Markku Pakkanen: uuden energiatuen hakeminen mahdollista Myllykosken bioetanolihankkeelle

Katja Juurikko

Markku Pakkanen uskoo, että Myllykosken bioetanolitehdashankkeen taru ei ole vielä lopussa.
Markku Pakkanen uskoo, että Myllykosken bioetanolitehdashankkeen taru ei ole vielä lopussa.

Kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) uskoo, että ratkaisu Myllykosken bioetanolitehtaan tukiongelmaan on uuden energiatukihakemuksen tekeminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 30 miljoonan euron energiatuen hankkeen etenemiselle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hanke ei saa kolmatta jatkoaikaa energiatuelle. Hanke on polkenut paikallaan, kun rahoittajia ei ole löytynyt.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) päättää energiatukiasioista todennäköisesti jo tällä viikolla.

Suomen Bioetanolin toimitusjohtaja Aate Laukkanen harmittelee, että kun uusi pohjoismainen rahoittaja olisi nyt tiedossa, energiatuki loppuu.

— Ministeri Tiilikainen on tietoinen pohjoismaisesta vaihtoehdosta. Ratkaisevaa on se, minkä linjauksen Euroopan unioni antaa syksyllä hiilinielujen laskentatavasta. Se määrittää, voiko biohankkeita jatkaa Suomessa entiseen tapaan, Pakkanen sanoo.

Hän jatkaa, että EU:n linjauksen tärkeys on kaikkien osapuolten, myös uuden pohjoismaisen rahoittajan, tiedossa.

— Jos EU-linjaus on biohankkeiden kannalta hyvä, Myllykosken biohankkeelle voidaan hakea sen jälkeen uudestaan energiatukea.

Pakkanen uskoo, että tämä etenemistapa riittää myös uudelle rahoittajalle.

Janne Rönkkö

Janne Rönkkö