Päiväkoteja uhkaa sulkeminen Selänpäässä ja Ummeljoella — Muumilaakson ovet kiinni ensi vuoden elokuussa

Pienten päiväkotien toiminnan jatkamista tulee harkita, kun lasten määrä jää vähäiseksi, todetaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmassa.

Jussi Lopperi

Kaupungin vaikea taloustilanne heijastuu myös varhaiskasvatuksen toimintoihin.
Kaupungin vaikea taloustilanne heijastuu myös varhaiskasvatuksen toimintoihin.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi esittää kahden päiväkodin lakkauttamista Kouvolassa osana kaupungin talouden tasapainottamista. Lisäksi vuorohoitoa keskitetään ja esiopetusryhmiä supistetaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa ensi viikon keskiviikkona.

Muumilaakson päiväkoti Selänpäässä lakkautetaan 1. elokuuta 2020. Päiväkodin sulkemisesta on kerrottu jo vanhemmille, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo. Kuusiston mukaan päiväkoti on huonokuntoinen.

— Perheiden toiveet ja tarpeet uusista hoitopaikoista pyritään kuuntelemaan mahdollisimman tarkasti.

Toinen lakkautettavaksi esitetty päiväkoti on Ummeljoen päiväkoti. Se lakkautettaisiin lasten määrän vähetessä. Palveluverkkosuunnitelmassa todetaan, että pienten päiväkotien toiminnan jatkamista tulee harkita, kun lasten määrä jää vähäiseksi.

— Käytännössä 10—14 lasta on raja, jonka kohdalla päiväkodin tulevaisuutta aletaan tarkastella. Kahden työntekijän yksiköt ovat kaikkein haavoittuvaisempia, sillä niiden pitää pystyä toimimaan lupausten mukaan pitämällä päiväkoti auki säädetyn ajan vain kahden työntekijän voimin, Kuusisto sanoo.

Keskiössä viisi perhekeskusaluetta

Päätösehdotusten takana olevat varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen suunnitelmat ovat luonnosvaiheessa. Seuraavaksi kullaan asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyötahoja sekä tehdään lapsivaikutusten arviointi hyväksyttyjen muutosten osalta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmassa korostetaan päiväkotien sijoittumista keskeisille paikoille kaupungin väestökeskittymissä. Palveluverkko on suunniteltu viidelle perhekeskusalueelle: keskustaan, Kuusankoski–Jaalaan, Myllykoski–Inkeroisiin, Koria–Elimäkeen ja Valkealaan.

Vuorohoidon järjestämisessä tulee huomioida huoltajan työssäkäyntisuunnat siten, että päiväkotimatka ei kohtuuttomasti pidennä lapsen hoitopäivää ja että lapsen hoitopaikka olisi mahdollisimman pysyvä.

Vuorohoitoa ja esiopetusta keskitetään

Vuorohoito keskitetään Kuusankosken alueella Ekholmintien päiväkotiin ja vuorohoidon ostopalvelu Mäkikylän päiväkodista lakkaisi vuonna 2020. Vuorohoitoaikoja supistetaan Elimäen Peippolan ja Korian Lehvätien päiväkodeissa. Upseerin, Hiivurin ja Napan päiväkodit jatkaisivat ennallaan.

Jaalan Vuokkolan päiväkodin esiopetus siirtyy koulun tiloihin elokuussa 2020, ja samalla luovutaan Peukaloisen tilasta. Elimäen Peippolan päiväkodin esiopetus puolestaan siirtyy Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin.

Puutarhurinkadun perhepuistotila suljetaan

Kuovin perhepuiston remontin valmistuttua luovutaan Puutarhurinkadun tiloista. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kaavaillaan siirrettäväksi perhekeskustiloihin, päiväkoteihin ja vanhan kirjapainotalon Nupaan.

Puutarhurinkadun tiloihin tehtiin kesällä taloyhtiön putkiremontti.

Uusiakin päiväkoteja tarvitaan

Lisäksi päiväkotitoimintaa tullaan järjestelemään uudelleen sekä Anjalassa uuden koulun ja Valkealassa monitoimikeskuksen valmistuttua.

Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Lisäksi lautakunta käsittelee esitystä uuden Pilkanmaa–Maunukselan päiväkodin hankesuunnittelusta leasingrahoituksella vuoden 2020 talousarvioon ja uuden Kaunisnurmen päiväkodin valmistelutyötä Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun suunnittelun yhteydessä.

Uutista täsmennetty kello 12.38. Lautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona.