Syyskierto ja tuulet nostivat Vuohijärven MTBE-pitoisuuksia lievästi — Paikalliset kalastajat keräsivät kalanäytteitä ja täplärapuja

Kesän aikana yli 70 rantakiinteistön kaivovesi on tutkittu Sarkavedeltä Vuohijärven eteläosaan Okanniemeen ja Torpanniemeen saakka.

Katja Juurikko

Paikalliset kalastajat ovat keränneet Pajulammesta, Sarkavedestä ja Vuohijärvestä kalanäytteitä ja täplärapuja. Tutkittavia kalalajeja ovat ahven, hauki ja Vuohijärvessä myös muikku. Arkistokuva.
Paikalliset kalastajat ovat keränneet Pajulammesta, Sarkavedestä ja Vuohijärvestä kalanäytteitä ja täplärapuja. Tutkittavia kalalajeja ovat ahven, hauki ja Vuohijärvessä myös muikku. Arkistokuva.

Vuohijärven ja Sarkaveden MTBE-pitoisuuksissa on ollut viikon aikana lievää kohoamista VR Groupin tuoreen tilannetiedotteen mukaan.

Sen arvioidaan johtuvan vesistöissä tapahtuvasta syyskierrosta ja tuulten lisääntymisestä. Syyskierrossa jäähtynyt pintavesi painuu pohjaan syrjäyttäen lämpimämmän alusveden. 

Vesistötarkkailuja on suoritettu alueella viikoittain ja järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta tarkkailun aikana.

Syyssateiden vaikutusta pitoisuuksiin tarkkailaan tehostetusti onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja puroista.

Kalanäytteitä ja sähkökoekalastusta

Paikalliset kalastajat ovat keränneet Pajulammesta, Sarkavedestä ja Vuohijärvestä kalanäytteitä ja täplärapuja. Tutkittavia kalalajeja ovat ahven, hauki ja Vuohijärvessä myös muikku.

Näytekalojen ja täpläravun lihaksesta analysoidaan MTBE-pitoisuus laboratoriossa. Tutkimus uusitaan vuonna 2019.

Viime viikolla Voikoskella ja Pajulammen puroissa toteutettiin sähkökoekalastus. Tutkimuksessa kalat tainnutetaan hetkeksi sähköllä sekä päästetään vapaaksi mittauksen ja punnituksen jälkeen. Sähkökoekalastus uusitaan vuosina 2019 ja 2020.

Pumppaus jatkuu patoaltaassa

Patoaltaaseen pumpataan edelleen onnettomuusalueelta tulevaa MTBE-vettä ja loppuvuoden ajan vettä varastoidaan altaassa. Patoaltaassa MTBE:tä haihtuu ja hajoaa auringon valon vaikutuksesta.

Käsittelyä tehdään yhtä aikaa patoaltaaseen pumpattavalle sekä siellä varastoitavalle vedelle. Patoaltaan alapuolisten lampien eli Kärmelammen ja  Ojantauksenlammen MTBE-vettä on suunniteltu siirrettäväksi patoaltaaseen käsiteltäväksi.

Allasrakennetta on tarkoitus muuttaa ennen kevättä niin, että puhtaat sulamisvedet kulkeutuisivat alapuolisiin vesistöihin sekoittumatta MTBE-pitoiseen veteen.

Yli 70 kiinteistön kaivovesi tutkittu

Kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä. Tutkituista kaivoista on kartta VR Groupin verkkosivuilla.

Kesän aikana yli 70 rantakiinteistön kaivovesi on tutkittu Sarkavedeltä Vuohijärven eteläosaan Okanniemeen ja Torpanniemeen saakka.

Orilammen vedenjakelupiste on lakkautettu sunnuntaina 23. syyskuuta, koska alueen kaivojen vettä voidaan käyttää talousvetenä.

Vettä voi edelleen hakea Mouhuntie 647:stä päivittäin kello 16—18.

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Ohjeen mukaan mitään vettä ei tule käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

VR odottaa Otkesin tutkinta ennen korvauskäsittelyä

Onnettomuuden tutkinta on kesken. VR Group odottaa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan valmistumista ennen korvauskäsittelyiden selvitystä.

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7. huhtikuuta, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.