Kunnanvaltuutettu Hannu Suhonen vaatii Iitin sopeutusohjelmalle toimeenpanokieltoa – "Sähköistä hihhulointia, suuri loukkaus kansanvaltaa kohtaan"

Suhonen sanoo kunnallisvalituksessaan saaneensa sopeutusohjelman nähtäväkseen vasta päivää ennen valtuuston kesäkuista kokousta.

Moises Garibay

Iitin kunnan talouden sopeutus näkyy kunnankirjastossakin. Välittömäksi sopeutustoimeksi on listattu yhden henkilötyövuoden vähentäminen kirjastosta vuoteen 2022 mennessä.
Iitin kunnan talouden sopeutus näkyy kunnankirjastossakin. Välittömäksi sopeutustoimeksi on listattu yhden henkilötyövuoden vähentäminen kirjastosta vuoteen 2022 mennessä.

Kunnanvaltuutettu Hannu Suhonen (vasen ryhmä) vaatii Iitin säästöpakettipäätökselle välitöntä toimeenpanokieltoa.

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tekemässään kunnallisvalituksessa hän vaatii lisäksi kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena.

Iitin kunnanvaltuusto päätti kesäkuun 9. päivänä laajasta talouden sopeutusohjelmasta. Kunta etsii omasta toiminnastaan 1,7 miljoonan euron säästöt.

Sopeutustoimia ovat muun muassa kunnan kaikkien työntekijöiden kahden viikon lomautukset, puunmyynnin lisääminen sekä maksujen ja taksojen nostaminen kautta linjan.

Lomautukset on pantu jo käytäntöön. Tälle ja kahdelle seuraavalle vuodelle listattiin päätöksessä kaikkiaan 64 erilaista säästötoimea.

"Kaikilla ei valmiuksia"

Suhonen toteaa valituksessaan, että päätöstä valmistelleen ohjausryhmän työ oli salaista. Hän pitää syrjintänä sitä, että ohjausryhmään ei päässyt neljän eri pienryhmän edustajia.

Lisäksi päätöksen aikataulutus oli Suhosen mielestä pielessä. Hänen mukaansa sopeuttamisohjelma tuli hänen nähtäväkseen vain päivää ennen kunnanvaltuuston kokousta.

Suhosen mukaan valmistelu- ja tutustumisaikaa ei jäänyt.

Myös etäkokous sotii Suhosen mukaan laillisuutta vastaan. Hän puhuu valituksessaan "sähköiseen hihhulointiin siirtymisestä", johon ei ole kaikilla valmiuksia.

Ohjelma käsiteltiin kokonaisuutena

– Esittelijän lähtökohta, että kysymyksessä on yksi kokonaisuus ja että yksityiskohdista ei voida äänestää, on suuri loukkaus demokratiaa ja kansanvaltaa kohtaan.

Kunnanvaltuusto joutui Suhosen mukaan tekemään päätöksen puutteellisen tiedon varassa.

Valtuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman yhtenä kokonaisuutena äänin 22–4. Yksi oli poissa.

Vastaan äänestivät Suhosen lisäksi Seppo Lehtinen (aito Iitti), Petri Mettälä (Iitin tähtiryhmä) ja Veikko Ojala (sit.).

Suhonen pitää Peltolaa jäävinä

Suhonen katsoo valituksessaan myös, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anniina Peltola (kesk.) oli jäävi osallistumaan valintakokoukseen, jossa sopeuttamisohjelman tekijäksi palkattiin Perlacon oy.

Hän perustelee näkemystään sillä, että Peltola työskentelee yhtiössä, joka omistaa Perlaconin.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Perlaconin valinnan sopeuttamisohjelman laatijaksi 29. lokakuuta viime vuonna.

Peltolan työnantaja FCG eli Finnish Consulting Group ilmoitti tämän vuoden toukokuussa ostaneensa konsulttiyhtiö Perlacon oy:n.

Uusimmat uutiset