Kouvolan liikuntapaikoista tehtävä selvitys on loppusuoralla: Hyppyrimäet esitetään purettaviksi, uusien portaiden yläpäähän kaavaillaan ulkoliikuntapaikkaa — Säästöä tavoitellaan 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä

Liikuntapaikkaverkon ohjausryhmän esityksen mukaan vähällä käytöllä olevat, huonokuntoiset liikuntapaikat pitää sulkea ja jäljellä olevien laatua parantaa. Vuoteen 2028 mennessä Kouvolaan halutaan uusi monitoimihalli.

Jussi Lopperi

Kouvolan aikansa palvelleita hyppyrimäkiä esitetään purettaviksi liikuntapaikkaverkosta tehdyssä selvityksessä. Tilalle halutaan matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikka, joka tarjoaisi erilaisille käyttäjäryhmille arkiliikuntamahdollisuuksia.
Kouvolan aikansa palvelleita hyppyrimäkiä esitetään purettaviksi liikuntapaikkaverkosta tehdyssä selvityksessä. Tilalle halutaan matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikka, joka tarjoaisi erilaisille käyttäjäryhmille arkiliikuntamahdollisuuksia.

Kuusankosken Urheilutalosta salibandyn ja lentopallon keskus, Lyseon liikuntahalliin koripallolle ja sulkapallolle sopivat puitteet, jalkapallo Saviniemeen, hiihtolajit Valkealaan ja jääurheilu keskustaan.

Siinä listaa Kouvolan kaupungin liikuntapaikkaverkkoa pohtineen ohjausryhmän ehdotuksista. Selvityksen mukaan alueellisella ja lajikohtaisella keskittämisellä on tarkoitus vastata paremmin tulevaisuudessa liikuntapaikkojen käyttäjien tarpeisiin.

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta saa ohjausryhmän esityksen käsiteltäväkseen 10. syyskuuta.

Seuraavaksi kammataan vielä tiheämmin

Ohjausryhmä ehdottaa muun muassa, että joillekin liikuntapaikoille tehdään nopeasti parannuksia ja niitä profiloidaan käyttäjäryhmittäin.

Lisäksi selvityksessä esitetään matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen vahvistamista ja huonokuntoisten sekä vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkemista.

Ohjausryhmän puheenjohtajan Jukka Silénin (kok.) mukaan hyvässä hengessä yhdessä urheiluseurojen kanssa tehty selvitys on vasta esimakua.

— Olimme yksimielisiä siitä, että Kouvolan liikuntapaikkaverkostoa pitää kehittää. Seuraavassa vaiheessa liikuntapaikkoja pitää tarkastella vielä tiheämmällä kammalla.

Uuden uimahallin hinta puolet olemassa olevien remonttikuluista

Uimahalliverkosta lautakunnalle esitellään aiemmin tehdyn selvityksen pohjalta tehty tarkennettu esitys.

— Esitys on hyvin pitkälle aiemman selvityksen mukainen. Lähtökohta on, että Kouvolaan rakennetaan yksi uusi uimahalli.

Silén sanoo, että jos olemassa olevat uimahallit remontoitaisiin käyttökuntoon, arvioitu lasku nousisi 30 miljoonaan euroon.

— Uuden uimahallin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 15 miljoonaa euroa. Kustannusten erotus olisi 15 miljoonaa euroa, jolla voisi rakentaa monitoimihallin.

Pyrkimys parin miljoonan säästöihin kuuden vuoden aikana

Selvityksessä on haettu sekä nopeasti saatavia että pitkän aikavälin säästöjä.

Ohjausryhmän mukaan liikuntapaikoista saatavien säästöjen löytäminen on vaikeata, koska liikuntapaikkaverkkoon kohdistuu myös investointitarpeita kymmenen vuoden aikana.

Palveluverkkoselvityksen toimenpiteillä tavoitellaan 1,9 miljoonan euron säästöjä aikavälillä 2020—2026.

Säästöjä haetaan myös kaupungin omistuksien tarkastelusta, kahden jäähallin sulkemisesta, kuntoratojen ja ulkokenttien vähentämisestä sekä joistakin yksittäisistä toimenpiteistä.

Tilojen tehokkaamman käytön parantamiseksi ohjausryhmä esittää alle 18-vuotiaiden tilavarausmaksun käyttöönottamista. Tilakohtainen maksu olisi 10 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

— Kun maksua ei ole, vuoroja on helppo perua. Pienellä maksulla pyritään saamaan tehokkaampaa käyttöastetta tiloille.

Ohjausryhmä esittää lisäksi uuden monitoimihallin rakentamista Kouvolaan vuoteen 2028 mennessä.

— Nyt olisi tärkeätä saada päätöksiä aikaan uuden uimahallin ja monitoimihallin rakentamisen suhteen.

Silénin mukaan jäähallin sulkemisesta joko Inkeroisissa, Kuusankoskella tai Valkealassa ei ole tehty mitään päätöstä.

— Sen aika tulee vasta, kun on päätetty uuden monitoimihallin rakentamisesta.

Huonokuntoiset hyppyrimäet pois

Ohjausryhmä esittää, että hyppyrimäet puretaan. Ne ovat selvityksen mukaan erittäin huonokuntoiset ja turvallisuusriski alueella liikkuville.

Uusien kuntoportaiden rakentaminen on jo aloitettu, ja rinteen yläpäähän suunnitellaan toiminnallinen ulkoliikuntapaikka, joka pyrkii huomioimaan useat eri ikä- ja käyttäjäryhmät.

Uimahalliverkosta on tehty palveluverkkoselvitys jo aiemmin. Sen pohjalta on tehty tarkennettu esitys osana koko liikunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen.

Selvityksen mukaan Valkealan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä ja Korian uimahallin sopimus päättyisi ensi vuonna.

Juttua täydennetty 4.9. kello 20.02 Jukka Silénin kommenteilla.

Uusimmat uutiset