Viisi kohdetta Kouvolassa kaipaa liikenteen rauhoittamista – Päätöksiä aiotaan lykätä, kunnes kouluverkon kohtalo selviää

Hidastamista kaivataan asutuksen lähellä olevilla vilkasliikenteisillä kaduilla.

Katja Juurikko

Kasarminkadulle on jo rakennettu hidasteita. Kuva vuodelta 2016.
Kasarminkadulle on jo rakennettu hidasteita. Kuva vuodelta 2016.

Kouvolan teknisen lautakunnan käsittelyyn on seulottu viisi kohdetta, joissa liikenteen rauhoittamisen katsotaan olevan tarpeellista.

Liikenteen rauhoittamisen keinoja ovat esimerkiksi hidastetöyssyt ja nopeusnäyttötaulut. Rauhoittamiskohteita kartoitetaan muun muassa liikenneonnettomuustilastojen ja asukasaloitteiden perusteella.

Juha Rika

6709571.jpg

Ensimmäinen kohde on Voimakatu Vahteron koulun edustalla. Rauhoittamista puoltavat suuret liikennemäärät ja koulun sijainti.

Koulun kohdalla on jo erotettu ajorata aidalla kevyen liikenteen väylästä ja alennettu nopeusrajoitus 50:stä 40:een kilometriin tunnissa. Paikalle on aiemmin esitetty asennettavaksi nopeusnäyttötauluja.

Toinen kohde on Kustaa III tie Valkealassa. Liikenteen rauhoittamista puoltavat korkeat ajonopeudet, suuret liikennemäärät ja Kirkonkylän koulun sijainti. Liikennemääriin vaikuttavat myös lukio ja päiväkodin saattoliikenne.

Kolmas kohde on Poikki- ja Pihtojantien risteysalue Inkeroisissa. Rauhoittamista puoltavat korkeat ajonopeudet, liikennemäärät ja Tehtaanmäen koulun sijainti.

Valtatien ja Pihtojantien risteysalueelle on aiemmin esitetty suojatiesaareketta ja muita risteyksen turvallisuutta parantavia toimia.

Kaikkien kolmen kohteen lähellä olevia kouluja on esitetty lakkautettaviksi. Teknisen lautakunnan esityslistassa ehdotetaan tilanteen tarkastelemista uudelleen sitten, kun kouluverkon muutokset ja niiden vaikutus liikenteeseen ovat selvillä.

Neljäs kohde on Naukiontie Kuusankoskella. Rauhoittamista puoltavat korkeat ajonopeudet ja koulureitin sekä alueen virkistys- ja urheilukäytön aiheuttamat liikennemäärät. Naukiontielle on tehty kolme ympyränkaarihidastetta, jotka ovat madaltuneet.

Hidasteita ehdotetaan kunnostettaviksi. Samassa yhteydessä arvioitaisiin kadun muu kunnostus- ja päällystystarve.

Viidenteen kohteeseen kuuluvat Kasarminkatu 26, Kasarminkadun ja Torvitien risteysalue sekä Kasarminkadun ja Kuuselankadun risteysalue Kaunisnurmella.

Rauhoittamista puoltavat korkeat ajonopeudet. Alueella on läpiajoliikennettä, ammattikorkeakoulu, kappeli, hautausmaa, puistoja ja paljon toimintaa vanhalla kasarmialueella.

Kasarminkadulle on jo aiemmin asennettu hidasteita. Työlistalla on vielä hyväksytty esitys nopeusnäyttötauluista.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina.