Museokorttelin arvokkaita puutaloja suojellaan kaavamerkinnöillä – Kouvola-talolle ei suojelumerkintää

Kouvola-talon korttelialue laajenee asemakaavan muutosesityksessä.

Lumikki Haaja

Vuonna 1910 rakennettu Selim Leinon talo on yksi kaavaehdotuksessa suojelumerkinnän saavista rakennuksista.
Vuonna 1910 rakennettu Selim Leinon talo on yksi kaavaehdotuksessa suojelumerkinnän saavista rakennuksista.

Kouvola-talon lähialueella sijaitsevat 1900-luvun alun puutalot saavat valmisteilla olevassa asemakaavan muutoksessa suojelumerkinnät. Niille osoitetaan myös omat tontit.

Muutosehdotus koskee noin viiden hehtaarin aluetta, joka rajautuu pohjoisessa Kuusaantiehen, idässä Kymenlaaksontiehen ja lännessä Varuskuntakatuun.

Kaavassa merkitään suojeltaviksi vuonna 1910 valmistunut Selim Leinon talo, vuonna 1915 valmistunut Luukkosen talo sekä vuonna 1901 valmistuneet Anttilan talo ja Nestor Laurilan talo.

Kymenlaakson museo esitti myös 1980-luvulla kahdessa vaiheessa valmistunutta Kouvola-taloa suojeltavaksi. Tekninen lautakunta ei kannattanut esitystä, koska taloa on vuosien varrella jouduttu korjaamaan useaan otteeseen ja suojelumerkintä saattaisi rajoittaa tulevia kunnostustöitä.

Muutosehdotuksessa laajennetaan Kouvola-talon korttelialuetta pohjoiseen Kuusaantien suuntaan ja itään Kymenlaaksontien suuntaan. Kaavamerkinnät mahdollistavat tulevaisuudessa Kouvola-talon kolmannen laajennusvaiheen rakentamisen.

Asuinpientalojen korttelialueelle tulevaisuudessa rakennettavat talot saavat ehdotuksen mukaan olla korkeintaan puolitoistakerroksisia. Rakennusten materiaalien, mittasuhteiden ja ulkonäön on sovittava nykyiseen rakennuskantaan.

Kouvolan tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen tiistaina. Kaava asetetaan julkisesti nähtäville muistutusten tekoa varten, minkä jälkeen se etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.