Ensimmäinen kerta rauhan aikana: Yleisö ei pääse paikan päälle Karjalan prikaatin valapäivänä – Tilaisuutta voi seurata Kouvolan Sanomien verkosta

Karjalan prikaatissa vannoo valan tai antaa vakuutuksen yhteensä lähes 1 900 alokasta.

Katja Juurikko

Karjalan prikaatissa ei vastaanoteta vieraita korona-aikana.
Karjalan prikaatissa ei vastaanoteta vieraita korona-aikana.

Karjalan prikaatin sotilasvala- ja vakuutustilaisuus järjestetään kahtena perjantaina: huomenna 7. elokuuta ja viikon kuluttua 14. elokuuta. Koronan takia omaiset eivät pääse paikan päälle seuraamaan tilaisuutta. Tämä on erittäin poikkeuksellista, sillä vastaavaa ei ole tapahtunut rauhan aikana.

Karjalan prikaatissa valan vannoo 1 683 alokasta ja vakuutuksen antaa 176 alokasta.

Heinäkuun saapumiserän sotilasvalatilaisuutta voi seurata suorana Kouvolan Sanomien nettisivuilta. Alokkaat antavat sotilasvalan ja -vakuutuksen omissa kohorttiryhmissään. Vakuutustilaisuus tulee tilaisuuden päätteeksi nauhoitteena.

Tilaisuudet ovat kolmessa osassa. Ensimmäisinä valansa vannovat Itä-Suomen viestipataljoonan ja Karjalan huoltopataljoonan alokkaat huomenna.

Viikon päästä 14.8. aamupäivällä vuorossa ovat Karjalan tykistörykmentin ja Salpausselän ilmatorjuntapatteriston alokkaat – saman päivän iltapäivällä taas Kymen jääkäripataljoonan ja Kymen pioneeripataljoonan alokkaat.

Sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen antamisen jälkeen alokkaat nimitetään jääkäreiksi, panssarijääkäreiksi, tykkimiehiksi, viestimiehiksi tai pioneereiksi.

Sotilasvala- ja -vakuutustilaisuutta voi seurata suorana myös Maavoimien ja Kouvolan kaupungin nettisivuilta.

1683 alokasta vannoo valan Karjalan prikaatissa. Vakuutuksen antaa 176 alokasta.
1683 alokasta vannoo valan Karjalan prikaatissa. Vakuutuksen antaa 176 alokasta.