Kouvola ei sulata Kymsoten äänimääräjakoa — ”Etelän päähän on ilmoitettu jo etukäteen, miten äänimääräasia meidän mielestämme pitäisi olla”

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo, että yhtymävaltuuston jäsenille on annettu konserniohjeistusta perjantain kokoukseen.

Katja Juurikko

Kouvolalainen Jukka Nyberg (sd.) johtaa tänään perjantaina ensimmäistä kertaa Kymsoten yhtymävaltuustoa.
Arkistokuva on Carean yhtymäkokouksesta marraskuulta 2015.
Kouvolalainen Jukka Nyberg (sd.) johtaa tänään perjantaina ensimmäistä kertaa Kymsoten yhtymävaltuustoa. Arkistokuva on Carean yhtymäkokouksesta marraskuulta 2015.

Kouvola aikoo kyseenalaistaa yhtymävaltuuston kokouksessa Kymsoten äänimääräjaon.

Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell kertoo, että hän on antanut ohjeistusta yhdessä kaupunginlakimiehen kanssa Kouvolan luottamushenkilöille yhtymävaltuuston kokoukseen.

Se on päivänselvä asia, että noudatamme konserniohjeistusta. — Jukka Nyberg

— Kouvolan kaupungin näkökulmasta emme hyväksy kuntayhtymän tulkintaa perussopimuksen äänimääristä vaan edellytämme, että noudatetaan valtuustojen hyväksymää perussopimusta, Forsell totesi sähköpostivastauksessaan.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto ja hallitus kokoontuvat tänään perjantaina ensimmäistä kertaa Kymsoten aloittamisen jälkeen. Hallitus on koolla kello 8 alkaen. Valtuusto aloittaa kokouksensa kello 10.

Esitys: etelällä 87 ja pohjoisella 85 ääntä

Yhtymävaltuusto käsittelee toisena asiana äänivaltaa. Esityksenä on, että äänimäärät säilyisivät samoina kuin Carean yhtymävaltuustossakin.

Tällä perusteella Kouvolalla olisi 85, Kotkalla 54, Haminalla 21, Pyhtäällä 6, Virolahdella 4 ja Miehikkälällä 2 ääntä. Etelä-Kymenlaakson kunnilla olisi 87 ääntä ja pohjoisen Kouvolalla 85 ääntä. Näin voimasuhteet säilytettäisiin ennallaan.

Valtuuston edustajien lukumäärä sen sijaan muuttuu: Kouvolalla on 10, Kotkalla 7, Haminalla 3, Pyhtäällä 2, Virolahdella 2 ja Miehikkälällä 1 edustaja.

Yhteensä edustajia on 25, kun Carean yhtymävaltuustossa istui 13 edustajaa.

Kouvola haluaa puolet äänistä

Kouvolan yhtymävaltuutetut kyseenalaistavat äänimääräjakoesityksen konserniohjeistuksen mukaan. Tämän jälkeen etelän kuntien pysyessä yhtenäisenä Kouvola häviää äänestyksessä perinteiseen tapaan äänin 87—85.

Kouvolan tavoitteena on noudattaa äänimääräjaossa valtuustojen hyväksymää perussopimusta.

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsitteli Kymsoten muutettua perussopimusta huhtikuussa 2018. Perussopimuksessa todetaan äänijaosta, että ”kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti”.

Sopimuksen mukaan yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla kuitenkin enintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Äänileikkurisäännön jälkeen Kouvolalla voisi olla korkeintaan puolet äänistä, eli etelällä olisi 86 ääntä, samoin pohjoisella. Tällaisessa tilanteessa puheenjohtajan eli kouvolalaisen Jukka Nybergin (sd.) ääni ratkaisisi tilanteen pohjoisen hyväksi.

Nyberg: ”Askelmerkit ovat nyt selvät”

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Nyberg sanoo, että Kouvolan askelmerkit ovat nyt selvät.

— Se on päivänselvä asia, että noudatamme konserniohjeistusta. Etelän päähän on ilmoitettu jo etukäteen, miten äänimääräasia meidän mielestämme pitäisi olla.

Jos äänestys päättyy etelän kuntien hyväksi äänin 87—85, on etenemistapa siinäkin tapauksessa Nybergin mukaan selvä.

— Kymsoten hallitukselle pitää silloin antaa tehtäväksi selvittää äänijaon oikeellisuus. Toisaalta hallituksen pitäisi ymmärtää itsekin, että asia pitää selvittää. Jos hallitus ei tällaiseen suostu, se on kaikista järkyttävin tilanne.