Kymsoten kotihoito ottaa lääkeannosteluautomaatit käyttöön Kouvolassa

Laite opastaa lääkkeiden ottoon muun muassa puheen ja merkkiäänien avulla.

Katja Juurikko

Lääkeannosteluautomaattien käyttäjien ei tarvitse turvautua dosetteihin.
Lääkeannosteluautomaattien käyttäjien ei tarvitse turvautua dosetteihin.

Kymsote aloittaa lääkeannosteluautomaattien käytön koko Kymenlaakson alueella. Kouvolan eteläisellä ja keskisellä alueella automaatit otetaan käyttöön helmikuusta alkaen ja pohjoisella alueella lokakuusta alkaen.

Laitteita on jo käytetty Etelä-Kymenlaaksossa, ja kokemukset ovat Kymsoten mukaan olleet hyviä. Vuoden loppuun mennessä laitteita tulee olemaan käytössä noin 260.

Lääkeannosteluautomaatti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan oikean lääkkeen oikeana annoksena oikeaan aikaan. Laitteessa käytetään apteekin annosjakelupusseja.

Laite ohjaa lääkkeen ottamiseen erilaisilla merkkiäänillä, puheella, merkkivalolla ja näytöllä olevalla opastuksella. Se siirtää ottamattoman lääkkeen säilöön ja ilmoittaa siitä kotihoidolle, joka voi seurata lääkkeen ottamista reaaliajassa.

Laitteen on arvioitu sopivan noin 10–15 prosentille kotihoidon asiakkaista. Soveltuvuus perustuu asiakkaan tuntevien kotihoidon työntekijöiden arvioon ja säännöllisesti tehtävään toimintakykyarvioon.

Automaattien etuna on, että kotihoidon työntekijöiden aikaa vapautuu muihin läsnäoloa vaativiin tehtäviin.