Ministeriö reagoi Mäntyharjun kemikaaliturmaan — Jatkossa asetukseen kirjataan, kenen vastuulla on ilmoittaa vaunujen säilytyksestä

Onnettomuustutkintakeskus

Etelä-Savon pelastuslaitos ei ollut saanut ilmoitusta Kinnin liikennepaikalla säiltytetyistä säiliövaunuista.
Etelä-Savon pelastuslaitos ei ollut saanut ilmoitusta Kinnin liikennepaikalla säiltytetyistä säiliövaunuista.

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo täsmentää vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia.

Ministeriö aloittaa hankkeen Mäntyharjun säiliövaunuonnettomuuden seurauksena. Etelä-Savon pelastuslaitos ei ollut saanut ilmoitusta Kinnin liikennepaikalla olevista säiliövaunuista.

Valtioneuvoston asetuksessa ei tällä hetkellä määritellä, kuka on vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä sanoi Kouvolan Sanomissa 27. huhtikuuta, että yleensä ilmoituksen on tehnyt joko VR tai Liikennevirasto.

Tällä hetkellä tilapäiseen säilytykseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus on kirjoitettu passiiviin muotoon:

— Jos vaarallista ainetta sisältävää säiliövaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, säilyttämisestä on tehtävä ilmoitus paikallisille pelastusviranomaisille.

Nyt ministeriö haluaa muuttaa säännöstä siten, että siinä tarkennettaisiin yksityiskohtaisesti, kenen tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle tilapäisestä säilytyksestä.

Hanke käynnistyy heti, ja tarvittavat asetusmuutokset on tarkoitus saada voimaan lokakuussa 2018.

50 säiliövaunun letka valui päin radan päätepuskinta Mäntyharjun Kinnissä 7. huhtikuuta. Yksi MTBE-kemikaalia sisältänyt säiliövaunu suistui osittain kiskoilta, ja säiliöön tuli repeämä.

Yhteensä 35 tonnia vaarallista kemikaalia valui maastoon. Vuoto on levinnyt jo Kouvolaan Vuohijärveen.