Kouvola perustaa tänä vuonna aluekeskukset entisen Anjalankosken ja Valkealan alueille — valtuusto päättää asiasta ensi maanantaina

Aluetoimikunnat kootaan paikallisista asukkaista. He pääsevät miettimään miljoonan euron vuosittaisen aluekehittämisrahan käyttöä. Tänä vuonna jaossa on 0,6 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunginhallitus puoltaa viiden aluekeskuksen perustamista vuoden 2019 alusta lähtien.

Tänä vuonna aluekeskukset perustetaan jo entisen Anjalankosken ja Valkealan suuralueille, jos kaupunginvaltuusto ensi maanantaina hyväksyy aluetoiminnan mallin.

Viisi keskusta sijoitetaan entisten Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Valkealan kuntien alueille. Lisäksi Kuusankosken ja Jaalan alueella toimisi Kuusankosken aluekeskus.

Aluetoimikunnat päättävät itsenäisesti vähäisestä rahankäytöstä

Kaupunginhallituksen esittämässä mallissa jokaisella alueella toimii paikallisista asukkaista koostuva 7—11 jäsenen toimikunta. Se päättää itsenäisesti pienten kehityshankkeiden rahoituksesta.

Viidelle alueelle varataan vuosittain yhteensä miljoonan euron kehittämisraha. Siitä 170 000 euroa jyvitetään keskuksille asukasluvun mukaisessa suhteessa eli kaksi euroa asukasta kohden. Loput 830 000 euroa on innovaatiorahaa, jota aluetoimikunnat anovat erikseen kaupunginhallitukselta kehittämishankkeisiin.

Kouvolan keskusta voi saada vuodessa yhteensä 352 000 euroa, Kuusankosken aluekeskus 243 000 euroa, Anjalankosken aluekeskus 178 000 euroa ja Valkealan alue 134 000 euroa. Elimäelle kehittämis- ja innovaatiorahaa voi tulla yhteensä 93 000 euroa vuodessa.

Summat on laskettu vuoden 2014 asukasmäärien mukaan.

Tälle vuodelle on talousarviossa varattu rahaa yhteensä 600 000 euroa.


Tulevaisuusjaosto valvoo aluetoimikuntia

Aluetoimikuntia alkaa valvoa kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettava tulevaisuusjaosto. Jaosto myös esittää toimikuntien kokoonpanoja kaupunginvaltuustolle.

Tulevaisuusjaosto valitaan sen jälkeen, kun parhaillaan valmisteltava uusi hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaupungin tavoitteena on, että sääntö astuu voimaan huhtikuun alussa.

Aluetoimikuntien tehtäviä

Edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittämistä.

Valitsee käyttökohteet kehittämisrahalle ja raportoi toiminnastaan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaostolle.

Osallistuu kaupunkisuunnitteluun alueellaan.

Järjestää aluekokouksia, joissa kuullaan yhteisöjä ja asukkaita.

Antaa lausuntoja kaupungin talousarvioista ja -suunnitelmista sekä kaupungin strategiasta.

Auttaa kaupungin viestintää ja tiedottaa asukkaita toiminnastaan.

Lähde: Kouvolan kaupunki