Jenny Hasu nousee Kouvolan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston johtoon — Hasu: Tärkeintä on tulevaisuuden ennakointi

Keskustan Jenny Hasun mielestä uuden tulevaisuusjaoston pitää pystyä ennakoimaan, millaisia koulutus- ja työpaikkatarpeita Kouvolassa on tulevaisuudessa.

Jussi Lopperi

Keskustan Jenny Hasu on Kouvolan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston ensimmäinen puheenjohtaja. Hasu kuvattiin vuosi sitten ennen uuden kaupunginvaltuuston ensimmäistä kokousta.
Keskustan Jenny Hasu on Kouvolan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston ensimmäinen puheenjohtaja. Hasu kuvattiin vuosi sitten ennen uuden kaupunginvaltuuston ensimmäistä kokousta.

Kouvolan kaupunginhallitus valitsi maanantai-iltana kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston jäsenet. Uudessa jaostossa on jäsen ja varajäsen jokaisesta kuntavaaleissa ehdolla olleesta yhdeksästä ryhmästä, jotka saivat edustuksen valtuustoon.

Valituiksi tulivat Niina Ristolainen (sd.) (varajäsen Verna Sydänmaanlakka), Miia Witting (kok.) (Ville Kaunisto), Jenny Hasu (kesk.) (Liisa Varjola), Anna Tikka (vihr.) (Erkka Koskinen), Leo Lindström (ps.) (Sheikki Laakso), Sakari Smeds (kd.) (Johanna Pyötsiä), Mika Byman (vas.) (Jyrki Taskinen), Jan Andersson (s-ks.) (Jouni Suninen) ja Pulla Peltola (sit.) (Marja-Terttu Nuorivuori).

Jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Jenny Hasun ja varapuheenjohtajaksi Miia Wittingin. Molemmat ovat Jaalasta.

Hasu: Kouvolalaisten yritysten ja ihmisten toiveita pitää ennakoida

Hasun mielestä tulevaisuusjaostolla on kolme tärkeää tehtävää: ennakointi, ennakointi ja ennakointi.

— Meidän täytyy ennakoida koulutusta, työpaikkoja ja ihmisten toiveita. Kouvolassa pitää miettiä, miten meidän yrityksillämme menee ja millaista työvoimaa ne mahdollisesti tulevat tarvitsemaan. Meidän täytyy tietää, mitä yritykset suunnittelevat, jotta kaupunki voi vastata niiden tuleviin tarpeisiin.

Hasun mukaan jaosto voi katsoa lähitulevaisuuden lisäksi pitkälle tulevaisuuteen. Se voi kysyä esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta tai tulevaisuudentutkijoilta, miten ne näkevät maailman muutoksen.

— Maanantaina eri ministeriöt esittelivät omia näkemyksiään tulevaisuudesta. Niissä listattiin Suomen vahvuuksia: puhdas luonto, ruoka ja vesi. Näitä kaikkia löytyy Kouvolasta. On pohdittava, miten pystymme näitä markkinoimaan tulevaisuudessa.

Tulevaisuusjaosto ehdottaa valtuustolle aluetoimikuntien jäseniä

Kouvolan uusi kaupunginvaltuusto päätti vuosi sitten tulevaisuusjaoston perustamisesta. Sen tehtävät määritellään hallintosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi tänä keväällä. Tehtäviin kuuluu muun muassa Kouvolan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutosten seuraaminen ja ennakointi.

Jaosto vastaa Palvelumalli 2030 -hankkeen ohjaamisesta ja tekee kaupunginvaltuustolle ehdotuksen kaupunginosia edustavien aluetoimikuntien jäsenistä ja puheenjohtajista.

Kouvolaan perustetaan aluekeskukset entisen Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Valkealan alueille. Lisäksi Kuusankoskelle tulee Jaalan ja Kuusankosken yhteinen aluekeskus. Jokaisella alueella toimii paikallisista asukkaista koostuva 7—11 jäsenen toimikunta, joka päättää pienten kehityshankkeiden rahoituksesta ja anoo suurempiin rahaa kaupunginhallitukselta.

Alueille varataan vuosittain yhteensä miljoonan euron kehittämisraha, joka jyvitetään keskuksille asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Juttua päivitetty klo 20.18: Lisätty Jenny Hasun haastatteluosuus.