Kouvolan ehdotus: Neljä alakoulua ja Valkealan lukio lakkautetaan ensi vuonna, Elimäen lukio saamassa jatkoaikaa vuoteen 2025

Juuri alkanut lukuvuosi on jäämässä koulujen viimeiseksi. Seuraavien 10 vuoden aikana Kouvola rakentaa uudisrakennuksia tai laajennuksia yhdeksään peruskouluun.

jani sourander

Tehtaanmäen koulu Inkeroisissa on yksi lakkautuslistalla olevista peruskouluista.
Tehtaanmäen koulu Inkeroisissa on yksi lakkautuslistalla olevista peruskouluista.

Kouvola suunnittelee Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan ja Kaipiaisten koulujen lakkauttamista ensi vuonna. Samalla lakkautuslistalla on Valkealan lukio.

Esitys löytyy juuri valmistuneesta perusopetuksen ja lukion kehittämisen palveluverkkoselvityksestä.

Koulujen toiminta lakkaisi 1.8.2020.

Palveluverkkoselvitystä ovat tehneet kasvatus- ja opetuslautakunta ja kaupungin virkamiehet.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee esitystä lakkauttamisista ja muista säästöistä kokouksessaan ensi viikolla.

— Tavoite on, ettei otettaisi mitään pitkiä aikalisiä vaan saataisiin nopeasti tehtyä päätös. Sillä on vaikutus myös ensi vuoden talousarvion valmisteluun, Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Kaupunginhallituksen on Niemen mukaan määrä saada lautakunnan esitys käsittelyyn syyskuun alkupuolella. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lopullisesti loppuvuoden aikana.

Säästöt syynä

Koulujen lakkauttamisesitysten takana on kaupungin huono taloustilanne. Kaupunginhallitus asetti koko palveluverkkoselvityksen tavoitteeksi kuuden miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Kouluverkosta säästöjä on tulossa arvion mukaan 2,5 miljoonaa: 1,5 miljoonaa henkilöstösäästöinä ja miljoonan säästö kiinteistökuluista. Todelliset kiinteistösäästöt riippuvat siitä, mitä tyhjille koulurakennuksille tapahtuu.

Henkilöstölle pyritään löytämään uusi tehtävä kaupungin muista kouluista tai yksiköistä, määräaikaisuuksia karsitaan ja eläköitymiset pyritään hyödyntämään täysimääräisesti.

Tavoitteena 20 peruskoulua

Kouluverkkoon vaikuttaa myös oppilasmäärien ennustettu lasku.

Oppilasmäärien ja koulujen kuntoarvioiden perusteella Kouvola tähtää 20 koulun malliin. Koulujen sulkeminen alkaa pienten ja osin huonokuntoisten koulujen lakkauttamisilla.

— Nämä koulut sijaitsevat suhteellisen lähellä suurempaa koulua, jossa on valmiiksi oppilaille tilaa, Niemi sanoo neljään lakkautettavaan peruskouluun viitaten.

Hänen mukaansa näiden koulujen oppilaiden huoltajilta kysytään syksyn aikana toiveita oppilaiden uusista kouluista.

Lakkauttaminen ei vaikuta alakoulunsa päättävien oppilaiden siirtymiseen yläkouluihin, vaan 7. luokalle siirrytään samoihin yläkouluihin kuin aiemminkin.

Kouvolassa on tällä hetkellä 34 peruskoulua. Jos nyt suunnitellut koulujen lopettamiset toteutuvat, määrä putoaa 30:een. Koulujen määrän vähennys 20:een on määrä tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

— 20 koulun mallin pitäisi olla hyvin loppuvaiheessa vuosina 2026—27. Vajaan kymmenen vuoden aikajänne tässä tulee olemaan, Niemi sanoo.

Isot investoinnit yhdeksään kouluun

Kouluverkkotyöryhmä esittää myös yhdeksän uuden koulun rakentamista tai laajentamista.

Näistä Anjalan, Sarkolan ja Valkealan koulujen suunnitelmat ovat jo pitkällä ja valmistuvat elo—syyskuun aikana.

Anjalan, Sarkolan ja Valkealan jälkeen kiireellisyysjärjestyksessä ovat vuorossa Kouvolan keskustan yhtenäiskoulu, Kuusankosken yhtenäiskoulu, Pohjois-Valkealan alakoulu, Kymintehtaan koulu, Elimäen yhtenäiskoulu ja Myllykosken yhtenäiskoulu.

Uusien rakennusten kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa. Summa jakautuu kymmenelle vuodelle.

Muiden peruskoulujen peruskorjauksiin tarvitaan Niemen mukaan vielä kymmeniä miljoonia euroja lisää seuraavan vuosikymmenen aikana.

Elimäen lukio jatkoajalla

Valkealan lukio on määrä lakkauttaa peruskoulujen kanssa samaan aikaan ensi vuonna.

Elimäen lukiolle selvitys antaisi lisäaikaa vuoteen 2025 saakka. Sen tilannetta voidaan kuitenkin arvioida uudelleen, mikäli oppilasmäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia.

Kouvolassa toimii tällä hetkellä lukiot Valkealassa, Elimäellä, Kuusankoskella ja keskustassa ja niiden lisäksi iltalukio yhteislyseon tiloissa.

Elimäen lukion jatkoaika auttaa kaupungin mukaan Elimäen yläkoulun toimintaa. Valkealan lukion lakkauttaminen toisi Elimäkeä suuremmat säästöt. Valkealasta on myös lyhyempi matka keskustaan ja Kuusankoskelle muihin lukioihin.

— Bussiliikennettä lisätään erityisesti Valkealan ja Kuusankosken välillä, jotta opiskelijoiden liikkuminen turvataan. Yhteislyseon opiskelijamäärää on myös mahdollista kasvattaa yhdellä sarjalla, Niemi sanoo.

Muokattu 15.8. kello 14.25: juttua täsmennetty ja laajennettu.

Luetuimmat