Sairaaloiden päivystyksissä voi olla jonoa uudenvuodenpäivänä — Potilaiden tiedot kerätään ensi vuoden alussa yhteen järjestelmään Kymenlaaksossa, siirtymäaikana potilastapahtumia kirjataan paperille

Carean mukaan muutos nopeuttaa tiedonkulkua merkittävästi. Vastaanottoaikoja pidennetään aluksi, jotta henkilöstö ehtii oppia uuden järjestelmän käytön.

Kai Skyttä

Uusi potilastietojärjestelmä parantaa tiedonkulkua.
Uusi potilastietojärjestelmä parantaa tiedonkulkua.

Kymenlaakson uusi sote-kuntayhtymä Kymsote aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa. Samalla yhtymä ottaa käyttöön maakunnan yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän Lifecaren.

Tällä hetkellä Kouvolassa on oma Effica-tietojärjestelmänsä ja sairaanhoitopiiri Carealla sekä Etelä-Kymenlaakson kunnilla omansa. Vuoden vaihteessa toteutettava muutos yhdistää järjestelmät ja kunkin kunnan ja Carean potilasrekisterit.

— Jatkossa saamme tiedon kulkemaan helpommin hoitavien yksiköiden välillä. Tähän asti potilaalle on voinut tulla esimerkiksi turhia vastaanottokäyntejä, kun tiedonkulussa on tullut viiveitä, Kymsoten tuleva johtajaylilääkäri Arto Toivanen sanoo.

Kouvolan Sanomat kertoi viime elokuussa, että ajoittain Kouvolassa on ollut tilanteita, joissa henkilökunta on välittänyt potilastietoja suullisesti tai esimerkiksi faksilla. Toivasen mukaan uudistus parantaa merkittävästi tiedonkulkua julkisten toimijoiden kesken, mutta yksityisten sote-toimijoiden tietokannat ovat jatkossakin erillään julkisesta järjestelmästä.

Tiedot siirretään uuteen järjestelmään 2. tammikuuta

Uuden järjestelmän käyttöönotto alkaa heti uudenvuodenyönä. Carean mukaan järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta potilaiden saamaan hoitoon, mutta se vaatii poikkeusjärjestelyjä potilastietojen kirjaamisessa.

— Päivystyksissä kaikki potilastapahtumat kirjataan reilun vuorokauden ajan paperille tai toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tiedot siirretään uuteen järjestelmään, kun se on käytettävissä tammikuun toisen päivän aamusta alkaen, Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen ylilääkäri Kimmo Salmio kertoo tiedotteessa.

Hoitohenkilökunta näkee siirtymäaikana potilastiedot vanhasta järjestelmästä, mutta uusia tietoja ei voida tallentaa niihin.

— Muutos ei vaaranna potilasturvallisuutta, vaikka päivystyksessä voi tulla vähän viivettä, Toivanen sanoo.

Terveysasemien vastaanotoilla ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla vastaanottoaikoja on hieman pidennetty tammikuun ensimmäisellä viikolla muutoksen takia.

Reseptien uusinnassa alkaa katko perjantaina

Reseptien uusinnassa tulee katkos jo aiemmin. Uusintoja ei voi tehdä kuntien eikä Carean palveluissa 21.12.2018—4.1.2019. Tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa vanhenevat, säännöllisesti tarvittavien lääkkeiden reseptit on siksi syytä toimittaa uusittaviksi mahdollisimman pian.

Reseptien uusintapyynnöt voi tehdä entiseen tapaan esimerkiksi Omakanta-palvelussa (kanta.fi/omakanta), terveysasemien puhelinajanvarauksessa tai apteekissa. Jos uusiminen herättää kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan tai muuhun hoitavaan tahoon.

Kokonaiskustannukset 3,4 miljoonaa euroa

Carean ja tulevan Kymsoten talousjohtajan Helena Kinnusen mukaan Lifecaren kokonaiskustannukset ovat noin 3,4 miljoonaa euroa

Alun perin Lifecare-potilastietojärjestelmä piti ottaa käyttöön jo viime heinäkuussa. Carea ja Kymenlaakson kunnat siirsivät käyttöönottoa, koska sote-uudistuksen valinnanvapauskokeilu ei alkanut ajallaan.