Noin 400 koululaista Kouvolassa ja Mikkelissä saa viikoksi reiteensä aktiivisuusmittarin – Tutkimuksessa selvitetään, tekeekö maksuton bussikortti lapsista laiskempia liikkujia

Tutkimuksessa verrataan maksuttomalla bussikortilla liikkuvia mikkeliläisiä lapsia kouvolalaisiin lapsiin, joilla vastaavaa etua ei ole.

Kai Skyttä

Liikkuvatko kouvolalaiset koululaiset mikkeliläisiä enemmän? Tästä halutaan ottaa tutkimuksella selvää. Arkistokuva.
Liikkuvatko kouvolalaiset koululaiset mikkeliläisiä enemmän? Tästä halutaan ottaa tutkimuksella selvää. Arkistokuva.

Kouvolassa ja Mikkelissä tutkitaan, tekeekö maksuton bussikortti lapsista laiskempia liikkujia vai tuoko se lasten harrastukset lähemmäs.

Tutkimuksessa noin 400 Kouvolassa ja Mikkelissä asuvaa lasta saa viikon ajaksi reiteensä kiinnitettävän kiihtyvyysmittarin.

Mittarin avulla tutkitaan maksuttoman bussikortin yhteyttä mikkeliläisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja itsenäiseen liikkumiseen.

Vertailuryhmässä on samanikäisiä kouvolalaislapsia, joilla ei ole käytössä maksutonta bussikorttia.

Tutkimuksen lapset ovat 10–12-vuotiaita

Tutkimuksessa mukana olevat lapset ovat 10–12-vuotiaita. Heiltä mitataan reiteen kiinnitettävällä laitteella fyysistä aktiivisuutta seitsemän päivän ajan. Laite mittaa lasten istumista, seisomista, kävelyä, pyöräilyä ja reipasta liikuntaa.

Viikon aikana lapset raportoivat julkisen liikenteen käyttöään, kulkutapojaan sekä harrastamistaan. Lapset myös merkitsevät kartalle arjen paikkojaan.

Muutamia lapsia ja heidän perheitään haastatellaan ja lasten arkea havainnoidaan tarkemmin.

Mikkelin koululaisilla maksuton joukkoliikenne

Mikkelissä aihe peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä on herättänyt paljon keskustelua.

Vastustajien mielestä ilmaiset bussikyydit vähentävät lasten fyysistä aktiivisuutta. Puolustajien mielestä bussikyydit tarjoavat lapsille mahdollisuuden päästä harrastuksiin. Se myös lisää tasa-arvoa harrastusten saavutettavuudessa.

Tuloksia saatavilla ensi syksynä

Tutkimus alkaa maaliskuussa ja kestää ensi syksyyn. Ensimmäisiä tuloksia on saatavilla ensi syksynä.

Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla analysoidaan maksuttoman julkisen liikenteen vaikutuksia lasten ja heidän perheidensä liikkumistottumuksiin, elinpiiriin, lasten itsenäiseen liikkumiseen ja koko päivän fyysiseen aktiivisuuteen.

Tutkimusta tekee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Xamkissa tutkimuksesta vastaavat Active Life Lab ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkinen liikenne ei laiskista lapsia

Ilmaisen julkisen liikenteen vaikutusta liikkuvuuteen on tutkittu aiemmin muun muassa Yhdysvalloissa.

Tutkimuksen mukaan ikääntyneillä ilmainen julkinen liikenne lisää fyysistä aktiivisuutta ja vähentää lihomisen riskiä. Lapsia on tutkittu vain vähän.

– Tulosten mukaan julkista liikennettä käyttävät lapset ovat keskimäärin yhtä aktiivisia kuin pyörällä tai jalan kulkevat lapset. Tämä johtuu aktiivisuudesta, joka tulee kävelystä pysäkille ja kulkemisesta pysäkiltä määränpäähän, tutkimuksen johtaja, liikuntatieteiden tohtori Arto Pesola kertoo.

Tutkimustietoa ilmaisen julkisen liikenteen hyödystä vapaa-ajan liikkumisesta, harrastusten saavutettavuudessa tai lasten koko päivän fyysisessä aktiivisuudessa ei ole.

Suomessa lasten itsenäinen liikkuminen on vähentynyt viime vuosina kouluverkon harventumisen ja harrastusten erikoistumisen myötä.

Lasten liikkumattomuus on noussut huoleksi. Myös yksityisautoilun lisääntyminen vaikuttaa lasten liikkumattomuuteen.