Kouvola maksaa Kymsotelle ensi vuonna 320 miljoonaa eli 49,7 prosenttia kuntayhtymän toiminnasta

Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat tämän vuoden tasosta 0,8 prosenttia. Nostolla kompensoidaan henkilöstökulujen kasvua.

Noora Vilamaa

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että talousarvion laadintaa vaikeutti muun muassa se, että palkkaratkaisut ensi vuodelle ovat vielä auki. Neuvottelut tulevista työehtosopimuksista ovat meneillään. Arkistokuva on tämän vuoden huhtikuulta.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että talousarvion laadintaa vaikeutti muun muassa se, että palkkaratkaisut ensi vuodelle ovat vielä auki. Neuvottelut tulevista työehtosopimuksista ovat meneillään. Arkistokuva on tämän vuoden huhtikuulta.

Kouvola maksaa ensi vuonna sote-kuntayhtymä Kymsoten toiminnasta 49,7 prosenttia.

Kouvolan maksuosuudeksi esitetään ensi vuoden talousarviossa 320 018 000 euroa, jossa erikoissairaanhoidon osuus on vajaat 112 miljoonaa euroa ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osuus reilut 208 miljoonaa euroa.

Kuuden jäsenkunnan yhteenlasketut maksuosuudet ovat talousarviossa yhteensä 643 409 000 euroa.

Maksuosuus kasvaa yli 7 miljoonaa

Viime vuoden alkuperäisessä talousarviossa Kouvolan maksuosuus Kymsoten toiminnasta oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi eli 49,4 prosenttia. Rahoitusosuus oli alun perin 310 242 00 euroa.

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan Kouvola maksaa tänä vuonna erikoissairaanhoidosta reilut 111 miljoonaa euroa ja perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista 206,5 miljoonaa euroa. Yhteensä maksuosuusennuste on 317 574 000 euroa, joka on 49,7 prosenttia koko potista.

Toisin sanoen ensimmäisestä arviosta tämänhetkiseen ennusteeseen Kouvolan maksuosuus on kasvanut reilut 7,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstökuluissa 2 prosentin kasvu

Kymsote on lähtenyt ensi vuoden talousarviossa siitä, että myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat 0,8 prosenttia. Kasvu lasketaan tämän vuoden toteutuneista luvuista.

Kuntalaskutuksen 0,8 prosentin nostolla kompensoidaan henkilöstökulujen 2 prosentin kasvua.

Tulostavoite 3,7 miljoonaa miinuksella

Kuntayhtymän toimintatuotot ovat arvion mukaan ensi vuonna 732 miljoonaa euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta muodostavat tästä summasta 87,8 prosenttia.

Muita myyntituloja, pääasiassa palvelujen myyntiä muille kuin jäsenkunnille, on yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

Toimintakulut arvioidaan puolestaan 731,5 miljoonaksi euroksi.

Tulostavoite ensi vuodelle on rahoituskulujen ja poistojen jälkeen 3,7 miljoonaa alijäämäinen.

Ensi vuodelle on yt-neuvottelutuloksen perusteella kustannussäästöjä luvassa 14,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista aiotaan nipistää 12,2 miljoonaa ja palvelujen ostoista vajaat 2,1 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna miinusta yli 13 miljoonaa

Tämän vuoden tavoite oli alkuperäisessä talousarviossa nollatulos. Tämänhetkinen ennuste on, että miinusta tulee vähän yli 13 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että euromääräistä tavoitetta tämän vuoden lopulle ei voi oikein ollakaan.

— Kaikki riippuu lopulta siitä, mikä on palvelujen kysyntä. Kaikki tehdään kuitenkin sen eteen, että miinus on mahdollisimman pieni.

Palkkaneuvottelujen tulos auki

Vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden laadintaa ohjaavat perussopimuksen taloutta koskevat säädökset.

Niiden mukaan toimintamenot saavat kasvaa viime vuoden tilinpäätöksen tasosta vain palkkoihin ja henkilöstömenoihin kohdistuvien sopimuskorotusten ja lainsäädännön muutosten mukaisesti.

— Vaikeutena on, että emme tiedä vielä palkkaratkaisujen vaikutuksia ensi vuodelle, kun neuvottelut työehtosopimuksista ovat kesken. Olemme varautuneet talousarviossa henkilöstökulujen kahden prosentin nousuun, mutta onko se riittävä taso? Niiranen kysyy.

Hallitus käsittelee vielä talousarviota

Kymsoten hallitus ei lyönyt vielä lukkoon perjantaina lopullisia talousarvion muotoiluja vietäväksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Sen sijaan hallitus haluaa vielä käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan, joka on 22. marraskuuta.

Ennen sitä ensi viikon tiistaina 12. marraskuuta on valtuustoseminaari, jossa kuntayhtymän talousarviota ja taloussuunnitelmia käydään läpi.