Iittiin suunnitellaan 70-metristä riippusiltaa — Silta ylittäisi Kymijoen kapeimman kohdan Mankalassa

Hankkeeseen kuuluu myös luontopolku.

Iitin Matkailu

Havainnekuva esittelee riippusillan, josta tulee 70-metrinen ja tarpeeksi leveä polkupyörän taluttamiseen.
Havainnekuva esittelee riippusillan, josta tulee 70-metrinen ja tarpeeksi leveä polkupyörän taluttamiseen.

Iitin Mankalaan suunnitellaan uudeksi matkailunähtävyydeksi Kymijoen ylittävää riippusiltaa ja 3—4 kilometrin pituista luontopolkua.

Noin 70 metrin pituinen kävelyriippusilta on tarkoitus rakentaa joen kapeimman kohdan yli. Mankalan kosket ovat olleet vetovoimainen nähtävyys varsinkin viime vuosisadan alkupuolella. Koskien yli kulki kaksi riippusiltaa 1940—50-luvuilla. Koskilla kuvattiin myös monia tukkilaiselokuvia.

Riippusillasta tehdään tarpeeksi leveä polkupyörän taluttamiseen, jotta myös maastopyöräilijät pääsevät käyttämään siltaa. Hanketta vetävän Iitin Matkailun puheenjohtaja Markku Yli-Kaitala kertoo, että sillan suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota turvallisuuteen, jottei Repoveden riippusillan romahduksen kaltainen onnettomuus toistuisi. Silta kiinnitetään kahdeksalla vaijerilla, joista jokaisella on oma kalliokiinnikkeensä.

— Niin pitkä silta heiluu vähän, joten tulee olemaan elämys mennä siitä yli.

Suunniteltu luontopolku on nimetty Harakankierrokseksi. Sen varrelle suunnitellaan useilla kielillä metsäluonnosta, -taloudesta ja -kulttuurista kertovaa sisältöä, jossa hyödynnetään digitekniikkaa. Polun varteen rakennetaan nuotiopaikka ja laavu.

Riippusillan läheisyyteen suunnitellaan esteetöntä kulkua joen itäisen puolen pysäköintialueelta. Esteettömyyttä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös luontopolulla.

Mankalan koskien yli on ennenkin kulkenut riippusiltoja. Kuva 1940-luvun lopulta.
Mankalan koskien yli on ennenkin kulkenut riippusiltoja. Kuva 1940-luvun lopulta.

Sillan ja luontopolun kustannusarvio on 199 000 euroa. Iitin matkailu on hakenut Leader-rahoitusta, jolla on tarkoitus kattaa puolet summasta. Muu rahoitus tulee yhteistyökumppaneilta, joihin kuuluu yrityksiä ja säätiöitä. Suunnitteilla on myös joukkorahoituskampanja.

Iitin kunta ja Iitin seurakunta tukevat hanketta luovuttamalla omistamiensa maiden osalta käyttöoikeuden luontopolun rakentamiseksi. Mankala-yhtiö on antanut luvan käyttää omistamiaan ranta- ja vesialueita riippusillan rakentamiseen ja tukenut hanketta myös taloudellisesti.

Hankkeen suunnitelmat tarkentuvat vuoden loppuun mennessä. Riippusillan ja luontopolun rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna, ja tavoitteena on saada työ valmiiksi syksyllä 2020.

Toinen merkittävä riippusiltahanke eli Repoveden uuden sillan rakentaminen on valmistumassa. Uuden Lapinsalmen sillan avajaisia vietetään 14. lokakuuta. Tapahtuma alkaa Lapinsalmen pysäköintialueelta (Riippusillantie 55) kello 12. Avaussanat lausuu ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen.