Kouvolan lastensuojelussa nyt 38 asiakasta per työntekijä — Valtuustoaloite haluaisi rajata asiakkuuksien määrää

Edes raha ei tuo lisää päteviä työntekijöitä lastensuojeluun.

Katja Juurikko

Kouvolan lastensuojelussa sosiaalityössä on tällä hetkellä 38 asiakasta yhtä työntekijää kohti.
Kouvolan lastensuojelussa sosiaalityössä on tällä hetkellä 38 asiakasta yhtä työntekijää kohti.

Kouvolan lastensuojelussa on tällä hetkellä 38 asiakasta yhtä työntekijää kohti. Kaupunginvaltuustossa jätettiin maanantaina valtuustoaloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksen rajaamiseksi 30 lapseen tai nuoreen yhtä työntekijää kohti.

Aloitteen takana ovat Jenni Aikio ja Juha Huhtala vihreistä sekä Henna Hovi ja Niina Ristolainen sosiaalidemokraateista.

Aloitteen tekijöiden mukaan asiakasmäärä ei suoraan kuvaa sosiaalityöntekijöiden työmäärää, sillä osa tehtävistä vie paljon aikaa. Tästä syystä asiakaskatto tulee nähdä asiakkuuksien ylärajana eikä määrällisenä tavoitteena.

— Tavoitteisiin pääsyksi on varmistettava henkilökunnan riittävyys esimerkiksi vakansseja lisäämällä ja rekrytointia tehostamalla, aloitteessa sanotaan.

Kaikki asiakkaat on otettava vastaan

 Useissa kunnissa on 40, 60 jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden.

Kouvolan lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta vastaava palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen pitää aloitetta tärkeänä, mutta muistuttaa, että asiakasmäärän rajoittaminen tiettyyn lukuun ei voi olla suoranainen ehto.

— Kaikki lastensuojelun piiriin tulevat asiakkaat on otettava vastaan. Mekin pidämme tavoiteltavana asiana, että pääsisimme lastensuojelun asiakasmäärissä 30:een ja sen alle, mutta asia ei ole meidän tahdostamme kiinni.

Junnosen mukaan vakanssimäärä on tällä hetkellä sopiva, jos kaikki vakanssit saataisiin täytettyä.

Tilannetta on jo vuosia yritetty helpottaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden kohdalla. Prosesseja on vahvistettu ja moniammatillisuutta lisätty. Perheiden sosiaalityön yksikkö perustettiin vuonna 2016.

Silti työpaine on lastensuojelussa kova, koska asiakkaiden tilanteet ovat haasteellisia ja monimuotoisia, Junnonen sanoo.

Lastensuojelun piirissä on 535 henkilöä. Lastensuojelun eri tehtävissä työskentelee tällä hetkellä noin 40 työntekijää.

Rekrytointikampanjat eivät tuottaneet tulosta

Kouvolan haaste on saada kelpoisia sosiaalityöntekijöitä alueelle.

— Olemme joutuneet täyttämään sosiaalityöntekijän vakansseja sijaiskelpoisuuden omaavilla työntekijöillä tai sosiaaliohjaajilla, jos sijaiskelpoisiakaan työntekijöitä ei ole saatavilla. Tämä kaikki lisää työntekijöiden työpainetta, Junnonen sanoo.

Huhtikuun alussa Kouvola teki sosiaalityöntekijöiden palkkaan 200 euron määräaikaisen korotuksen vuoden 2018 loppuun asti. Junnosen mukaan sen enempää sillä kuin rekrytointikampanjoillakaan ei ole ollut toivottua vaikutusta.

Maisterikoulutus alkanee ensi kesänä

Työntekijöiden pätevyyttä aiotaan parantaa Kouvolassa alkavalla sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutuksella. Koulutushankkeessa ovat mukana Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä sekä Itä-Suomen yliopisto ja Kymenlaakson kesäyliopisto.

2,5-vuotiseen koulutukseen valitaan 20—25 opiskelijaa, ja se toteutetaan monimuoto-opintoina. Vaatimuksena on, että hakija on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot.

Itä-Suomen yliopisto avaa koulutushaun, kun viimeiset päätökset rahoituksesta alkuvuonna saadaan. Koulutuksen on tarkoitus alkaa kesällä 2018.

Kouvola korotti palkkaa 250 eurolla pitääkseen Haminaan havitelleen työntekijänsä

Työllisyyden takaavaa alaa pohtivien nuorten pohdinnoissa lastensuojeluala kuuluu kärkikastiin. Sekä iso kaupungit että pienet kunnat kipuilevat saman ongelman kanssa: pätevistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on huutava pula.

Kunta-alan valtakunnallisen työnhakupalvelun, Kuntarekry, sivuilla on haettavina 82 sosiaalialan työpaikkaa, joista 47 on lastensuojelussa. Kouvolassa on Kuntarekryn mukaan haettavan yksi sosiaalityöntekijän viransijaisuus, jonka hakuaika päättyy 19.12.

Vantaa houkuttelee lastensuojeluun työntekijöitä rahalla. Vantaa päätti maksaa 150 euron rekrytointilisän sekä uusille että kaupungin palveluksessa jo toimiville sosiaalityöntekijöille esimiehineen.

Lastensuojelun ja uusien asiakkaiden yksikössä lapsiperheiden kanssa työskenteleville voidaan maksaa enimmillään 5 000 euron lisää. Lisää kutsutaan sitoutumiskannustuspalkkioksi. Kuluvan vuoden rivissä pysyneille sosiaalityöntekijöille kaupunki maksaa 500 euron kannustuspalkkion suureen työmäärään perustuen.

Kymenlaaksossa on kokemusta lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä kilpailemisesta. Esimerkiksi Kouvola sai pidettyä Haminaan hakeneen työntekijän viime talvena palkkalistoillaan 250 euron palkanlisällä kuukaudessa. (Kymen Sanomat 21.8.2017)

Työntekijän jaksamisen kannalta oleelliseen seikkaan eli suuriksi paisuneisiin asiakasmääriin haetaan lääkkeitä niin ikään. Vantaan kaupunginvaltuustossa keskusteltiin samasta asiasta kuin Kouvolan kaupunginvaltuustossa.
Molempien kaupunkien valtuutetut pohtivat lastensuojelun asiakasmäärän rajaamista 30 lapseen sosiaalityöntekijää kohden. Kouvolassa mentiin askel pidemmälle maanantaina jätetyn aloitteen muodossa.

Myös Helsingissä keskustellaan asiakasmäärien leikkaamisesta. Vihreiden valtuutettu ja varapuheenjohtaja Maria Ohisalo teki marraskuun lopussa valtuustoaloitteen. Sen mukaan lastensuojelun asiakasmäärä rajattaisiin 30 lapseen

Työntekijän vastuulla voi olla 80 lasta —  lakialoite eduskunnalle rajaisi lapsimäärään 30:een

Nykyisin voimassa olevien suosituksen mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä saisi olla vain 30 lasta vastuullaan. Todellisuudessa yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla 60 — 80 lasta.
Kansanedustaja Li Andersson (vas.) jätti marraskuun 23. päivänä eduskunnalle lakialoitteen. Se tähtää siihen, että nykyinen suositus muutettaisiin säännöksi.
Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua.
— Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta, lakialoitteessa sanotaan.

Yli tuhat sosiaalityöntekijää ja alalle opiskelevaa allekirjoitti 20. marraskuuta lakialoitteen kanssa samansisältöisen kannanoton. Adressissa ilmaistaan vakava huoli lasten ja nuorten heitteillejätöstä.
— Useissa kunnissa on 40, 60 jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Tilanne on kestämätön, poliitikkoja patistelevassa kirjeessä sanotaan.
Tiistaina adressilla oli lähes 3 500 allekirjoittajaa

Uusimmat uutiset