Kouvolan yt-neuvotteluissa tavoitteena jopa 6,5 miljoonan euron säästöt — Henkilöstöjärjestöt toivovat, että vähennyksiä voitaisiin pehmentää kaikin mahdollisin keinoin

Henkilöstöjohtajohtaja Päivi Karhu: Keskustelemme kaikista keinoista, joilla henkilöstön vähentämistä voidaan korvata

Lumikki Haaja

Kouvolan kaupungin henkilöstöpäällikkö Päivi Karhu kertoo, että yt-neuvottelujen aikana käydään läpi kaikki keinot, joilla henkilöstön vähentämistä voidaan pienentää. Arkistokuva.
Kouvolan kaupungin henkilöstöpäällikkö Päivi Karhu kertoo, että yt-neuvottelujen aikana käydään läpi kaikki keinot, joilla henkilöstön vähentämistä voidaan pienentää. Arkistokuva.

Kouvolan kaupungin henkilöstövähennyksiä koskeva yt-menettely käynnistyi perjantai-aamupäivällä pidetyllä yhteistyöryhmän kokouksella. Kaupungin pääluottamusmiehille esiteltiin muun muassa yt-menettelyyn johtanutta taloustilannetta.

— Keskustelimme rakentavassa hengessä. Talouden sopeuttamistarpeista ollaan yksimielisiä, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo.

Kaupunki hakee tiukassa taloustilanteessa säästökeinoja. Sopeutustarve on vuositasolla 20 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupungin organisaatiossa, palveluissa ja palveluverkoissa.

Yt-menettelyn tavoitteeksi on asetettu 4 miljoonan euron kustannussäästö vuoden 2020 loppuun mennessä. On arvioitu, että henkilövuosiksi muutettuna 4 miljoonaa euroa vastaa sataa henkilötyövuotta.

— Tärkeintä ovat euromääräiset säästöt, eivät henkilötyövuodet, Karhu sanoo.

Lisäksi kaupunki tähtää 2,5 miljoonan lisäsäästöihin vuoden 2021 loppuun mennessä. Henkilöstösäästöjen yhteistavoite on 6,5 miljoonalla euroaa. Tämä tarkoittaisi noin 160:tä henkilötyövuotta.

Kaikki kivet käännetään

— Yritämme edetä asiassa mahdollisimman sujuvasti. Lain mukaan yt-neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, Karhu sanoo.

Karhu ei halua neuvotteluiden juuri alettua ottaa kantaa siihen, milloin neuvottelujen tulosta aletaan viedä käytäntöön.

— Keskustelemme kaikista keinoista, joilla henkilöstön vähentämistä voidaan korvata.

Karhu muistuttaa, että henkilöstövähennyksissä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti eläke- ja muuta poistumaa. Myös määräaikaista henkilöstöä vähennetään.

Yt-menettelyn lisäksi tehdään muun muassa palveluverkkotarkastelua, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittistä tarkastelua sekä kiinteistökartoitus.

Seuraava yt-neuvottelu pidetään 21. toukokuuta.

Henkilöstön edustajat kritisoivat kuitenkin säästöjen kohdentamista ensimmäisenä henkilöstöön. Kouvolan kaupungin JHL-yhdistyksen pääluottamusmies Heli Hamari kuvailee perjantain kokousta tapaamiseksi, jossa käytiin läpi yt-lain mukaiset perusteet yt-neuvottelujen aloittamiseksi.

— Käytiin taloudelliset perusteet läpi, eli millä perusteella henkilöstä aletaan vähentää, Hamari kertoo.

Pehmennyksiä odotetaan

Yhteistyöryhmässä kaupungin pääluottamusmiehiä edustavat Hamarin lisäksi Anna Henttonen SuPerista, Jouko Salo JUKO:sta, Pia Saukkonen Tehystä, Heikka Valjakka Juko/KTN:stä sekä Merja-Liisa Voutilainen JyTystä.

Työantajia yhteistyöryhmässä edustavat vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, Karhu ja toimialajohtajat Arja Kumpu, Veikko Niemi, Vesa Toikka ja Hannu Tylli.

Luottamusmiesten toiveissa on, että henkilöstövähennyksiä saataisiin pehmennettyä muilla keinoin. Hamarin mukaan henkilöstöjärjestöissä odotellaan nyt työnantajan ehdotuksia siitä, millä perusteilla ja mihin säästöt kohdentuvat.

— Nämä neuvottelut neljän miljoonan euron osalta kestävät vähintään kuusi viikkoa. Syksyllä lähtee ilmeisesti seuraava yt-kierros mahdollisista lomautuksista ja muista mahdollisista ratkaisuista.

JHL:n työntekijöiltä Hamari ei ole saanut vielä juurikaan palautetta. Henkilöstö on odotuskannalla.

— Hekin odottavat sitä, että neuvottelut lähtevät realisoitumaan. Sitten näemme, miten tämä on suunniteltu toteutettavaksi.

Kaupungin tulos kuralla

Kouvolan tulos jäi viiime vuonna 26 miljoonaa euroa miinukselle. Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa 5 456 työntekijää. Henkilöstömenot olivat viime vuonna 239,5 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2017 olivat 255,9 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden alussa kaupungin henkilöstöstä siirtyi iso osa Kymsoten palkkalistoille. Maaliskuun lopussa Kouvolan kaupungilla työskenteli 3 359 henkilöä, joista vakinaisia oli 2 642.