Kouvola alkaa etsiä lisäsäästöjä — Kolme ohjausryhmää tarkastelee muun muassa päiväkotiverkkoa, Kinnoa ja pormestarimallia

Kaikki ohjausryhmät aloittavat työnsä viimeistään ensi vuoden alussa. Muutosehdotusten tulee olla valmiina huhtikuun loppuun 2020 mennessä.

Katja Juurikko

Yksi ohjausryhmistä etsii säästöjä muun muassa varhaiskasvatusverkosta ja kaupungin organisaation tiivistämisestä.
Yksi ohjausryhmistä etsii säästöjä muun muassa varhaiskasvatusverkosta ja kaupungin organisaation tiivistämisestä.

Kouvola on asettanut kolme ohjausryhmää etsimään lisäsäästöjä ja tarkastelemaan kaupungin toimintaa.

Kaupungin mukaan ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2020—2022 taloussuunnitelman sisältämät tasapainottamistoimet eivät ole tässä taloustilanteessa riittäviä.

Yksi ohjausryhmistä valmistelee säästöesityksen Kouvolan taloutta pohtineen Eero Laesterän ja Perlacon oy:n suositusten pohjalta.

Perlaconin raportissa ehdotetaan muun muassa avustusten leikkaamista esitettyä enemmän, varhaiskasvatusverkon supistamista ja hankkeiden määrän vähentämistä. Niin ikään Perlacon suosittaa kaupungille muun muassa organisaation tiivistämistä, palvelujen yhtiöittämistä tai ulkoistamista ja vuokratilojen käytön vähentämistä.

Ohjausryhmien muutosehdotusten tulee olla valmiina huhtikuun loppuun 2020 mennessä.

Muutosselvitys kaupungin johdosta

Toinen ohjausryhmä tarkastelee kaupungin toimialoja ja -elimiä.

Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä kaupungin johtoa ja konsernipalveluiden organisaatiota koskeva muutosselvitys, jossa käsitellään vaihtoehtoisia johtamis- ja ohjasrakenteita, kuten pormestarimallia.

Samassa yhteydessä selvitetään tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yhdistäminen, jossa ovat mukana yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, maaseutupalvelut, kiinteistö- ja tukipalvelut sekä asumispalvelut.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää kasvatus- ja opetustoimialan sekä liikunta- ja kulttuuritoimialan yhdistäminen.

Kinnon rahoitus tarkasteluun

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa ohjausryhmän tarkastelemaan myös omistamansa kehitysyhtiön Kouvola Innovationin eli Kinnon tulevaisuutta, ydintehtäviä ja kokonaisrahoitusta. Ohjausryhmä on tarkoitus nimetä kaupunginhallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

Kaikki ohjausryhmät aloittavat selvitystyönsä viimeistään ensi vuoden alussa. Perlacon-ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina.

Ohjausryhmien muutosehdotusten tulee olla valmiina huhtikuun loppuun 2020 mennessä.

Ohjausryhmien edustajat

Perlacon: Kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, talousjohtaja Hellevi Kunnas sekä luottamushenkilöt Maria Eloranta (sd.), Jari Käki (ps.), Jari Larikka (kok.), Sakari Smeds (kd.), Kaisa Spies (vihr.) ja Liisa Varjola (kesk.).

Toimiala- ja toimielinrakenne: Kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, talousjohtaja Hellevi Kunnas sekä luottamushenkilöt Antti Eskelinen (ps.), Harri Helminen (sd.), Sari Hyytiäinen (vihr.), Birgit Koskela (kok.), Markku Pakkanen (kesk.) ja Johanna Pyötsiä (kd.).

Kinno: kaupunginhallituksen on tarkoitus nimetä ohjausryhmä kokouksessaan 16.12.