Tuomioistuinvirasto on lipumassa Kouvolan näpeistä — Oikeusministeriö esittää sijoituspaikaksi pääkaupunkiseutua

Uuden viraston alueellistamista pohtinut ryhmä ei ota ministeriölle antamassaan lausunnossa selvää kantaa sijaintiin.

Jussi lopperi

Kouvolan kaupunki on esittänyt tuomioistuinviraston henkilöstön käyttöön toimitiloja esimerkiksi Hovioikeudentalosta. Nyt siellä toimii osa Kouvolan hyvinvointipalveluista.
Kouvolan kaupunki on esittänyt tuomioistuinviraston henkilöstön käyttöön toimitiloja esimerkiksi Hovioikeudentalosta. Nyt siellä toimii osa Kouvolan hyvinvointipalveluista.

Kouvola on ollut yhtenä seitsemästä kaupungista ehdolla oikeusministeriön alaisuuteen vuonna 2020 perustettavan tuomioistuinviraston sijoituspaikaksi.

Oikeusministeriö on esittänyt, että virasto sijoitetaan pääkaupunkiseudulle, joko Espooseen, Helsinkiin tai Vantaalle. Muut esillä olevat vaihtoehdot ovat Joensuu, Rovaniemi ja Vaasa.

Ennen varsinaisen päätöksen tekemistä oikeusministeriön on pitänyt alueellistamislain mukaisesti pyytää alueellistamisen koordinaatioryhmän lausuntoa sijoituspaikkavaihtoehdoista.

Ryhmä yksimielisesti lausunnon takana

Koordinaatioryhmän puheenjohtajan, valtiosihteeri Jari Partasen mukaan ryhmä oli perjantain kokouksessa päätetystä lausunnosta yksimielinen.

— Tein päätösesityksen, jonka mukaan oikeusministeriön tulee ennen asian ratkaisua harkita tarvetta siirtää asia valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Partasen mukaan ryhmä ei siis millään tavalla ota kantaa siihen, mikä uuden viraston sijaintipaikan tulee olla.

Hän sanoo, että koordinaatioryhmän lausunnon perusteella oikeusministeriön on jatkovalmistelussa otettava huomioon alueellistamislain tavoitteet.

— Nostimme esiin sijoituspaikkavalintaan liittyen digiratkaisujen vaikutukset ja muun muassa eri paikkakuntien tarjoamat koulutusmahdollisuudet sekä henkilöstövaikutukset.

Päätös jää oikeusministeriölle

Alueellistamislain tavoitteena on Partasen mukaan kaikkia hallinnonaloja koskeva yhtenäinen käytäntö ja kansanvaltainen päätöksenteko.

Koordinaatioryhmän lausunnon jälkeen asioiden valmistelua jatkaa oikeusministeriö.

— Lopullinen päätös on joka tapauksessa oikeusministerin harteilla.

Tuomioistuinvirasto on oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava uusi virasto, jolle siirretään oikeusministeriössä nykyisin hoidettavat tuomioistuinten keskushallintotehtävät.

Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2020. Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä sekä tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta.

Tehtävien keskittämisellä tavoitellaan hallinnollisen työn ammattimaisuuden lisäämistä ja päällekkäisen työn vähentämistä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset