Parisataa Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijaa jatkaa lukuvuotta väistötiloissa – Tornionmäen kampuksen saneerattujen tilojen käyttöönotto viivästyy kalustushankaluuksien takia

Ravintotalousalan opiskelijoiden lisäksi valmiisiin tiloihin muuttavat lähiaikoina myös hyvinvointialan opiskelijat Kuusankoskelta.

Katja Juurikko

Rakennusalan opiskelijat Veeti Hulkko, Elias Pakarinen ja Romeo Raappana rakentavat leikkimökkiä. Opiskelijoiden työtilat ovat entisessä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen rakennuksessa.
Rakennusalan opiskelijat Veeti Hulkko, Elias Pakarinen ja Romeo Raappana rakentavat leikkimökkiä. Opiskelijoiden työtilat ovat entisessä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen rakennuksessa.

Noin 200 Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijaa jatkaa lukuvuottaan väistötiloissa. Tornionmäen kampuksella Utinkadulla saneerattuja uusia tiloja ei ole vielä voitu ottaa käyttöön.

– Opetustilat valmistuivat kampukselle kesällä. Kalusteiden toimituksessa on ilmennyt viivästyksiä, rehtori Timo Olli kertoo.

Tarkkaa päivämäärää ei vielä ole tiedossa, mutta opetus uusissa tiloissa käynnistyy Ollin mukaan aivan lähiaikoina.

Salpausselänkadulla entisen liiketalouden tiloissa opiskelee väistötiloissa jo toista vuotta opiskelijoita ravintotalouden ja puhdistusalan linjoilta.

Koronatilanteen jatkumista ounasteltiin Ksaossa jo keväällä. Tuolloin Olli teki Salpausselänkadulla olevista väistötiloista kaupungille varauksen syksylle.

Katja Juurikko

Käsi- ja taideteollisuuden osaamisalan koru- ja pienesinelinjan opiskelijat  Juha Reinikainen, Elsi Nevander ja  Steppi Raiskio opiskelevat lehtori Minna Savolaisen johdolla, kuinka tunnistaa korujen materiaalia. Opiskelijoilla on korjattavana asiakkaiden tuomia hopeapienesineitä ja koruja. Alaa opiskelee Ksaossa parikymmentä opiskelijaa.
Käsi- ja taideteollisuuden osaamisalan koru- ja pienesinelinjan opiskelijat Juha Reinikainen, Elsi Nevander ja Steppi Raiskio opiskelevat lehtori Minna Savolaisen johdolla, kuinka tunnistaa korujen materiaalia. Opiskelijoilla on korjattavana asiakkaiden tuomia hopeapienesineitä ja koruja. Alaa opiskelee Ksaossa parikymmentä opiskelijaa.

Ammattiopistolla useita toimipisteitä jatkossakin

Opettajat ja opiskelijat ovat päässeet kurkistamaan Utinkadun kampuksen uusittuihin luokkahuoneisiin, opetuskeittiöön ja ravintola Pikku-Kokkiin. Tilat eivät vielä ole kelpoja käytettäviksi oppitunneilla ja asiakasravintolana.

Kalusteiden viivästyminen ei ole ollut ainoa murhe. Saneeraus viivästyi alkuperäisestä aikataulusta muun muassa homeongelmien vuoksi.

Ravintotalousalan opiskelijoiden lisäksi valmiisiin tiloihin muuttavat lähiaikoina myös hyvinvointialan opiskelijat Kuusankoskelta. Koulutukset keskitetään Utinkadun kampukselle osana Ksaon säästösuunnitelmaa, mutta myös opetuksellisista syistä.

Kouvolan seudun ammattiopistolla on Utinkadun kahden kampuksen lisäksi vakituiset toimipisteet Teholassa, Utissa ja Anjalassa.

Katja Juurikko

Opiskelija Pietu Räihällä työn alla asiakastyönä tilattu roskiskatos.
Opiskelija Pietu Räihällä työn alla asiakastyönä tilattu roskiskatos.

Osa opiskelijoista ei koe etäopetusta mielekkääksi

Kouvolan seudun ammattiopiston 3 500 opiskelijasta osa opiskelee tällä hetkellä vuoroviikko-opetuksessa eli osin kampuksella, osin etäopetuksena.

Ollin mukaan osa etäopiskelijoista on tilanteeseen hyvinkin tyytyväisiä. Joidenkin mielestä etäopetus ei ole tehokasta.

Etäopetusjärjestelmää on hiottu ammattiopistossa viime keväästä lähtien. Opiskelijat ovat opettajaan yhteydessä Teamsin välityksellä, minkä lisäksi he saavat etätehtäviä. Opettajilla on käytettävissään viestintäalusta Teamsin lisäksi muitakin etäopetuskeinoja.

– Koronatilanteen vuoksi ammattiopisto on anonut opetusministeriöltä koronatukea. Jos tukea tulee, rahaa käytetään opettajien palkkaamiseen, Olli kertoo.

Katja Juurikko

Pietu Räihä ja  Sampo Sakkara rakentavat roskiskatosta.
Pietu Räihä ja Sampo Sakkara rakentavat roskiskatosta.

Kampuksella poikkeusjärjestelyjä

Lähiopetuksessa olevia varten kampuksilla on poikkeusjärjestelyjä. Esimerkiksi ruokalassa on vähennetty tuolien määrää ja lisätty turvavälejä.

Timo Ollin mukaan koronavuoden seurauksena ihmiskontakti on noussut opinnoissa arvoon arvaamattomaan.

– Osa etäopetettavista haluaisi olla koulussa koko ajan. Opetusta ja ohjausta halutaan mieluiten paikan päällä.

Aikuisopiskelijoilla on Ollin mukaan etäopiskeluun nuoria paremmat henkiset valmiudet, mutta silti he ovat kiinnostuneempia lähiopetuksesta.

Suosituimpia aloja tällä lukukaudella Ksaossa ovat sosiaali- ja terveysala, hyvinvointiala, turvallisuusala, sähköala ja logistiikka-ala. Aikuiskoulutuksista kysytyimpiä aloja ovat sosiaali- ja terveysala sekä sähköala.

Vain kymmenisen prosenttia opiskelijoista tulee Kouvolan ulkopuolelta.

– Opetusministeriön tavoitteena on, että oppilaitokset kattavat oman alueen työvoimatarpeen kouluttamisen.

Katja Juurikko

Rehtori Timo Ollin mukaan ammattikoulujen opintopolku on mullistanut perinteisen lukukausikäsityksen. – Opiskelijoita valmistuu tasaiseen tahtiin läpi lukuvuoden. Vain alle puolet valmistuu keväisin.
Rehtori Timo Ollin mukaan ammattikoulujen opintopolku on mullistanut perinteisen lukukausikäsityksen. – Opiskelijoita valmistuu tasaiseen tahtiin läpi lukuvuoden. Vain alle puolet valmistuu keväisin.

Opiskelijat etenevät omaan tahtiinsa ja voivat myös valmistua eri aikaan

Opintonsa aloittavalle opiskelijalle tehdään oma opintopolku. Opintojen sujumista tarkastellaan opintojen edetessä.

Rehtori Timo Ollin mukaan opintopolku on mullistanut perinteisen lukukausikäsityksen, jossa opinnot aloitettiin syksyllä ja saatiin päätökseen kolmen tai neljän vuoden kuluttua keväällä.

– On aivan mahdollista, että samalla alalla yksi aloittaa opinnot elokuussa ja toinen helmikuussa. Toisaalta samaan aikaan opintonsa aloittavat voivat valmistua eri aikaan.

– Aikuiset ovat määrätietoisempia saattamaan opinnot loppuun tavoiteaikaa nopeammin. Heillä voi olla hyväksi luettavia opintoja.

Katja Juurikko

Julia Tervo Haminasta opiskelee media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa.
Julia Tervo Haminasta opiskelee media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa.

Opiskelijoita valmistuu pitkin vuotta

Kun aiemmin Ksaosta valmistui keväisin noin 600–700 opiskelijaa, juhli tänä keväällä valmistujaisiaan vain noin 300 opiskelijaa, eikä tämä johtunut koronasta.

– Liukuma on tapahtunut hiljalleen. Suunta on ollut sama kaikissa oppilaitoksissa. Opiskelijoita valmistuu pitkin vuotta, Olli kertoo.

– Opettajille tämä on haaste, koska oppilasryhmissä voi olla paljonkin tasoeroja. Opettajalla voi olla aikuisten ryhmiä, nuorten ryhmiä tai sekaryhmiä, joissa voi myös olla opiskelijoita ensimmäiseltä, toiselta tai kolmannelta vuosikurssilta.

Ammattiopetuksessa puhutaan asiakaslähtöisyydestä

Opintoihin on koko ajan haku päällä.

–Tämä auttaa vaikkapa työttömäksi jäänyttä, jonka ei enää tarvitse odottaa syksyä tai vuodenvaihdetta opinnot aloittaakseen.

Ammattiopetuksessa puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja jatkuvan oppimisen mallista.

– Hiomme toimintaamme tehokkaaksi, jotta osaamme markkinoida opiskelumahdollisuuksia paremmin, Olli sanoo.

– Kouvolassa on ammattiopinnoissa jonkin verran päällekkäistä tarjontaa ja kilpailua, koska opinnoilla on eri palveluntuottajia, kuten Ksao ja aikuiskoulutus Taitaja.

Katja Juurikko

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijat siirtyivät syksyllä Kouvolaan opiskeltuaan ensimmäisen vuoden Repin-instituutissa Kotkassa.
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijat siirtyivät syksyllä Kouvolaan opiskeltuaan ensimmäisen vuoden Repin-instituutissa Kotkassa.

Suunnitelmia oltava valmiina

Ollin mukaan koulutusten suunnittelussa on oltava koko ajan muutama askel työelämää edellä.

– Ennakointi on isossa roolissa. Seuraamme koko ajan työvoimatarvetta ja meillä on oltava tulevaisuudensuunnitelmia ja vaihtoehtoja eri koulutuksista.

Olli ottaa esimerkiksi logistiikka-alan.

– Jos työvoiman tarve vilkastuu, meillä on alustavia suunnitelmia alan koulutuksen lisäämisen suhteen.

Kouvolan seudun ammattiopistosta on valmistunut tänä vuonna yhtiöittämisselvitys. Asian käsittely on jo edennyt virkamiestasolle ja yhtiöittämisasiaa käsitellään loppukuusta lautakunnassa. Kaupunginvaltuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen marraskuussa.

Opinnot uudistuvat myös etsimällä uusia yhteistyötahoja toisista kouluttajista. Yksi yhteistyön muoto on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jonka opiskelijat opiskelivat ensimmäisenä vuonna Repin-instituutissa Kotkassa ja siirtyivät toisesta vuodesta eteenpäin jatkamaan kolmivuotisia opintojaan Kouvolaan.

Yhteistyötä Repin-instituutin kanssa on ollut jo muutamia vuosia.

Korona on hankaloittanut työssäoppimispaikkojen löytämistä

Ksaolla on Tornionmäen kampuksella kaksi koulurakennusta. Toinen niistä toimii paikalla, jossa ammattikoulu on ollut Kouvolassa vuosikymmeniä, toinen rakennus on entinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.

Rakennusalan perustutkintoa opiskelevilla toisen vuosikurssin opiskelijoilla on työn alla asiakastöitä, roskakatoksia ja leikkimökkejä. Asiakastöitä tehdään kaikilla linjoilla. Opiskelijoilta tilataan myös kirjanpitotöitä, kampauksia tai kosmetologipalveluja.

Työn tilaajalle tulee maksettavaksi lähinnä materiaalikustannukset.

– Opiskelijoiden mummot, vaarit ja lähipiiri tekevät tilauksia, mutta niitä tulee myös muilta paikallisilta, ammattiopettaja Juhani Saarikko kertoo.

Saarikon mukaan korona on vähentänyt opiskelijoiden mahdollisuuksia saada työssäoppimispaikkoja. Opiskelijat etsivät itse työssäoppimispaikkoja ja jos työtä ei löydy, oppilaitos tulee etsinnässä avuksi.

– Opiskelijoiden työllistymistä haittaa myös se, että he ovat vasta 16–17 -vuotiaita, eikä heillä ole ajokorttia, Saarikko kertoo.