Kouvolan osuus valtion kuntatuesta on 16,5 miljoonaa euroa – Kaupunginjohtaja Marita Toikka pitää summaa merkittävänä vastaantulona, mutta talouden sopeuttaminen on edelleen Kouvolalle kova urakka

Suomen hallitus päätti tiistaina neljännessä lisäbudjetissa 1,4 miljardin euron tuesta kunnille.

Jussi Lopperi

Kaupunginjohtaja Marita Toikka on tyytyväinen Kouvolan saamaan valtion kuntatukeen. Se helpottaa kaupungin taloustilannetta, mutta ei poista sopeuttamisen tarvetta.
Kaupunginjohtaja Marita Toikka on tyytyväinen Kouvolan saamaan valtion kuntatukeen. Se helpottaa kaupungin taloustilannetta, mutta ei poista sopeuttamisen tarvetta.

Kouvola on saamassa valtion kunnille suuntaamasta tukipotista vajaan 16,5 miljoonan euron siivun.

– Reilu 16,5 miljoonaa euroa on meille todella merkittävä vastaantulo, toteaa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Suomen hallitus päätti tiistaina osoittaa tämän vuoden neljännessä lisätalousarviossa kunnille yhteensä noin 1,4 miljardia euroa.

Toikan mukaan avustus ei kompensoi kokonaan kunnille ja kuntayhtymille koronakriisin takia syntyneitä kuluja ja menoja. Toisaalta hänen mukaansa kuntien tukeminen valtion velkarahalla ei ole kestävää.

Tukea 198 euroa asukasta kohden

Valtion koronatuen tarkoitus on turvata perusparveluiden järjestäminen koronan kurittamissa kunnissa.

Tuki muodostuu yleisestä valtionosuuskorotuksesta, jota Kouvola saa lähes 8,4 mijoonaa euroa. Valtionosuuskorotusta lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen Kouvola saa lähes 1,5 miljoonaa euroa. Iäkkäiden palvelujen toimivuuden varmistamiseen Kouvola saa 1,1 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen jako-osuuden korotus 10 prosenttiyksiköllä tuo Kouvolalle 5,5 miljoonaa euroa.

Kouvolan saama tuki valtionosuuden ja yhteisöveron lisäyksistä asukasta kohden on hieman pienempi kuin keskimäärin Suomessa. Kouvolassa tukea kertyy asukasta kohden 198 euroa, koko maassa keskimäärin 206 euroa.

Kouvolassa edelleen tarvetta säästöille

Toikan mukaan 16,5 miljoonaa euroa helpottaa Kouvolan tilannetta, mutta säästöjä tarvitaan edelleen.

– Talouden sopeuttaminen tulee olemaan iso urakka.

Vastikään uutisoitiin ennusteesta, jonka mukaan Kouvola tekee tänä vuonna tappiota 5 miljoonaa euroa. Kymsoten lisälasku ei kuitenkaan ollut tässä luvussa.

– Osavuosikatsausta tehtäessä meillä ei ollut käytössä Kymsoten tunnuslukuja, Toikka sanoo.

Hänen mukaansa osavuosikatsauksessa ei myöskään ollut vielä huomioitu verotulojen vähenemistä.

– Nyt ennusteena on, että kertyvä alijäämä tulee olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksen mukaan Kouvolan alijäämän ennustetaan olevan tältä vuodelta 5,6 miljoonaa euroa. Kymsotelta tulevan lisälaskun arvioidaan olevan pahimmillaan 13 miljoonaa euroa.

Veronkorotuspaine on kova

Toikan mukaan valtiolta saatava tuki helpottaa Kouvolan koronakurimusta. Se ei kuitenkaan poista neljän vuoden sopeuttamisohjelman tarvetta.

– Sopeuttamistarve on 35–40 miljoonaa euroa.

Toikka väläytti vastikään kuntaveron korotusta. Hänen mukaansa säästökeinot, palvelurakenteiden karsiminen ja veronkorotus, on mietittävä tarkkaan.

– Veronkorotuspaine on kova.

Toikka valaa kuitenkin uskoa tulevaan. Hän uskoo, että sopeuttamisen ja elinkeinoelämän hankkeiden avulla Kouvolan taloustilanne muuttuu valoisammaksi. Hän mainitsee elinvoimaa kasvattavana hankkeena muun muassa RRT:n.

Sairaanhoitopiirien tuesta ei vielä päätöstä

Monet kunnat ovat kritisoineet valtion tukipakettia riittämättömäksi. Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan toistaiseksi uusia avustuksia kunnille ei kuitenkaan ole tiedossa.

– Me olemme sopineet, että elokuun budjettiriihessä katsotaan, mikä on tilanne tämän vuoden ja erityisesti ensi vuoden osalta.

Valtion 1,4 miljardin avustusta kunnille voi pitää historiallisena.

– Puolitoista miljardia on sellainen tukipaketti, mitä ei ole tehty ikinä, Paatero sanoo.

Valtion tuki ei kata koronan kokonaiskustannuksia

Sairaanhoitopiirit ovat saamassa valtiolta tukea yhteensä 200 miljoonaa euroa. Vielä ei tiedetä, paljonko Kymsote saa potista.

– Kriteerit määritellään erillisenä asetuksena, jota ei vielä ole olemassa, Paatero sanoo.

Ministerin mukaan valtiolla on aika hyvä käsitys koronaviruksen aiheuttamista suorista kustannuksista kunnille ja sairaanhoitopiireille.

Paatero sanoo, että 200 miljoonan tuki sairaanhoitopiireille ei riitä kattamaan koronaviruksen kokonaiskustannuksia.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka ei osaa vielä arvioida, miten valtion tuki Kymsotelle vaikuttaa Kouvolan taloustilanteeseen.

– Kymsoten lasku voi vielä heittää puoleen tai toiseen – toivottavasti positiiviseen suuntaan.