Xamk alkaa suunnitella Kaakkois-Suomelle elinvoimaohjelmaa — Mukaan kutsutaan LUT-konsernin korkeakoulut ja Aalto-yliopisto

Ohjelmalla pyritään esimerkiksi luomaan työpaikkoja ja varmistamaan korkeakoulutetun työvoiman saanti alueella. Xamkin omistajien keskuudessa on myös pohdittu LUT-konserniin liittymistä, mutta hyvin alustavasti.

Vesa Vuorela

Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoi neuvotteluaikeista aiemmin mielipidekirjoituksessaan. Kuva Xamkin kampukselta Mikkelistä.
Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoi neuvotteluaikeista aiemmin mielipidekirjoituksessaan. Kuva Xamkin kampukselta Mikkelistä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oy alkaa suunnitella Kaakkois-Suomelle strategista elinvoimaohjelmaa. Asiasta päätti yhtiön hallitus kokouksessaan perjantaina.

— [Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle] Xamkille ja muille alueellamme toimiville korkeakouluille on tärkeää edistää Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta, ja se onnistuu parhaiten yhdessä tekemällä. Siksi pyydämmekin yhteiseen valmistelutyöhön nyt ensivaiheessa mukaan Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja vuoden alusta käynnistyvän Lab-ammattikorkeakoulun rehtorikunnat, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko Xamkin tiedotteessa.

Ohjelmalla pyritään esimerkiksi luomaan työpaikkoja ja varmistamaan korkeakoulutetun työvoiman saanti alueella, ja sen on määrä valmistua vuonna 2020. Ohjelmassa määritellään alueen korkeakoulujen tavoitteet ja yhteistyö. Ohjelmaa valmistelee Xamkin rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Neuvotteluista kerrottiin aiemmin mielipidekirjoituksessa

Aiemmin tällä viikolla Koivikko kertoi Kouvolan Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, että Xamk aikoo kutsua yliopistoja neuvottelemaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen kehittämisestä.

Lappeenrannan—Lahden teknillisen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö totesi tuolloin, että on valmis keskustelemaan asiasta Xamkin omistajien kanssa, mutta ei Koivikon.

Xamkin taustayhtiön omistavat Mikkelin, Savonlinnan, Kouvolan ja Kotkan kaupungit.

Ohjelma ei puutu hallinnollisiin järjestelyihin

Xamkin tiedotteen mukaan elinvoimaohjelma ei käsittele hallinnollisia järjestelyjä.
Ammattikorkeakoulun omistajakaupunkien keskuudessa on harkittu, voisiko Xamkista tulla osa LUT-konsernia.

LUT-konsernin muodostavat Lappeenrannan—Lahden teknillinen yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Vuoden 2020 alussa kaksi viimeksi mainittua yhdistyy uudeksi Lab-ammattikorkeakouluksi.

Kouvolan kaupunginjohtajan Marita Toikan mukaan Xamkin liittymistä konserniin on mietitty, mutta vasta hyvin alustavasti.

Myös Aalto-yliopiston kanssa keskusteltu

Toikka toivoo, että LUT-konsernin kautta Xamk-kaupunkeihin voitaisiin saada maisteriohjelmia.

— Omistajanäkökulmasta olemme ainakin Kouvolassa kokeneet, että Xamk ei riittävästi hyödynnä Kaakkois-Suomen alueella olevaa yliopistoa. Olen keskustellut Aalto-yliopiston rehtorin kanssa, ja siellä ei pidetä mitenkään mahdottomana, että yhteistyö Aallon kanssa jatkuisi, vaikka Xamk menisi osaksi Lut-konsernia, Toikka kertoo.

Xamk ja Aalto-yliopisto ovat olleet yhteistyössä vuodesta 2018.

Liitos vai vain strategista yhteistyötä?

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö sen sijaan ei ole kuullut, että Koivikon mielipidekirjoituksessaan mainitsemissa neuvotteluissa aiottaisiin keskustella Xamkin suoranaisesta liittymisestä LUT-konserniin.

Hänen mukaansa kyse on ennemminkin strategisen yhteistyön mahdollisuudesta.

— Xamkin omistajakaupunkien on strategisesti järkevämpää pitää osakkeet omassa omistuksessaan, koska osana LUT-konsernia Xamkin tulisi ajatella enemmän konsernin kuin ehkä omistajakaupunkien etua.