Kiista Kymsoten äänivallan jaosta voi edetä oikeuteen — Jouko Leppänen ja Harri Helminen vastasivat Kotkalle, ettei nyt ole oikea aika päivittää kuntayhtymän perussopimusta

Kouvolalla on Kymsoten yhtymävaltuustossa 58 prosentin äänienemmistö. Kotka vaatii, ettei millään yksittäisellä jäsenkunnalla ole määräämisvaltaa valtuuston päätöksenteossa.

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) kertoivat kirjeessä Etelä-Kymenlaakson johtaville luottamushenkilöille, että nyt on vastuullisen päätöksenteon aika eikä aika päivittää perussopimusta.
Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) kertoivat kirjeessä Etelä-Kymenlaakson johtaville luottamushenkilöille, että nyt on vastuullisen päätöksenteon aika eikä aika päivittää perussopimusta.

Tulkintaero Kymenlaakson sote-kuntayhtymän valtuuston äänivallasta päätyy todennäköisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkottavaksi.

Kotkan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina ylimääräiseen kokoukseen, koska kaupunki haluaa laittaa vireille Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteisen hakemuksen hallintoriidan ratkaisemiseksi.

Nyt on tärkeintä viedä Kymsoten osalta isot rakenteelliset muutokset eteenpäin. — Jouko Leppänen ja Harri Helminen

Kiistassa on pohjimmiltaan kyse siitä, voiko yhden kunnan eli Kouvolan yhtymävaltuutetuilla olla äänivaltaenemmistö, jos päätösehdotuksista joudutaan äänestämään. Kotka vaatii Kymsoten perussopimusta tulkittavan siten, ettei millään yksittäisellä jäsenkunnalla ole määräämisvaltaa valtuuston päätöksenteossa.

Nyberg: ”Muistelen, ettei viime kaudella äänestetty kertaakaan”

Kymenlaakson kunnanvaltuustot hyväksyivät viime vuonna Kymsoten perussopimuksen. Kouvola haluaa perussopimusta tulkittavan niin kuin sopimukseen on kirjattu: kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Asukasluvun perusteena on vuodenvaihteen tilanne.

Etelä-Kymenlaakson kunnat sanovat, että perussopimuksessa on kirjausvirhe. Niiden mielestä äänivallan pitäisi jakautua kuten Kymsoten edeltäjän Carean yhtymäkokouksessa. Carean yhtymäkokouksessa Kouvola saattoi jäädä 85 äänellä altavastaajaksi, kun etelän viidellä kunnalla oli yhteensä 87 ääntä.

Yhtymävaltuuston kouvolalainen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) ei menneen perusteella pidä todennäköisenä, että yhtymävaltuusto ajautuisi repiviin äänestyksiin.

— Muistelen, että viime vaalikaudella Carean yhtymäkokouksessa ei äänestetty yhtään kertaa.

Palveluverkkoratkaisussa vaaditaan 2/3:n enemmistö

Kymsoten perussopimukseen on kirjattu äänivaltaleikkuri. Sen perusteella Kouvolan valtuutetuilla on toistaiseksi 58 prosenttia äänistä. Ilman äänileikkuria Kouvolan äänivalta yhtymävaltuustossa olisi 64 prosenttia. Prosenttiosuudet muuttuvat asukasluvun mukaan.

Jos äänet sattuisivat jakautumaan tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kuntayhtymän isoimmissa päätöksissä vaaditaan yhtymävaltuuston kahden kolmasosan eli 66,7 prosentin enemmistö. Tällaisia päätöksiä ovat Kymenlaaksossa nyt hyvinkin ajankohtainen palveluverkkomuutos tai yli 5 miljoonan euron uudet investoinnit.

Kymsoten hallituksessa etelällä on ääniylivalta 5—4

Kymsoten hallitus päätti helmikuussa äänin 5—4, että äänivaltaa koskeva muutos viedään jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn. Hallituksessa voimasuhteet ovat etelän kuntien hyväksi, ja Kouvolan edustajat hävisivät äänestyksen. Kouvola jäi jo Carean hallituksen aikana monta kertaa vähemmistöön.

Kouvolassa asiaa ei kevään aikana otettu viralliseen päätöksentekoon. Tämän vuoksi Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaa (kok.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta jo eronnut Nina Brask (sd.) lähettivät heinäkuun alussa kirjeen Kouvolan valtuuston puheenjohtajalle Jouko Leppäselle (kok.) ja hallituksen puheenjohtajalle Harri Helmiselle (sd.).

Kotkalaiset pyysivät Kouvolan kollegoita neuvottelemaan perussopimuksesta. Jos Kouvola ei ole tähän halukas, asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa, kotkalaiset kirjoittivat.

Leppänen ja Helminen: Kymsotea valmisteltiin laajasti yhteistyössä

Leppänen ja Helminen vastasivat tällä viikolla Etelä-Kymenlaakson kuntien ylimmille luottamushenkilöille kaikkien Kouvolan valtuustoryhmien puolesta. Ryhmät muotoilivat yhdessä vastauskirjeen sisällön.

— Perussopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta, mutta nyt ei ole mielestämme sen aika, vaan vastuullisen päätöksenteon.

Leppänen ja Helminen muistuttavat, että Kymsotea valmisteltiin laajasti yhteistyössä. Perussopimuksen konkreettisesta kirjoittamisesta vastasivat entisen Carean johtavat viranhaltijat, ja sopimusta käytiin läpi useassa ohjausryhmän kokouksessa. Lisäksi Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden, Miehikkälän ja Kouvolan valtuustot hyväksyivät sopimuksen.

— Perussopimus on laadittu mahdollisimman yhdenvertaisesti kunkin kunnan osalta, huomioiden kuntien saama äänimäärä ja taloudellinen panostus Kymsoten toimintaan, kouvolalaiset vastaavat.

Kouvolan kaupunki omistaa 51,78 prosenttia Kymsoten peruspääomasta. Kaupungin rahoitusosuus Kymsotesta jää kuntayhtymän mukaan alle 50 prosentin.

Kouvolan edustajat muistuttavat, että maakunnan kunnilla on edessään erittäin tärkeä päätös kuntayhtymän palveluverkosta.

— Perussopimuksen säännöksellä turvataan se, että päätös edellyttää kuntien laajaa yhteisymmärrystä, jotta vaadittu kahden kolmasosan enemmistöpäätös syntyy. Katsomme, että nyt on tärkeintä viedä Kymsoten osalta isot rakenteelliset muutokset eteenpäin.