Turve pysyy Summansuolla — Aluehallintovirasto pyörsi aikaisemman kantansa ja hylkäsi kouvolalaisen PJ-Turve oy:n turpeenottoa koskevan lupahakemuksen

Tarkempien selvitysten perusteella Haminan Summansuo luonto kärsisikin merkittävästi turpeennostosta.

Kai Skyttä

Turvetuotanto ei ala Summansuolla. Aluehallintovirasto on hylännyt  turpeennostoa koskevan ympäristölupahakemuksen. (Kuvituskuva)
Turvetuotanto ei ala Summansuolla. Aluehallintovirasto on hylännyt turpeennostoa koskevan ympäristölupahakemuksen. (Kuvituskuva)

Turvetuotantoa ei saada aloittaa Summansuolla Kannusjärvellä Haminassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt kouvolalaisen PJ-Turve oy:n hakemuksen noin 14 hehtaarin turpeennostoalueen perustamisesta Summansuolle.

NETTI - Hamina - Summansuon suunniteltu turvetuotantoalue-01.jpg

Ympäristölupa Summansuon turpeenottoon oli toista kertaa aluehallintoviraston käsittelyssä.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi ja palautti viime vuoden alussa uuteen käsittelyyn aluehallintoviraston vuonna 2015 tekemän päätöksen, jossa PJ-Turve oy:lle myönnettiin lupa turpeen nostoon. Tuolloin oikeus katsoi suon luonnontilaisuuden arvioinnin perusteena olleet selvitykset niin puutteellisiksi, ettei niiden perusteella ollut mahdollista arvioida Summansuon luonnonarvojen merkitystä ympäristölain edellyttämällä tavalla.

Lisäselvityksen ratkaisivat

Uuden käsittelyn tueksi aluehallintovirasto oli hankkinut lisäselvityksiä.

Muun muassa Kaakkois-Suomen ely-keskuksen lausunnon mukaan turvetuotannon seurauksena Summansuon yksi luonnontilaisista osista kuivuisi ja tuotanto todennäköisesti vaikuttaisi myös suoaltaan kahden muun luonnontilaisen kaltaisen alueen vesitalouteen sekä METSO-kriteerit täyttävän alueen luontoarvoihin.

Ely-keskus toteaa, ettei suon tila täytä ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukaisia ehtoja luvan myöntämiselle.

Suoluontoa tuhoutuisi

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että turvetuotanto vaikuttaisi Summansuon pohjoisosan suoluontotyyppeihin niin voimakkaasti, että ne tuhoutuisivat. Lisäksi suon keskiosan kuivuminen vaikuttaisi vähintäänkin heikentävästi suon keskiosan luontotyyppeihin ja mahdollisesti heikentävästi suon eteläosan luontotyyppeihin.

Summansuon turvetuotanto aiheuttaisi siten alueellisesti merkittävien luontoarvojen turmeltumista Summansuolla.

Paljon vastustusta

Turvetuotantoa Summansuolla ovat vastustaneet muun muassa Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalueet ja Summankylän osakaskunta

Vastustajien mukaan turvetuotanto heikentäisi Summanjoen veden laatua eikä Summansuo myöskään luontoarvojensa takia sovellu turvetuotantoon.

Luetuimmat