Poksin lääkäripäivystykseen löytyi ratkaisu — Kymsoten hallitukselle esitetään Medipulssi-yhtiön tarjouksen hyväksymistä

Kymsoten hallitus joutui joulukuussa keskeyttämään Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen lääkärityövoiman hankinnan, koska tarjouksen jätti ainoastaan yksi yritys, Mehiläinen Terveyspalvelut oy.

Katja Juurikko

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä työskentelee keväällä Medipulssi oy:n lääkäreitä, jos Kymsoten hallitus hyväksyy yhtiön tarjouksen. Arkistokuva.
Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä työskentelee keväällä Medipulssi oy:n lääkäreitä, jos Kymsoten hallitus hyväksyy yhtiön tarjouksen. Arkistokuva.

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyspalvelut tuottaa jatkossa Medipulissi oy. Näin käy, jos Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten hallitus päättää perjantaina hyväksyä toimitusjohtaja Annikki Niirasen esityksen.

Niiranen esittää, että Kymsote tekee Medipulssin kanssa kaksivuotisen sopimuksen viimeistään 1. maaliskuuta alkaen. Kahden vuoden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

Kymsoten hallitus keskeytti Poksin lääkäripalveluiden hankinnan joulukuun puolivälissä. Syynä oli se, että lääkäripalveluiden tuottamisesta tuli vain yksi, Mehiläinen Terveyspalvelut oy:n, tarjous.

Nyt vertailtavana oli Mehiläisen tarjouksen lisäksi Medipulssin tarjous. Se oli Kymsoten mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousvertailu ei ole julkinen ennen hallituksen kokousta.

Kymsoten hallitus päätti joulukuussa aloittaa uuden hankintamenettelyn lääkäreiden saamiseksi Poksin päivystykseen. Oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttäminen on hyväksyttävää, jos vertailemisen mahdollistavat tarjoukset puuttuvat.

Poksin lääkäripalvelut tuottaa nykyisin pääosin Terveystalo Julkiset Palvelut oy. Yhtiö irtisanoi viime kesänä sopimuksensa Kymsoten kanssa siten, että sopimus päättyy viimeistään 11. maaliskuuta 2020.

Keskussairaalan päivystys Medimatkat-yhtiöltä

Kymsoten hallitus päätti joulukuussa hankkia Kymenlaakson keskussairaalan lääkäripalvelut jatkossa Medimatkat oy:ltä. Koksiin päivystyksen lääkärityöstä tuli tarjoukset kolmelta yritykseltä. Medimatkojen tarjous katsottiin edullisimmaksi.

Sopimusaika on kaksi vuotta sen allekirjoittamisesta. Sen jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Kymsote oli jakanut lääkärityövoiman hankinnan kilpailutuksen kahteen osaan. Poksin ja Koksin päivystyksien lääkäreiden työn järjestämisestä pyydettiin omat tarjoukset. Kokonaishankinnan kustannusarvio on noin seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. Sairaalat tarvitsisivat päivystysten pyörittämiseen minimissään 54 virkalääkäriä.