Uudet ohjeet eivät aiheuttaneet oppilasryntäystä Kouvolan kouluihin – Rehtorit: Vanhemmat ottavat vakavasti suosituksen etäopetuksesta

Koulut ovat kuitenkin valppaina uusien oppilaiden varalta.

Moises Garibay

Korian koululla on hiljaista. Paikalla oli maanantaina yhdeksän oppilasta.
Korian koululla on hiljaista. Paikalla oli maanantaina yhdeksän oppilasta.

Aluehallintovirastot antoivat maanantaina kouluille uudet perusopetuksen määräykset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisella perusopetukseen kuuluvalla 1–3-luokkalaisella on samanlainen oikeus lähiopetukseen. Määräykset perustuvat kansalaisten perusoikeuksiin.

Samalla aluehallintovirastot kuitenkin suosittivat, että lapset pidetään mahdollisuuksien mukaan kotona.

Lakiin perustuva ohjeistus aiheutti hämmennystä vanhempien ja opettajien keskuudessa. Kouluilla aloitettiin varautuminen oppilaiden joukkopaluuseen. Oppilaat pysyivät kuitenkin etäopetuksessa, kuten tähänkin asti.

Soittokierros Kouvolan alueen kouluihin vahvistaa, että oppilaiden määrä ei ole juuri kasvanut viime viikosta. Lähiopetuksessa on keskimäärin alle 10 prosenttia oppilaista.

Opettajilla on valmiudet

Korian ja Napan koulujen rehtori Sinikka Kytömäki kertoo, että heille ei syntynyt minkäänlaista oppilasryntäystä uusien ohjeiden takia. Hän kiittää vanhempia suositusten noudattamisesta.

– Vanhemmat, joilla on mahdollisuus pitää lapset etäopetuksessa kotona, ovat tehneet niin. He haluavat huolehtia siitä, että oppilaat pysyvät terveinä.

Kytömäki myöntää, että viime perjantai sai opettajat miettimään kiireesti eri vaihtoehtoja. Toimintaa ehdittiin alustavasti suunnitella.

– Jos oppilaita olisi tullut kouluun kymmenittäin, olisi ollut melkoisen hankalaa järjestää kaikille tasapuolinen opetus niin lyhyellä aikavälillä. Opettajat ovat kuitenkin luovia ja yhteishenki on hieno.

Tilanne elää jatkuvasti

Opettajien luovuus ja yhteishenki on hienoa. — Sinikka Kytömäki

Kytömäen mukaan merkittävä oppilasmäärän kasvu olisi tarkoittanut pikaisia uusia järjestelyjä ja mahdollisesti oppilasryhmien yhdistämisiä.

– Yhden opettajan on mahdotonta hoitaa etä- ja lähiopetusta samaan aikaan.

Korian koulun 1–3-luokkalaisten hieman alle 200 oppilaasta paikalla oli maanantaina vain 11 oppilasta. Heistäkin muutama kuljetettiin taksilla saman taajaman toisesta eli Napan koulusta.

Tälläkin hetkellä Korian koulussa suositaan mahdollisimman pieniä ryhmiä. Muun muassa lasten ruokailu on järjestetty porrastetusti.

– Loppuviikon oppilasmäärää on tietenkin vaikea arvioida, koska tilanne elää koko ajan. Muutama lisäoppilas on ilmoitettu, mutta suuria muutoksia tuskin kuitenkaan on odotettavissa, Kytömäki sanoo.

Sairastumisriski otetaan vakavasti

Tähteenkadun koulussa Kuusankoskella on paikalla alle puolet oppilaista. 1–3-luokkalaisten paikkoja on 29 ja lähiopetuksessa on 13 oppilasta.

– Olemme nähneet, miten hyvin etäopetus toimii. Se on saanut vanhemmatkin vakuuttuneiksi. On kaikkien etu, että sairastumisriski otetaan vakavasti ja lapset pidetään kotona, rehtori Elise Antila sanoo.

Valkealan kirkonkylän koulun rehtori Niina Paavilainen vahvistaa, että heillekään ei ole ilmoittautunut uusia oppilaita lähiopetukseen.

– Huoltajat ymmärtävät tilanteen hyvin. Seuraamme opetusministeriön ohjeita ja vanhempien toiveita jatkuvasti ja reagoimme, jos muutoksia tulee.

Sarkolan kouluun on tullut tällä viikolla yksi oppilas lisää, rehtori Kristiina Strömmer ilmoittaa.