen vahvistumista.

Lukas Pearsall

Valtatie 6:lla sattui 30.4. 2015 kahden henkilöauton nokkakolari, jossa oli osallisena kolme ihmistä ja koira. Yksi henkilö menehtyi, toiset loukkantuivat. Palomies Veli-Pekka Hämäläinen lohduttaa autosta pelastettua koiraa.
Valtatie 6:lla sattui 30.4. 2015 kahden henkilöauton nokkakolari, jossa oli osallisena kolme ihmistä ja koira. Yksi henkilö menehtyi, toiset loukkantuivat. Palomies Veli-Pekka Hämäläinen lohduttaa autosta pelastettua koiraa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaavan Sonja Lehtosen mukaan näillä näkymin tieosuudelle on tulossa 16 kameratolppaa. Niistä kymmenen tulee Uudenmaan ja kuusi Kaakkois-Suomen puolelle.

— Tavoittelemme kameravalvonnalla erityisesti liittymäkohtien rauhoittamista, joten sijoitamme tolpat alhaisempien nopeusrajoitusten alueille.

Koskenkylän ja Kouvolan välillä kulkee keskimäärin 6 000—8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

— Kuutostie on eräänlainen väliinputoajatie. Jos liikennemäärä olisi yli 10 000, tie saattaisi nousta nelikaistaiseksi muutettavien joukkoon, Karhula sanoo.

Hän huomauttaa, että samoissa liikennemäärissä oleva valtatie 15 välillä Kouvola—Kotka on ollut liikenneturvallisuuden osalta ongelmallisempi. Sinne rakennetaankin keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia lähivuosina.

Tie kuin tie, aina pitäisi ajaa sääntöjen mukaan ja muistaa tilannenopeudet, turvavälit ja riittävä näkyvyys ohitustilanteissa. -Jukka Tylli

Poliisi korostaa kuljettajien vastuuta

Poliisin näkökulmasta valtatie 6 ei ole sen vaarallisempi kuin mikään muukaan tie.

Komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen liikenneyksiköstä sanoo, että tiellä tapahtuvat vakavat onnettomuudet, kuten kohtaamisonnettomuudet, ovat yksittäistapauksia.

— Ne tapahtuvat eri syistä. Niille ei mielestäni sinänsä löydy tiehen liittyvää yhteistä tekijää.

Leveäkaistaosuuksien ohitteluruletti ei Tyllin mukaan olisi ongelma, jos kaikki noudattaisivat liikennesääntöjä ja ajaisivat tien oikeata reunaa ohitusten helpottamiseksi.

— Tie kuin tie, aina pitäisi ajaa sääntöjen mukaan ja muistaa tilannenopeudet, turvavälit ja riittävä näkyvyys ohitustilanteissa.

Lukas Pearsall

Henkilöauto ajautui ulos tieltä vt 6:lla Korialla 10.9.2015 osuen lyhtypylvääseen ja liikenneopastetauluun. Ulosajanut henkilö menehtyi tapahtumapaikalla.
Henkilöauto ajautui ulos tieltä vt 6:lla Korialla 10.9.2015 osuen lyhtypylvääseen ja liikenneopastetauluun. Ulosajanut henkilö menehtyi tapahtumapaikalla.

Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen Korian ja Koskenkylän välillä on Tyllin mielestä nykypäivää. Kameratolpat eivät silti kokonaan korvaa poliisin tekemää muuta liikennevalvontaa.

— Käsittääkseni uusien tolppien sijoittelu on tehty järkevästi. On tärkeää, että risteysalueiden liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Suuret nopeudet ja keskikaiteen puuttuminen lisäävät onnettomuusriskiä

Ajokilometreihin suhteutettuna henkilövahinkoja sattuu Kuutostiellä kaksi kertaa niin paljon kuin moottoriteillä.

— Kuutostie on valta- ja kantateistä toiseksi turvallisimpien teiden luokassa. Koskenkylän ja Kotkan välinen moottoritie, V7, on turvallisimmassa luokassa, liikennejärjestelmäasiantuntija Auli Forsberg Liikennevirastosta sanoo.

Tiedot perustuvat Liikenneviraston tilastoihin vuosilta 2012—2016. Suomen päätieverkko on jaettu tarkastelussa henkilövahinko-onnettomuuksien perusteella viiteen luokkaan.

Päivi Virta-Salo

Liikenneonnettomuudet Kuutostie.jpg

Kuutostiellä ja muilla moottoriliikenneteillä tapahtui 5,1 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 100 miljoonaa ajokilometriä kohden. Moottoriteillä luku oli vastaavana ajanjaksona puolet pienempi eli 2,5 onnettomuutta.

— Ilman keskikaidetta oleva leveäkaistatie ilman keskikaidetta houkuttelee helposti suuriin ajonopeuksiin, Forsberg taustoittaa Kuutostien onnettomuuksien syitä.

— Vilkkailla yksiajorataisilla teillä kohtaamisonnettomuudet ovat nimenomaan talvella koholla kesään verrattuna, kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki kertoo.

Talvihoidon seuranta netissä

Liikennevirastossa korostetaan tien kunnossapidon laadun varmistamista.

— Tehokkaampaa seurantaa, parempia sääennusteita ja niiden hyödyntämistä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa, Kärki luettelee.

Aiemmin kunnossapidosta vastaavien ELY-keskusten ja urakoitsijoiden käytössä ollut talvihoidon seurantapalvelu on tänä talvena ensimmäistä kertaa kaikkien tiellä liikkujien käytössä.

Ajankohtainen tieto tiekohtaisesta talvihoidosta löytyy osoitteesta: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi

Klaus Elfving

Kolmen ajoneuvon kolari vaati yhden ihmisen hengen Utissa 18.5. 2012. Yksi kolariin joutuneista oli raskas ajoneuvoyhdistelmä, joka kuljetti kalsiumkarbonaattia.
Kolmen ajoneuvon kolari vaati yhden ihmisen hengen Utissa 18.5. 2012. Yksi kolariin joutuneista oli raskas ajoneuvoyhdistelmä, joka kuljetti kalsiumkarbonaattia.

Liukkauden torjuntaan on aikaa kaksi tuntia

Liikenneviraston luokituksessa Kuutostie on käytännössä toiseksi korkeimmassa talvihoitoluokassa. Sen hoitoluokka 1s tarkoittaa nopeutettuja toimenpiteitä liukkauden torjuntaan. Samaan kategoriaan kuuluvia teitä on Suomessa 2 772 kilometriä.

— Kuutostiellä liukkauden torjunta-ajaksi on määritelty kaksi tuntia, kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki Liikennevirastosta sanoo.

Kuutostietä vilkkaimmilla pääväylillä liukkaudentorjuntaa tehdään välittömästi. Nämä hoitoluokka 1sE:n tiet ovat pääasiassa moottoriteitä ja nelikaistaisia kehäteitä. Korkeimman talvihoitoluokan tiestöä on 807 kilometriä.

Kuutostien nostaminen samaan hoitoluokkaan moottoriteiden kanssa on Kärjen mukaan hyvin epätodennäköistä. Kuutostien liikennemäärät eivät yllä lähellekään korkeimman hoitoluokituksen teiden 15 000 ajoneuvon liikennevirtaa vuorokaudessa. Keskimääräinen ajoneuvomäärä Kuutostiellä Kouvolan eteläpuolella on 6 500—7 000 ajoneuvoa.

Kouvolan ja Keltin välinen muutaman kilometrin osuus on Kuutostein vilkkain: noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

— Ilman toimenpideaikaa eli välittömän liukkauden torjunnan piiriin pääsevät tiet ovat erittäin vilkkaita pääväyliä.

Kärki muistuttaa, että käytännössä kaikkien ykköshoitoluokkiin kuuluvien teiden liukkauden torjunta tehdään ennakoivasti tiesääasemien ja sääennusteiden perusteella.

— Silloin pystytään käyttämään järkeviä suolamääriä ja estämään ennakolta tien liukkautta.

Katja Juurikko

Törmäys säiliökonttirekkaan vei henkilöauton kuljettajan hengen 13.9. 2012 Utissa. Rekan kuljettaja loukkaantui.
Törmäys säiliökonttirekkaan vei henkilöauton kuljettajan hengen 13.9. 2012 Utissa. Rekan kuljettaja loukkaantui.

Kunnossapidossa ei ongelmakohtia

Kunnossapidosta vastaavan YIT Rakennuksen työpäällikkö Antti Vidgren sanoo, että nopeat lämpötilan vaihtelut, kuuraantuminen ja sateen aiheuttama kitkan aleneminen voivat aiheuttaa hetkellistä liukkautta.

— Pitkät pakkasjaksot voivat estää suolan käytön. Niiden aikana ongelmakohteiden, kuten ramppien ja risteysten, liukkaudentorjuntaa hoidetaan hiekalla.

Vidgrenin mukaan samat ongelmat koskevat kaikkia saman hoitoluokan teitä eikä Kuutostiellä ole tien talvikunnossapidon kannalta erityisen ongelmallisia kohtia. Jääpolanteiden syntyminen pyritään estämään suolaamalla, mutta lumisateen yltyessä se ei aina onnistu.

— Tällöin polanne poistetaan tien pinnasta alaterän ja suolan avulla.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset