Mäntyharjun kemikaalivuodon jäljet alkavat hävitä pintavesistä – Vuohijärven pitoisuuksia ei enää mittailla

Jos pitoisuuksissa havaitaan merkittäviä muutoksia esimerkiksi rankkasateiden takia, tarkkailua tehostetaan.

Jaakko Avikainen

Onnettomuus sattui Mäntyharjun Kinnillä huhtikuussa 2018.
Onnettomuus sattui Mäntyharjun Kinnillä huhtikuussa 2018.

Mäntyharjun Kinnillä sattuneen ympäristöonnettomuuden jäljet alkavat hävitä pintavesistä. Kouvolan ja Mäntyharjun rajalla olevassa Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia eikä pitoisuuksia arvioida enää esiintyvän.

Vuohijärvestä on otettu näytteet viimeksi 28. huhtikuuta, mutta sitä tarkkailla enää, koska tarvetta ei VR:n tiedotteen mukaan ole.

Jos pitoisuuksissa havaitaan merkittäviä muutoksia esimerkiksi rankkasateiden takia, tarkkailua tehostetaan.

VR kertoo tiedotteessa, että Mäntyharjun puolella Pajulammen vettä voi nyt käyttää normaalisti.

Kärmelammen ja Ojantauksenlammen vettä ei edelleenkään saa käyttää talous-, pesu- ja löylyvedeksi.

VR:n mukaan pitoisuudet onnettomuusalueen pintavesissä ovat laskeneet huomattavasti. Päästölähde on hiipumassa, eikä merkittävää MTBE-kuormaa enää purkaudu pintavesiin.

Vesistöä on tarkkailtu ympäristöviranomaisten ohjelman mukaisesti keväällä. Vedenkäytön suosituksia tarkastellaan uudelleen syksyllä.

Tarkkailu jatkuu muualla kuin Vuohijärvessä

Onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista on otettu näytteitä ja mitattu virtaamia kahden viikon välein.

Pajulammen osalta tarkkailua tehty tehostetusti viikoittain toukokuussa.

Sarkavettä on tarkkailtu viikoittain Pajulammen laskuojan edustalta ja Voikoskelta. Laajemmin Sarkavettä on mittailtu kerran kuukaudessa.

Samaa tarkkailutahtia jatketaan myös kesällä.

Sarkavedessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia toukokuun alun jälkeen eikä niiden arvioida enää ylittävän suostuksia.

Ne voivat hieman kohota ylivalumakausilla keväällä ja syksyllä, mutta eivät annetun suosituksen tasolle.

Pohjavedessä on MTBE:tä, kaloissa ei

Pohjaveden tilaa seurataan alueelle asennetuista havaintoputkista kahden kuukauden välein.

MTBE:ä on todettu pohjavedessä entisen patoaltaan ja Kärmelammen alueella sekä Ojantauksenlammen–Pajulammen alueella. Alueita erottaa toisistaan kalliokynnys.

Kalatarkkailun tulosten perusteella MTBE ei ole kertynyt alueen kaloihin tai täplärapuihin. Havainto tukee aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Ympäristöonnettomuus tapahtui 7. huhtikuuta 2018, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle.

Yksi säiliövaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.