Kaupunki säästää 170 000 euroa: Kouvola-lisää maksetaan vain alle 2-vuotiaista, sisarosuus jää pois kokonaan maaliskuun alusta

Kotihoidontuki säilyy muuten kouvolalaisperheissä ennallaan.

Katja Juurikko

Kouvola-lisä leikataan pois yli 2-vuotiailta ja heidän sisaruksilta.
Kouvola-lisä leikataan pois yli 2-vuotiailta ja heidän sisaruksilta.

Kotihoidon tuen kuntalisän eli niin sanotun Kouvola-lisän ehdot muuttuvat maaliskuun alussa. Jatkossa Kouvola-lisää maksetaan vain alle 2-vuotiaista lapsista ja sisarusosuus jää kokonaan pois. Kotihoidontuki säilyy muuten ennallaan.

— Tämä tarkoittaa sitä, että Kouvola-lisää ei makseta enää perheen kotihoidossa olevista kaksi vuotta täyttäneistä lapsista, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Perheet ovat Kuusiston mukaan olleet epätietoisia siitä, miten muutos vaikuttaa heidän saamaansa kotihoidon kuntalisän määrään

Muutos koskee vain kotihoidon kuntalisää eli Kouvola-lisää. Itse kotihoidon tuen perusosa eli hoitoraha sekä perheen koosta ja tuloista riippuva hoitolisä säilyvät ennallaan.

— Kotihoidon tuki on jatkossakin Kelan myöntämä oikeus, kun alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta ja se maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä. Kotihoidon tuki on kaupungin rahoittamaa palvelua. Kuntalisästä ja sen ehdoista päättää kaupungin valtuusto.

Muutosten arvioidaan vähentävän kaupungin kuluja 170 000 eurolla vuodessa. Kotihoidon tuen piirissä on Kouvolassa noin 830 lasta, joista alle 2-vuotiaita noin 500.

Säästöjä haetaan kaupungin heikentyneen talouden vuoksi.

— Varhaiskasvatuksessa on jo aiemmin rajattu varhaiskasvatusoikeutta 20 tuntiin viikossa, jos lapsen huoltaja on kotona. Toisaalta valtuusto ei halunnut säästää kasvattamalla päiväkotien ryhmäkokoja, Kuusisto sanoo.

Kouvola-lisän muutokset lyhyesti:

Kouvola-lisä 28.2.2019 asti:

72 euroa/kuukaudessa alle 3–vuotiaasta lapsesta.

36 euroa/kuukaudessa perheen muista kotihoidon tukeen oikeutetuista lapsista.

Kouvola-lisä 1.3.2019 alkaen:

72 euroa/kuukaudessa alle 2–vuotiaasta lapsesta.