Valkealan tulevan ampumaradan lähellä asuvat pelkäävät raskaan liikenteen rikkovan tien – Urakoitsija valmistelee kokonaan uuden tien rakentamista

Noin puolentoista kilometrin mittaiselle metsäautotielle olisi liittymä valtatie 15:ltä.

Lumikki Haaja

Kouvolan Urheiluampujat on vuokrannut kaupungilta 66 hehtaarin alueen ampumaurheilukeskusta varten. Kuva huhtikuulta.
Kouvolan Urheiluampujat on vuokrannut kaupungilta 66 hehtaarin alueen ampumaurheilukeskusta varten. Kuva huhtikuulta.

Valkealan Yrtinkankaalle rakennettavaa ampumarataa varten suunnitellaan uutta tietä. Suunnittelu aloitettiin nopeassa aikataulussa, kun kävi ilmi, että raskaan ajoneuvoliikenteen vaikutukset huolestuttavat alueen asukkaita.

Itse ampumarata on jo saanut ympäristöluvan. Rakentamisen ensimmäisen vaiheen toteuttava GRK Infra hakee parhaillaan Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta ympäristölupaa kierrätettävien materiaalien varastointiin, käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Kierrätysmateriaalia on tarkoitus käyttää ampumarata-alueen suojavallien rakentamiseen sekä paikoitusalueiden, kenttien ja teiden rakennusmateriaalina. Tarkoitukseen sopivat esimerkiksi ylijäämämaat sekä betoni- ja tiilijäte.

Materiaaleja oli tarkoitus kuljettaa rakennuspaikalle Lönnintietä ja Junnolantietä pitkin. Rakennusvaiheen ja kuljetusten on arvioitu kestävän enimmillään viisi vuotta.

– Kunta voi myöntää luvan hyödyntää jätteitä 50 000 tonnia vuodessa. Tämä rajoittaa rakentamisen aikataulua, Kouvolan kaupungin ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen selittää pitkää kestoa.

GRK Infran ympäristölupahakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä kuusi muistutusta. Niistä kolme tuli alueen asukkailta ja Lönnin yksityistieltä. Muistutuksissa ilmaistaan huoli siitä, miten Lönnintie kestää vuosia jatkuvaa raskasta liikennettä. Myös melu- ja pölyhaitat, talojen arvon lasku sekä koulutaksia käyttävien lasten turvallisuus huolestuttivat.

Muistutuksissa toivottiin lisäksi, ettei työmaa-ajoja olisi öisin eikä viikonloppuisin.

Kolme muistutusta tuli yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Metsästäjäliitto, Suomen ampumaurheiluliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys puoltavat hakemusta ja toteavat, että kierrätettävien rakennusmateriaalien käyttö vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Suunnitelmissa metsäautotie

Suunnitelmissa on nyt rakentaa kuljetuksia varten noin puolentoista kilometrin mittainen tie, joka kulkisi valtatie 15:ltä ampumarata-alueelle. Sitä käytettäisiin tulevaisuudessa myös ajoreittinä ampumaradalle.

– Olemme selvittäneet vaihtoehtoisia reittejä, koska haluamme aiheuttaa kuljetuksilla mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille, GRK Infran tulevaisuusjohtaja Riina Rantsi sanoo.

Lopullista suunnitelmaa linjauksesta ei vielä ole, mutta Rantsin mukaan kyse on metsäautotiestä, jonka lähistöllä ei ole asutusta. Yhtiö on ollut hankkeesta yhteydessä Kaakkois-Suomen ely-keskukseen, mutta lupahakemusta ei ole vielä jätetty.

Rantsi arvioi, että rakennustyöt voitaisiin päästä aloittamaan kuukauden kuluttua, mikäli kaikki etenee sujuvasti.

Ampumarataa ylläpitää tulevaisuudessa Kouvolan Urheiluampujat. Yhdistys on ollut tiiviisti mukana uuden tielinjauksen valmistelussa. Puheenjohtaja Petri Lahdenpää pitää hanketta hyvänä asiana.

– Lönnintie vaatisi mittavan kunnostuksen, koska se on aikoinaan rakennettu suon päälle eikä kestä kesäkelillä. Lisäksi aiemmassa suunnitelmassa raskas liikenne ajaisi Valkealan taajaman läpi, jolloin syntyy melua.

Suunniteltu tie sijaitsee kahden maanomistajan alueilla, joista toinen on UPM ja toinen yksityinen maanomistaja. Lahdenpään mukaan kummankin tahon kanssa on käyty keskusteluja, ja suhtautuminen tiehen on ollut myönteistä.

Ampumaratahanke on ollut vireillä pitkään. Yrtinkankaan alue vahvistettiin sijaintipaikaksi noin kymmenen vuotta sitten. Kouvolan alueella on ollut vuosikausia tarvetta haulikko- ja luodikkoradalle.

Itse ampumaradan ympäristölupaa vastustettiin. Lupahakemus kiersi kaikki hallinnon asteet valitusten vuoksi. Lopulta korkein hallinto-oikeus myönsi ympäristöluvan.

Kouvolan Urheiluampujat ja kaupunki ovat tehneet vuokrasopimuksen ampumarata-alueesta vuoteen 2045 saakka.