Talouselämä-lehden ennuste: Stora Enson Anjalan paperitehdas on yksi neljästä tehtaasta, joita voi uhata lakkautus

Syynä synkkään ennusteeseen on paperin kulutuksen romahtaminen koronaepidemian aikana, lehti kirjoittaa.

Jussi Lopperi

Inkeroisten suoralla sijaitseva Stora Enson Anjalan paperitehdas saattaa Talouselämä-lehden mukaan olla lakkautettavien tehtaiden listalla.
Inkeroisten suoralla sijaitseva Stora Enson Anjalan paperitehdas saattaa Talouselämä-lehden mukaan olla lakkautettavien tehtaiden listalla.

Stora Enson Anjalan paperitehdas on ehkä yksi lakkautusuhan alla olevista tehtaista Suomessa, Talouselämä -lehti kirjoittaa. Lehden mukaan koronaepidemia romautti graafisten papereiden kysynnän, eikä se palaa entiselleen pandemian jälkeen. Asiantuntijat ennustavat lehdessä metsäjättien lakkauttavan kokonaisia tehtaita. Erityisesti kysynnän romahdus iskee paperiteollisuuden markkinajohtaja UPM-Kymmeneen ja markkinakakkoseen, Stora Ensoon.

Uhattuna on artikkelin mukaan kolme tai neljä kokonaista suomalaista paperitehdasta: UPM:n Jämsän kaksi tehdasta sekä Stora Enson Kemin Veitsiluodon tehdas ja ehkä myös Anjalankosken tehdas Kouvolassa.

Stora Enson Kouvolan Anjalankosken paperitehdas on lehden mukaan vaarassa, koska sen läheisyydessä ei ole sellutehdasta. Lähin sellutehdas on Sunilassa Kotkassa. Kartonkikone on tehtaan vieressä Inkeroisissa.

Anjalankosken paperikoneet ovat lehden mukaan pienehköjä ja suhteellisen vanhoja. Ne starttasivat vuosina 1983–1989.

– Tosin Stora Enso on vielä toistaiseksi pyrkinyt kehittämään Anjalankoskea. Tehtaalla tehdään myös erikoispapereita, esimerkiksi kirjapapereita, joilla voi olla hyvä asema Keski-Euroopan markkinoilla, lehti kirjoittaa.

"UPM vahvoilla Kymenlaaksossa"

UPM:llä on Kymissä lehden mukaan vahva integraatti, eli tehdas, jossa on kaksi uudehkoa paperikonetta sekä sellutehdas.

– UPM on edennyt ulkomailla saman logiikan mukaan sulkemisissa kuin Suomessa. Tosin Suomessa sulkemiset ovat olleet rajumpia kuin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Voikkaan paperitehdas oli kohtalaisen moderni, mutta valitettavasti kilpailukyvyltään häntäpäässä, metsäteollisuutta paljon konsultoinut konkari sanoo.

Paperiteollisuuden ensimmäinen sulkemisaalto alkoi, kun UPM-Kymmene sulki Kymenlaaksossa Voikkaan paperitehtaan vuonna 2006. Sen jälkeen Suomesta on lakkautettu kymmenen paperitehdasta, ja metsäjätit ovat jatkaneet paperin tuotantolinjojen napsimista pois sieltä täältä Suomessa ja ulkomailla.

Talouselämä haastatteli artikkelia varten lukuisia metsäteollisuuden asiantuntijoita; konsultteja, analyytikoita ja ekonomisteja. He eivät halua esiintyä jutussa omalla nimellään, koska aihe on hyvin herkkä. Paperitehtaiden sulkemiset tuhoavat tulevaisuuden näkymiä kokonaisilta paikkakunnilta pitkäksi aikaa, he arvelevat.

Paperitehtaat uhan alla

UPM, Kaipola, Jämsä: Työllistää noin 450 henkeä. Valmistaa kevyesti päällystettyä lwc-paperia sekä sanomalehtipaperia kolmella paperikoneella 0,74 miljoonaa tonnia vuodessa.

UPM, Jämsänkoski, Jämsä: Työllistää noin 450 henkeä. Valmistaa kolmella koneella mm. tarrojen päällyspaperia, joustopakkauspaperia ja aikakaus- lehtipaperia 0,7 miljoonaa tonnia vuodessa.

Stora Enso, Veitsiluoto, Kemi: Työllistää 900. Valmistaa kolmella koneella mm. kevyesti päällystettyä paperia, keskiraskaasti päällystetty paperia, puuvapaata päällystämätöntä paperia 0,84 miljoonaa tonnia vuodessa.

Stora Enso, Anjalankoski, Kouvola: Työllistää 550 henkeä. Valmistaa kolmella paperikoneella kirjapaperia, aikakauslehti- paperia ja parannettua sanomalehtipaperia 0,44 miljoonaa tonnia vuodessa.

Lähde: Talouselämä-lehti