Vuohijärven vedellä voi heittää löylyt — Kaivovesien tutkimukset jatkuvat

Jos kaivovesi haisee tai maistuu, sitä ei saa käyttää. Vedenjako jatkuu Orilammella ja Voikoskella.

Katja Juurikko

Kemikaalivuoto on huolestuttanut muun muassa Vuohijärven mökkiläisiä.
Kemikaalivuoto on huolestuttanut muun muassa Vuohijärven mökkiläisiä.

Vuohijärven veden käyttöön liittyneet rajoitukset ovat hiukan lieventyneet. Kaivovesiä on tutkittu Sarkavedeltä Vuohijärven pohjoisosaan Torviniemelle. Vuohijärven alueella kaivovesien näytteenotto on kesken. Vesi ei aiheuta VR:n mukaan terveysriskiä.

Mäntyharjun puolella Pajulammen ja sen purkuojan lähialueilla MTBE-arvot ovat edelleen koholla. Sillä suunnalla vettä ei suositella käytettäväksi.

Vuohijärvessä voi uida

Mäntyharjun keväisen kemikaalionnettomuuden jäljiltä vesistöön päätynyt MTBE ei rajoita tällä hetkellä kaivovesien käyttöä talousvetenä. Vedessä voi uida ja sitä voi käyttää talous-, pesu- ja löylyvetenä sekä kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa Mäntyharjulla uimista ei suositella.

Onnettomuuden jälkeen Ramboll on tutkinut useiden kymmenien kaivojen vesiä Mäntyharjun ja Vuohijärven suunnilla. Viime viikolla kaivovesien näytteitä otettiin Vuohijärven Kinansaaresta ja sen läheisyydestä. Näytteenotoista vastaava Ramboll ilmoittaa tulokset suoraan kaivojen haltijoille.

Sade nosti pitoisuuksia

Sarkaveden ja Vuohijärven vesi saattaa VR:n antaman ennusteen mukaan palautua käyttökelpoiseksi kesän aikana. MTBE-pitoisuuksiin vaikuttavat sää ja erityisesti sademäärä. Onnettomuusalueen lähilampien pitoisuudet ovat hieman kohonneet, koska sateet ovat huuhtoneet maaperää. Patoaltaassa ja sen yläpuolella on edelleen runsaasti MTBE:tä. Altaan pitoisuuksia on yritetty laskea puhdistamalla.

Järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee aineen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Onnettomuuden syy tuntematon

Kemikaalionnettomuus tapahtui lauantaina huhtikuun seitsemäntenä päivänä, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi säiliövaunuista törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä. Sitä valui maahan 35 tonnia.

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella Kärmelammen, Ojantauksenlammen, Pajulammen tai Sarkaveden itärannan alueilla, noin 50 metrin etäisyydellä Pajulammen purkuojien suulta.

Vettä voi edelleen hakea

Talousvettä voi hakea:

Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18

Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16

Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, kaivon tutkimustoiveen voi ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse mikko.penttinen@ramboll.fi tai tekstiviestillä 050 583 2366.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy täältä.