Kymijoen Hoivan muisteluhankkeelle Kouvolan vuoden vanhusteko 2019 -palkinto

Mallin toivotaan leviävän Kouvolassa muidenkin hyvinvointiasemien käyttöön.

Kouvolan kaupungin viestintä

Kymijoen Hoivan hanke Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa palkittiin Kouvolan vuoden vanhustekona.  Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana  palveluohjaaja Emma Kujala. Palkinnon jakoivat Kouvolan vanhusneuvoston  puheenjohtaja Marjatta Nykänen sekä varapuheenjohtaja Markku Mikkola.
Kymijoen Hoivan hanke Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa palkittiin Kouvolan vuoden vanhustekona.  Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana  palveluohjaaja Emma Kujala. Palkinnon jakoivat Kouvolan vanhusneuvoston  puheenjohtaja Marjatta Nykänen sekä varapuheenjohtaja Markku Mikkola.

Kouvolan vuoden vanhusteko 2019 -palkinto on myönnetty Kymijoen Hoivan hyvinvointiasema Sarastukselle Inkeroisissa. Hanke myönnettiin Sarastuksen Muistoissa taikaa, mennyttä aikaa -hankkeelle, jossa on  on yhdistetty yhteisöllistä muistelua, valokuvia ja digitaitojen lisäämistä.

Hankkeella halutaan vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Sen toivotaan myös ehkäisevän muistisairauksia, lisäävän ikääntyvien digitaitoja, edistävän yhteisöjen säilymistä ja lisäävän sukupolvien välistä vuorovaikutusta. 

Kaikille avoimien muistelutilaisuuksien aluksi palveluohjaaja on alustanut keskustelua. Mukana on ollut eläkeikäisiä muistelijoita sekä myös koululaisia. Keskustelut ja valokuvat on tallennettu nettiin.

Keskusteluille ja muistojen kertomiselle on annettu aikaa. 

—Muistelutilaisuudet ovat olleet hyvinkin koskettavia ja myös huumoripitoisia, kertoo palkinnon vastaanottanut palveluohjaaja Emma Kujala.

—Yhdessä on muisteltu alueisiin ja paikkoihin liittyviä muistoja ja tilaisuudet ovat yhdistäneet alueen ikäihmisiä. Mukana on ollut myös koululaisia muistelemassa yhdessä ikääntyneiden kanssa ja he ovat saaneet kuulla, millaista elämä oli ennen näillä samoilla alueilla.

Inkeroisissa käytössä oleva malli halutaan levittää myös muiden hyvinvointiasemien käyttöön. Ikääntyviä on ohjattu ottamaan valokuvia, käsittelemään niitä ja siirtämään niitä verkkosivuille.

Palkinnosta päättäneen Kouvolan vanhusneuvoston perusteluissa palkitun ansioita olivat onnistunut toimintamalli, jota voidaan toteuttaa muuallakin, asiakaspalaute sekä paikallishistorian esiin tuominen. 

Vuoden vanhusteko -palkinnon saa henkilö, joka on edistänyt Kouvolan vanhustyötä ja edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.