Kouvola teki isoja muutoksia Kullasvaaran suunnitelmiin, jotta Tykkimäen radat pelastuisivat — Katso, miltä logistiikka-alueen liikenneverkon luonnos vuodelle 2030 näyttää

Moottoriharrastajien ehdotus raideyhteyden siirrosta meni läpi. Valtatie 6:n liittymäalue vaatii muutoksen yleiskaavaan.

Kouvolan kaupunki on päättänyt säästää Tykkimäen moottoriradat kuntalaisten palautteen ansiosta. Vielä viime lokakuussa kaupunki oli valmis jyräämään moottoriurheilukeskuksen, jotta Kullasvaaran logistiikka-alueelle saadaan luotua hyvät liikenneyhteydet. Suunnitelmassa moottoriratojen päältä kulki katuja ja raidevaraus.

Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee ensi keskiviikkona kaavarunkoa, jossa katu- ja raidelinjaukset on hahmoteltu uudelleen. Liikennejärjestelyt eivät enää vaaranna moottoriratojen toimintaa.

Valtatielle 6 johtavaa katuyhteyttä on siirretty itään aiemmasta suunnitelmasta.

Valtatielle 6 johtavaa katuyhteyttä on siirretty itään aiemmasta suunnitelmasta. Tavarajunaliikenteen raidevaraus kulkee nyt kaavarunkoalueen eteläosassa varsinaisen junaradan myötäisesti.

— Ajatus raideyhteyden siirrosta tuli moottoriurheiluharrastajilta. Tutkimme heidän ehdotustaan, ja se vaikuttaa toimivalta, yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen kertoi Kouvolan Sanomille joulukuussa.

ELY-keskus näytti vihreää valoa

Luukkosen mukaan uudet liikennejärjestelyt vaativat vielä tarkennuksia, joista päätetään erikseen kaavoituksessa. Hän sanoo, että kaavarunko on vasta yleissuunnitelma alueen maankäytöstä. Se ei sido maankäyttöä juridisesti mutta toimii suunnittelun pohjana ja jatkokaavoituksen tausta-aineistona.

Valtatie 6:n tie- ja liittymäjärjestelyt vaativat voimassa olevan yleiskaavan tarkistamista. Luukkosen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa on jo löytynyt yhteisymmärrys siitä, että kaavarungossa esitetyt muutokset liittymäalueelle ovat mahdollisia.

Kuntalaiset huolissaan ympäristövaikutuksista

Kaavarunko oli nähtävillä touko—kesäkuussa 2017. Kaupunki sai siitä viisi viranomaislausuntoa ja 12 kuntalaismielipidettä. Mielipiteitä tuli lähialueen asukkailta ja Aitomäen kyläyhdistykseltä. Palautteissa nousi esille huoli logistiikka-alueen ympäristövaikutuksista ja sen mahdollisesta aiheuttamasta melusta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vaati lisätutkimusta hule- ja pohjavesistä. Kaupungin mukaan pohjavesiasiaan on kiinnitettävä huomiota jatkosuunnittelussa etenkin alueen luoteisosassa, jossa moottoriradat sijaitsevat. Hulevesien hallinnan kaupunki aikoo järjestää siten, ettei suunnittelualueen ulkopuolelle aiheudu muutosta nykytilanteeseen.

Kouvolan kaupunki on suunnitellut Kullasvaaraan rautatie- ja maantieterminaalia, josta käytetään lyhennettä RRT. Tavoitteena on tehdä Kouvolasta kansainvälisesti entistä tärkeämpi rahtiliikenteen keskus.

Kaupunki omistaa Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen maat. Ratojen lähtö on yhä mahdollinen, jos maat tarvitaan tulevaisuudessa esimerkiksi yrityksiä varten teollisuustonteiksi.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset