Tykkimäen moottoriradan jatko ratkeaa tänään — Asia on menossa teknisessä lautakunnassa äänestykseen

Moottoriradan puolustajat haluaisivat muuttaa teollisuusalueen kaavamerkinnän moottoriurheilualueeksi. Jari Larikan mielestä tämä olisi vastoin valtuuston tekemää päätöstä.

Pro Tykkimäki -ryhmä haluaa varmistaa lopullisesti moottorirata-alueen toiminnan jatkumisen Kouvolassa.

Tavoitteena on muuttaa logistiikka-alueen kaavamerkintöjä ehdotetuista teollisuusalueista moottoriurheilualueeksi. Teknisen lautakunnan kokouksessa nähtäneenkin tänään keskiviikkona tiukka äänestys alueen tulevaisuudesta.

Teknisen johtajan Hannu Tyllin päätösehdotuksessa rata-alueet on merkitty teollisuusalueiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki saisi halutessaan alueet logistiikan käyttöön.

Lautakunnan käsittelyssä ovat alueen kaavarunko ja yleissuunnitelma sekä ensimmäisen vaiheen asemakaava.

Suninen on valmis muutosehdotukseen

Teknisen lautakunnan jäsen Jouni Suninen (s-ks.) vahvistaa, että hän on valmistautunut tekemään muutosesityksen keskiviikkoisessa kokouksessa.

— Hienointa tietysti olisi, että moottoriratamerkintä olisi mukana jo pohjaesityksessä.

Sunisen toiveen toteutuminen edellyttäisi siis muutettua päätösesitystä tekniseltä johtajalta.

— Moottoriradat ovat alueen pohjoisreunassa. Jo nyt on nähty, että suunnitelmia voidaan muuttaa, hän viittaa esimerkiksi raidelinjausten siirtymiseen.

Wallin kanta ratkeaa keskustelujen jälkeen

Lautakunnan puheenjohtaja Janne Wall (kesk.) sanoo, että asiaa pohditaan tänään keskiviikkona ennen lautakunnan kokousta.

— Viranhaltijoiden kanssa täytyy selvittää, mitä kaavamerkinnän muuttaminen käytännössä tarkoittaisi. Meidän täytyy löytää kokonaisuuteen kompromissi. Tämä asia ei ole mustavalkoinen.

Wall sanoo oman kantansa varmistuvan vasta keskiviikkoisten keskustelujen jälkeen.

— Kaava tulee nähtäville joka tapauksessa, eli keskiviikkona kukaan ei voita eikä menetä vielä mitään. Kannanottoja ja huomautuksia kaavasta tulee varmasti

Jouni Suninen sanoo luottavansa siihen, että kaavamerkinnän muutos moottoriradaksi voi tulla lautakuntaan jo muutetussa pohjaesityksessä. Jos näin ei käy, muutosesitys tehdään Sunisen mukaan kokouksessa.

— Kyllä muutosesityksen taakse yli puolet saadaan, hän nostaa taisteluhenkeä.

Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä, joten kaikkien ollessa paikalla äänestyksessä voittoon tarvitaan 7 ääntä.

Larikka: Kärkihanke vesittymässä

Lautakunnan jäsenellä Jari Larikalla (kok.) on asiasta täysin toisenlainen näkemys kuin Sunisella.

Larikka sanoo, että Kouvolan kaupungin työpaikkojen ja verotulojen muodostumisen kannalta kaavamerkinnän muuttamisessa ei ole mitään järkeä.

— Jos alue jonakin päivänä tarvitaan kaupungin käyttöön logistiikan tarpeisiin, on kohtuullista, että Kouvolalla on omistamansa maa-alueet käytettävissä.

Larikka kertoo olevansa ihmeissään siitä, että kaupunginvaltuuston tekemä päätös strategisista kärkihankkeista ei tunnu ohjaavan muuta päätöksentekoa lainkaan.

— Kouvolalle on tyypillistä, että tehdään ensin strateginen päätös, että logistiikka on ykkönen. Sitten logistiikkaa edistäviä hankkeita ei halutakaan viedä eteenpäin.

Larikka vaatiikin, että jos tekninen lautakunta hyväksyy kaavamerkinnän muuttaminen teollisuusalueesta moottoriurheilualueeksi, on kaupunginhallituksen käytettävä otto-oikeuttaan ja otettava asia käsiteltäväkseen.

Hän perustelee kantaansa valtuuston hyväksymillä kärkihankkeilla. Larikan mielestä päätös pyhittää logistiikka-alueen yksi kulma kaavamerkinnällä moottoriurheilulle vesittää osaltaan strategisia linjauksia.

— Jos lautakunta päättää muuttaa kaavamerkintää, olisi kysymyksessä kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen päätös.

Lavonen: Asukkaiden ääni kuuluviin

Lautakunnan jäsen Esko Lavonen (kok.) sanoo, että asiassa on moottoriradan ja logistiikan lisäksi kolmaskin ulottuvuus.

— On hyvä huomioida myös alueen asukkaiden kanta. Aitomäen kyläyhdistykseltä ja alueen asukkailta olemme saaneet viestejä, että logistiikka-alueen muutettu suunnitelma toisi monenlaista harmia ja lohkoisi jopa tontteja ja ulkoilureittejä.