Synnytyssairaala tiukensi linjaa, mutta kouvolalaisten ei tarvitse synnyttää yksin

Synnyttäjien puolisot tai tukihenkilöt eivät pääse enää lapsivuodeosastolle mukaan synnytyksen jälkeen.

Timo Mustalampi

Isovanhemmat ja isät eivät koronan takia pääse nauttimaan vauvoista poikkeustilanteen takia lapsivuodeosastolla.
Isovanhemmat ja isät eivät koronan takia pääse nauttimaan vauvoista poikkeustilanteen takia lapsivuodeosastolla.

Kymenlaakson keskussairaalassa synnytykseen pääsee synnyttäjän mukaan vain puoliso tai tukihenkilö. Muita vierailijoita ei osastolle päästetä.

Vielä pari päivää sitten puoliso tai tukihenkilö sallittiin mukaan synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolle. Kymsote kiristi linjaansa tiistaina valtakunnallisen linjan mukaiseksi.

Tukihenkilö ei voi enää olla mukana äitiyspoliklinikkakäynneillä, sektiosalissa eikä lapsivuodeosastolla ennen tai jälkeen synnytyksen. Perhehuoneet ovat toistaiseksi pois käytöstä.

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat Kymsoten synnytyspalveluiden palveluesimiehen, kätilö Paula Järvisalon mukaan herättäneet synnyttäjissä tunteita ja pettymystä.

– Harmi on ihan ymmärrettävää, koska synnytykseen tulevan odotukset ovat yleensä korkealla. On kaikkien etu, että toimimme yleisen linjan mukaan. Suurin osa ymmärtää tämän, Järvisalo sanoo.

Tukihenkilö voi edelleen olla synnyttäjän mukana synnytyssalissa synnytystavasta riippumatta. Tukihenkilöllä ei saa olla mitään infektio-oireita eikä hän saa olla altistunut varmennetulle koronainfektiolle.

Kymsoten synnytyspalvelut pyrkii rajoituksilla suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa koronavirusinfektiolta. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä puretaan mahdollisimman pian heti infektiotilanteen salliessa.

Harmi on ihan ymmärrettävää, koska synnytykseen tulevan odotukset ovat yleensä korkealla. — Paula Järvisalo

Valtakunnalliseen linjaan lähteminen selkeytti Järvisalon mukaan tilannetta ja toimintaohjeita synnytysosastolla.

– Nyt, kun suunniteltua toimintaa on vähemmän, meillä jää enemmän aikaa synnyttäneille.

Koronavirustartunnan varalta sairaalassa on tarkat toimintaohjeet. Ne otetaan tilanteen niin vaatiessa Järvisalon mukaan käyttöön myös synnytysosastolla.

– Vauvat ja äidit suojataan tartunnalta, jos sellainen tilanne tulisi eteen.

Koronaviruksen takia Kymsote on perunut synnytysvalmennukset ja tutustumiskäynnit synnytysyksikköön.

Järvisalon mukaan synnytyspalveluissa suunnitellaan parhaillaan, miten valmennusta voitaisiin antaa esimerkiksi etäyhteyden avulla.

– Tämä aika herättää uudenlaisia toimintatapoja, jotka voivat lopulta olla ihan hyviä. Lisäksi tämä tiivistää keskinäistä yhteistyötä täällä sairaalan sisällä ja neuvoloiden kanssa.

Synnytyksen valmistautumiseen Kymsote on julkaissut ohjeet verkkosivuillaan.

Kommentoidut