Poksin lääkäripäivystyksen järjestämisestä saatiin vain yksi tarjous — Kymsote päätti aloittaa uuden kilpailutuksen, jolla on Annikki Niirasen mukaan kiire

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen toiminnan turvaamiseen on niukasti aikaa, sillä nykyinen palveluiden tuottaja lopettaa viimeistään maaliskuussa.

Katja Juurikko

Poksin päivystyksen lääkäreiden kilpailutus aloitetaan uudestaan, koska vain yksi yritys teki tarjouksen.
Poksin päivystyksen lääkäreiden kilpailutus aloitetaan uudestaan, koska vain yksi yritys teki tarjouksen.

Poksin lääkäripalveluiden hankinta keskeytettiin perjantaina. Syynä on se, että lääkäripalveluiden tuottamisesta saatiin vain yksi, Mehiläinen Terveyspalvelut oy:n, tarjous.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän hallitus päätti samalla aloittaa uuden hankintamenettelyn lääkäreiden saamiseksi Poksin päivystykseen.

Oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttäminen on hyväksyttävää, jos vertailemisen mahdollistavat tarjoukset puuttuvat.

Lääkäripalvelut tuottaa nykyisin pääosin Terveystalo Julkiset Palvelut oy. Se irtisanoi sopimuksensa Kymsoten kanssa. Kymsote jatkaa sopimusta maaliskuun loppuun saakka, koska kilpailutus on vireillä.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että hallitus käsittelee Poksin lääkäripalveluiden hankintaa seuraavan kerran 17. tammikuuta.

Lääkäreiden hankinnalla Poksiin on hänen mukaansa kiire nykyisen sopimuksen päättyessä maaliskuussa.

Tarjousten valmistelua nopeuttaa se, että monet lääkäripalveluita tuottavat yritykset tuntevat Poksin ja Kymsoten toimintaa.

— Olemme käyneet viime syksyn aikana markkinavuoropuhelua toimijoiden kanssa. He ovat tietoisia siitä, että meillä on hankinnat meneillään.

Poks ja Koks tarvitsisi päivystysten pyörittämiseen minimissään 54 virkalääkäriä

Kymenlaakson keskussairaalan lääkäripalvelut hankitaan jatkossa Medimatkat oy:ltä. Koksiin päivystyksen lääkärityöstä saatiin tarjoukset kolmelta yritykseltä. Medimatkojen tarjous katsottiin edullisimmaksi.

Sopimusaika on kaksi vuotta sen allekirjoittamisesta. Sen jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Kymsote oli jakanut lääkärityövoiman hankinnan kilpailutuksen kahteen osaan. Poksin ja Koksin päivystyksien lääkäreiden työn järjestämisestä pyydettiin omat tarjoukset. Kokonaishankinnan kustannusarvio on noin seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. Sairaalat tarvitsisivat päivystysten pyörittämiseen minimissään 54 virkalääkäriä.

Koksin lääkäripäivystyksestä tarjouksen tehneiden yritysten joukossa on myös Poksin päivystystyötyöstä ainoana tarjouksensa tehnyt Mehiläinen Terveyspalvelut.

Koksiin valitun Medimatkojen ohella tarjouksensa Koksin lääkäripalveluiden tuottamisesta jätti Medipulssi oy.

Poksin lääkärityövoiman uusi hankintakierros on avoin kaikille toimijoille. Niiranen pitää mahdollisena myös sitä, että Poksin lääkäripalvelut tuottaa joku näistä kolmesta yrityksestä.