Rantarakennuspaikkojen siirto pois Vekaranjärven–Pahkajärven ampumamelualueelta eteni lautakunnassa

Rakennuspaikat voitaisiin siirtää esimerkiksi Jaalaan valtion maille.

Jussi Lopperi

Ampumamelun voimakkuus estää loma-asuntojen rakentamisen Vekaranjärven pohjoisosaan ja Pesäntäjärven länsiosaan.
Ampumamelun voimakkuus estää loma-asuntojen rakentamisen Vekaranjärven pohjoisosaan ja Pesäntäjärven länsiosaan.

Vekaranjärven–Pahkajärven ampumamelualueella olevien rakennuspaikkojen siirtäminen eteni tiistaina. Kouvolan tekninen lautakunta hyväksyi Vekaranjärven rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen.

Alueella olevia 30:ea rakentamatonta rantarakennuspaikkaa ehdotetaan siirrettäväksi meluttomalle alueelle. Ne voisi sijoittaa esimerkiksi Jaalan kirkonkylän pohjoispuolelle, jossa valtiolla on rantapaikkoja. Maanomistajien tulisi solmia maanvaihtokaupat valtion kanssa.

Paikoilleen jäisivät ne 17 rakennuspaikkaa, joihin on jo rakennettu loma-asuntoja. Vakituisia asuinrakennuksia alueella ei ole.

Alueen ampumamelu ylittää valtioneuvoston melua koskevan 45 desibelin ohjearvon, mikä estää uusien loma-asuntojen rakentaminen alueelle.

Kaupunki ei ole aikeissa viedä mahdollisesti riitaista ratkaisua eteenpäin. Kouvolan yleiskaavapäällikön Marko Luukkosen mukaan ajatus rakennuspaikkojen siirrosta ei ole herättänyt suurta vastustusta.

Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Juha Rika

6491632.jpg

Uusimmat uutiset