Kouvolan RRT-hankkeelle lisää vauhtia — Kaupunginhallitus esittää valtuustolle sitoutumista hankkeen rahoitukseen

Kaupunki haluaa aloittaa rautatie- ja maantieterminaalin rakentamisen Kullasvaaraan jo ennen EU:n rahoituspäätöstä.

Jussi lopperi

Ensimmäinen Kiina-juna lähti Kouvolasta kohti Xi’ania viime vuonna marraskuun 10. päivänä. Kouvolaan rakennettavan RR-terminaalin myötä mahdollistuvat esimerkiksi Kiinan ja Venäjän suunnan kokojunakuljetukset jopa 1100 metrin junilla.
Ensimmäinen Kiina-juna lähti Kouvolasta kohti Xi’ania viime vuonna marraskuun 10. päivänä. Kouvolaan rakennettavan RR-terminaalin myötä mahdollistuvat esimerkiksi Kiinan ja Venäjän suunnan kokojunakuljetukset jopa 1100 metrin junilla.

Kullasvaaran rautatie- ja maantieterminaalin eli RR-terminaalin 1. vaihe rakennetaan, vaikka Euroopan komissiolta haettu avustus jäisi saamatta. Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle sitoutumista hankkeen rahoittamiseen.

RR-terminaalihanke pyritään toteuttamaan vuosina 2019—2023. Terminaalialueen 1-vaiheen kokonaiskustannukset ovat noin 39,8 miljoonaa euroa. Summasta valtion osuus on 5,9 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungin maksettavaksi jää 33,9 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvoltaan RRT-hanke on noin 45 miljoonaa euroa.

Päätöstä EU-tuesta odotetaan helmikuussa 2019

Kaupunki on hakenut hankkeelle Euroopan komission liikenneväylien CEF-rahoitusta 7,7 miljoonan euron verran vuosille 2019—2023. Jos EU myöntää tuen, rahoitus kohdistetaan sekä kaupungille että valtiolle. Päätös tuen myöntämisestä saataneen alustavan Euroopan komission ilmoituksen mukaan helmikuussa 2019.

Kaupunginhallitus esittää, että vaikka EU:n tukirahaa ei saataisi, hanke toteutetaan suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa. Tässä tapauksessa kaupunki varautuu talousarvio- ja investointisuunnitelmissaan rahoittamaan RRT-hanketta 15,3 miljoonalla vuonna 2019, 3,4 miljoonalla vuonna 2020, 8,4 miljoonalla vuonna 2021 ja 6,8 miljoonalla vuonna 2022.

Kouvolalle on jo aiemmin myönnetty hankkeen suunnitteluun CEF-rahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vaiheen suunnittelu valmistuu vuoden loppuun mennessä

RR-terminaalin 1. vaiheen rakennussuunnittelu valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kaupunki ja Liikennevirasto sopivat keskenään terminaaliin liittyvien rautatiejärjestelmien muutosten suunnittelusta ja rakentamisesta toteuttamisesta.

Tuleva RR-terminaali liitetään valtion rataverkkoon Kouvolan liikennepaikalla jo olemassa olevaan raiteistoon. Liittyminen edellyttää kuitenkin kahden uuden lastausraiteen rakentamista.

Ne rakennetaan valtion omistamalle ja Liikenneviraston hallinnoimalle rautatiealueelle. Raiteet jäävät Liikenneviraston omistukseen, jolloin Liikennevirasto vastaa myös niiden kunnossapidosta.

Kaupunki vastaa rakennussuunnitelman ja niihin liittyvien sähkörata-ja turvalaitejärjestelmien laatimisesta. Lisäksi kaupunki huolehtii terminaalialueen sekä alueen kuivanapidon edellyttämistä rakennustöistä.

Liikennevirasto vastaa ratainfrastruktuurista.

Kaupunki ja Liikennevirasto yhdessä ohjaavat suunnittelua. Suunnitelmat toimitetaan Liikennevirastolle hyväksyttäviksi.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Tarkoitus on parantaa Kullasvaaran logistiikka-alueen liikenneyhteyksiä terminaalin ja päätieverkon välillä sekä toteuttaa RRT-alue ja sen edellyttämä kunnallistekniikka.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset