Leca Finland sai savenottoluvan Ummeljoelle — Savea on tarkoitus kaivaa kymmenen vuoden ajan

Savea arvioidaan ajettavan keskimäärin 15—25 kuormaa vuorokaudessa.

Katja Juurikko

Savikuormien kuljetusreitti siirrettiin Lossitieltä erikseen rakennettavalle uudelle tielle. Kuva viime lokakuulta.
Savikuormien kuljetusreitti siirrettiin Lossitieltä erikseen rakennettavalle uudelle tielle. Kuva viime lokakuulta.

Leca Finland saa perustaa savenottoalueen Lossitien alueelle Ummeljoelle. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi keskiviikkona yhtiölle maa-ainestenottoluvan ja toiminnan aloittamisluvan.

Toiminta-alueen pinta-ala on 15,6 hehtaaria. Kevytsoran valmistamiseen käytettävää savea on tarkoitus kaivaa 10 vuoden ajan 5—10 metrin syvyydestä. Savenoton jälkeen alueelle muodostuu noin 13 hehtaarin suuruinen ja 5—8 metrin syvyinen lampi. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

Lupahakemuksesta jätettiin viisi muistutusta, joissa ilmaistut huolenaiheet on otettu huomioon lupamääräyksissä. Savikuljetuksia ei ajeta Lossitietä pitkin, vaan niitä varten rakennetaan erillinen tie. Kuljetuksia arvioidaan ajettavan vuorokaudessa keskimäärin 15—25. Suojaetäisyyttä lähimpiin asuintaloihin on pidennetty 100 metristä 150:een.

Leca Finlandin on ennen toiminnan aloittamista maksettava noin 93 000 euron suuruinen maa-ainesvakuus ja 10 000 euron vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.