Kouvola toimi lain mukaan pienentäessään johtajien palkkoja — hallinto-oikeus hylkäsi viranhaltijoiden tekemän valituksen

Kouvolan kaupungin asiakkuuspäälliköt Katja Bergbacka, Liisa Korppi ja Veikko Niemi valittivat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, koska heidän palkkojaan alennettiin vuodenvaihteessa 2014—15. Viime keskiviikkona Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Oikeuden mukaan Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta toimi laillisesti päättäessään palkoista ja hylätessään asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Bergbacka toimi aiemmin opetusjohtajana, Korppi kasvatusjohtajana ja Niemi koulutus- ja nuorisojohtajana. Vuoden 2015 alussa virat lakkautettiin ja heidät siirrettiin hyvinvointipalvelujen lasten ja nuorten palvelujen asiakkuuspäälliköiksi.

Asiakkuuspäälliköiden peruspalkaksi määriteltiin 4 920 euroa, kun aiemmissa viroissaan Bergbacka, Korppi ja Niemi olivat saaneet 5 100—5 200 euroa kuukaudessa.

Virkasiirrot liittyivät Kouvolan kaupungin vuonna 2014 käymiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Niiden seurauksena 13 esimiestehtävissä toiminutta henkilöä siirrettiin muihin tehtäviin.

Valituksen tekijöiden mielestä lautakunnan päätös olisi pitänyt kumota. Heidän mukaansa aiempien tehtävien mukaiset palkat olisi tullut säilyttää ennallaan, kunnes uusien tehtävien vaativuus arvioitaisiin.

Bergbacka, Korppi ja Niemi katsovat, ettei työnantaja antanut heille riittävää mahdollisuutta tulla kuulluksi ennen. Lisäksi valituksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun muassa sillä, ettei työnantaja kohdellut viranhaltijoita tasapuolisesti, määritellyt tehtäville koeaikaa tai toimittanut pöytäkirjaotetta virkoihin siirtämisestä.

Lautakunnan mukaan kyseessä ei ollut pelkkä tehtävänimikemuutos, vaan vanha virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin uusi. Kaupunki katsoo, että tehtävien vaativuutta arvioitaessa huomioitiin työn edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Aapo Mentula