Kouvolan sote-palvelujen ostot aiheuttivat ikävän yllätyksen: kaupungin viime vuoden tulos 26 miljoonaa euroa miinuksella — poliitikot alkavat maaliskuussa perata henkilöstön ja palvelujen säästöjä

Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell arvioi, ettei kaupungin taloutta voi tasapainottaa pelkästään henkilöstösäästöillä. Säästötarve on 20 miljoonaa euroa.

Katja Juurikko

Kouvolan kaupungin talous joutui viime vuonna ahtaalle kuntayhtymiltä ostettujen palveluiden vuoksi.
Kouvolan kaupungin talous joutui viime vuonna ahtaalle kuntayhtymiltä ostettujen palveluiden vuoksi.

Kouvolaa odottaa ennakoitua rajumpi säästökuuri. Talouden sopeuttamistarve on nyt 20 miljoonaa euroa.

Kaupunki arvioi torstaina, että viime vuoden tilikauden tulos jää 26 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Alijäämän kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa: Miinusta kertyy 12 miljoonaa euroa enemmän kuin marraskuussa 2018 hyväksytyssä muutetussa talousarviossa. Silloin alijäämää arvioitiin syntyvän 14,4 miljoonaa euroa.

— Pelkkiä henkilöstömenoja leikkaamalla taloutta ei voida sopeuttaa, vaan on tarkasteltava myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo.

Henkilöstökulujen osuus kaupungin kokonaiskustannuksista on noin 25 prosenttia.

Terveysmenoissa huima kasvu

Kaupungin talouden nopea heikkeneminen viime syksynä johtuu pääosin kahdesta syystä: ostopalvelumenojen kasvusta ja odotettua pienemmistä tuloista.

— Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot kasvoivat arvioitua enemmän, talousjohtaja Hellevi Kunnas sanoo.

Kouvolan sote-palvelujen ostot kasvoivat viime vuonna 5—6 prosenttia. Suurin ylitys tuli terveydenhuollon palvelujen ostoista kuntayhtymiltä: ne kasvoivat loppuvuonna vielä 5,5 miljoonaa euroa yli marraskuussa muutetun talousarvion.

Alkuperäisestä vuoden 2018 talousarviosta terveydenhuollon kuntayhtymäostot ylittyivät 17,6 miljoonaa euroa.

Ostettujen terveydenhuollon palvelujen määrän kasvu johtuu järjestelmän pahasta häiriintymisestä, viranhaltijat perustelevat selvityksessä, jonka kaupunginhallitus saa eteensä ensi maanantaina.

Häiriöitä aiheuttivat kolmen vuodenosaston vähentäminen, leikkaustoiminnan keskittäminen keskussairaalaan ja Pohjois-Kymen sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen muutos vastaamaan yleislääketieteen päivystystä.

Muutokset eivät toteutuneet suunnitellusti, jolloin asetetut säästöodotukset eivät täyttyneet. Vuoden 2018 aikana Pohjois-Kymen sairaalan kaksi osastoa oli suljettuina osan vuodesta. Tämä lisäksi kouvolalaisten potilaiden käyntejä Kymenlaakson keskussairaalassa.

Viime vuonna Kouvola ei myöskään onnistunut sote-kustannusten hillinnässä eikä lääkärirekrytoinneissa.

Verotulot jäivät yli 7 miljoonaa euroa arvioidusta

Verotuloja Kouvola ja muut kunnat saivat vuonna 2018 merkittävästi vähemmän kuin Kuntaliitto ja verottaja olivat etukäteen arvioineet. Kouvolalle kertyi 7,4 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja kuin talousarvioon oli kirjattu.

Hellevi Kunnas kertoi jo loka—marraskuun vaihteessa, että poikkeuksellisen verotulojen aleneman taustalla ovat vuoden 2017 tavanomaista suuremmat veronpalautukset.

Kuntaliiton tuoreiden arvioiden mukaan tulos painui viime vuonna negatiiviseksi 196 kunnassa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 55.

Yt-menettelystä päätös aikaisintaan maaliskuussa

Kaupunginhallitus velvoitti viime joulukuussa viranhaltijat selvittämään kaupungin henkilöstön ja organisaation nykytilaa. Kaupunginhallituksen on tarkoitus käyttää tietoja, kun se pohtii säästökeinoja, kuten henkilöstön yt-menettelyn aloittamista.

Viranhaltijat ovat laskeneet, että koko henkilöstön kahden viikon lomautus tuottaisi noin 3 miljoonan euron säästöt.

— Kaupunginhallitus päättää maaliskuun 11. päivä säästötavoitteista ja talouden sopeuttamiskeinoista. Jo edellisviikolla keskustelemme asiasta kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa, Forsell sanoo.

Viranhaltijoiden selvityksen mukaan esimerkiksi henkilöstön eläköityminen ei tuota riittäviä säästöjä.

Vuoteen 2021 mennessä kaupungilta jäädään eläkkeelle noin 270 virasta tai tehtävästä. Valtaosa eläköityvistä on opetus- tai varhaiskasvatushenkilöstöä, joiden tilalle pitää viranhaltijoiden mukaan palkata uusi henkilö. Selvitykseen mukaan 270 virasta voidaan jättää täyttämättä vain 60. Tällöin vuosisäästöä kertyy 2,4 miljoonaa euroa, joka toteutuu täysin vuodesta 2022 alkaen.

Tammikuun puolivälissä Kouvolan kaupungilla työskenteli 3 366 henkilöä, joista 2 659 oli vakinaisia. Koko henkilöstöstä opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön osuus on 60 prosenttia.

Vaikka henkilötyövuosia vähennettäisiin 100, vuosittaiset säästöt olisivat noin 4 miljoonan euroa, viranhaltijat laskevat. Kaupungin tavoitteena on saada kasaan 20 miljoonan euron vuosisäästöt.

Kymsote pienensi henkilöstömäärää 2100:lla

Tämän vuoden alussa Kouvolan kaupungin toiminta ja organisaatio muuttuivat paljon, kun Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa.

Kymsote otti vastuulleen Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen, ja sote-henkilöstöä siirtyi kuntayhtymän palkkalistoille. Kaupungin henkilöstömäärä väheni noin 2 100:lla.

— Kaupungin talousarviosta menee tänä vuonna yli puolet eli 310 miljoonaa euroa kuntayhtymäostoihin. Toiseksi henkilöstömenojen osuus kaupungin menoista on Kouvolan kaupungin nykyisessä organisaatiossa enää neljäsosa, Forsell kuvaa muutosta.

Kymenlaakson sote-palveluille työskentelevä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstö jäi vuodenvaihteessa kaupungin palvelukseen, ja Kymsote ostaa näitä palveluja kaupungilta.

Edellisen kerran Kouvolan kaupunginhallitus perkasi säästökeinoja joulukuussa vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä. Hallitus karsi vs. kaupunginjohtajan 104-kohtaista säästölistaa 1,6 miljoonalla eurolla.

Viranhaltijoiden esittämillä keinoilla oli tarkoitus sopeuttaa kaupungin taloutta vuosittain 5—10 miljoonalla eurolla vuosien 2019—2021 aikana. Osa keinoista oli säästöjä ja osa tulonlisäyksiä.

Juttua on täydennetty uusilla tiedoilla kello 16.07.