Vekaranjärvellä tavanomaista vähemmän palveluksen keskeyttäneitä — Yleisin keskeyttämisen syy mielenterveyden ongelmat

Helle ei haittaa varusmiesten koulutusta, mutta Cooperin testejä ei juosta kuumalla.

Jussi Lopperi

8. heinäkuuta palvelukseen astuneilla on menossa peruskoulutusvaihe. Kuvituskuva.
8. heinäkuuta palvelukseen astuneilla on menossa peruskoulutusvaihe. Kuvituskuva.

Uudet varusmiehet ovat päässeet koulutuksen alkuun isommitta ongelmitta Kouvolan alueen varuskunnissa. Helteetkään eivät ole haitanneet koulutusta.

Koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Riku Mattila sanoo, että Karjalan prikaatissa keskeyttämisiä on ollut tähän saakka tavallista hieman tavanomaista vähemmän.

Vekaranjärvellä aloitti palveluksensa 8. heinäkuuta 1 917 alokasta. Tästä joukosta vapaaehtoisia naisia oli 60.

— Keskeyttäneiden määrä on tähän mennessä noin viisi prosenttia aloittaneista, hän sanoo.

Osa on kotiutettu pysyvästi, toiset siten, että tavoitteena on uusi yritys vuoden tai kahden päästä.

Kaikki eivät sopeudu

Mattilan mukaan keskeyttämisten taustalla korostuvat mielenterveydelliset syyt.

— Kaikki eivät sopeudu palvelukseen eivätkä olosuhteisiin.

Osa palveluksen alkumetreillä kotiutetuista on Mattilan mukaan saattaneet oireilla jo siviilissä. Syystä tai toisesta heidän ongelmansa ovat jääneet aiemmin toteamatta.

Yleisiä syitä keskeyttämisiin ovat myös tuki- ja liikuntaelinten vaivat.

Päivärytmi asettuu nopeasti

Utin jääkärirykmenttiin tuli heinäkuun saapumiserässä vajaat 200 alokasta. Ensimmäisten vajaan kolmen viikon aikana heistä on kotiutettu muutamia.

Määrä on esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jussi Kososen mukaan tavanomainen.

— Syynä ovat lähes kaikissa tapauksissa terveydelliset rajoitteet, jotka ovat olleet tiedossa jo palvelukseen astuttaessa, hän sanoo.

Motivaatioon liittyviä ongelmia ei ole Kososen mukaan esiintynyt. Hän ei myöskään allekirjoita usein kuultua väitettä, jonka mukaan nuoret olisivat nykyisin psyykkiseltä kestävyydeltään edeltäjiään heikompia.

Lähes kaikilla palvelukseen astuvilla on hieman erilainen vuorokausirytmi kuin meillä täällä. Toiminnantäyteiset päivät pitävät huolen siitä, että rytmi asettuu muutamassa päivässä. — Jussi Kosonen

Samaan pataan hän viskaa olettaman, että armeijan vuorokausirytmiin tottuminen olisi nykynuorille ylivoimaisen vaikeaa.

— Lähes kaikilla palvelukseen astuvilla on hieman erilainen vuorokausirytmi kuin meillä täällä. Toiminnantäyteiset päivät pitävät huolen siitä, että rytmi asettuu muutamassa päivässä.

Nousujohteinen koulutus

Kosonen antaa huutia myös puheille nuorison pulskistumisesta ja fyysisen suorituskyvyn laskusta.

— Joukko on reipasta, sopusuhtaista ja terveen näköistä, hän sanoo.

Osa Utin jääkärirykmentissä palvelevista varusmiehistä on tiukan seulan kautta valittuja laskuvarjojääkäreitä.

Sekä Kosonen että Mattila korostavat koulutuksen nousujohteisuutta. Kun kuormitusta lisätään vähin erin, mukana pysyvät kuntoaan kasvattaen nekin, joille pelikonsoli on aiemmin ollut paljon tutumpi kuin punttisali ja pururata.

Helteeseen totutellaan

Helle ei ole armeijassa este eikä edes hidaste. Kosonen sanoo, että sopeutuminen kuumaan — kuten kylmäänkin — on harjoitus- ja koulutuskysymys.

— Lähtökohta ja tavoite on, että sotilaan pitää pystyä toimimaan kaikissa olosuhteissa.

Kuitenkin jos ohjelmassa olisi nyt esimerkiksi Cooperin testi, sen lykkäämistä otollisempaan ajankohtaan voitaisiin harkita.

— Maksimaalista suorituskykyä mittaavaa testiä ei ole järkevää suorittaa tällaisella helteellä, Kosonen sanoo.

Vekaranjärvellä on vastikään tarkistettu tähän aiheeseen liittyviä ohjeita.

— Jos lämpötila on +25 astetta tai enemmän, testejä ei juosta, Mattila sanoo.

Taistelutoverista pidetään huolta

Mattilan mukaan Vekaranjärvellä ei ole tänä kesänä todettu yhtään lämpöuupumustapausta. Sekä Mattila että Kosonen vakuuttavat, että koulutuksen yhteydessä huolehditaan riittävästä nesteytyksestä.

Taukoja ja varsinkin juomataukoja pidetään kuumalla säällä tavallista useammin. Alokkaita opetetaan tarkkailemaan myös taistelutovereidensa vointia.

— Varusmiesjohtajilla on keskeinen rooli valvottaessa sitä, että nesteitä nautitaan riittävästi, Kosonen sanoo.