Kouvola etsii pikavauhtia säästöjä kuluvalle vuodelle — Kouvolan sote-menot ylittyvät tänä vuonna 5 miljoonalla eurolla, lumitalvesta 0,4 miljoonan ylitykset tekniselle toimialalle

Kaupunginjohtaja Marita Toikka haluaa, että kaupunginhallitus päättää säästöjä mahdollistavasta organisaation päivityksestä jo ennen kesälomia.

Lukas Pearsall

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) sanoo, että Kouvolassa on nyt alkanut talouden tiukka seuranta ja säästötoimien haku. Maanantaina virkavapaalta palannut kKaupunginjohtaja Marita Toikka tuo organisaation päivityksen kaupunginhallituksen keskusteluun ensi viikolla. Arkistokuva kaupunginhallituksen kokouksesta on elokuulta 2017.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) sanoo, että Kouvolassa on nyt alkanut talouden tiukka seuranta ja säästötoimien haku. Maanantaina virkavapaalta palannut kKaupunginjohtaja Marita Toikka tuo organisaation päivityksen kaupunginhallituksen keskusteluun ensi viikolla. Arkistokuva kaupunginhallituksen kokouksesta on elokuulta 2017.

Kouvolan kaupunginhallitus haluaa viranhaltijoilta pikavauhtia esityksen tämän vuoden talouden sopeuttamistoimista. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Marita Toikan esityksen asiasta käsitellessään tammi—huhtikuun osavuosikatsausta.

Osavuosikatsauksessa ennakoidaan, että kaupunki tekee tänä vuonna 17 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen.

Meidän pitää saada aikaan rakenteellisia säästöjä. — Marita Toikka

— Tarkoitus on päästä säästöihin käsiksi nopeammin kuin viime vuonna. Tässä taloustilanteessa ei ole vain yhtä tai kahta tapaa edetä, vaan tarvitaan monia erilaisia säästötoimia, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Jenny Hasu (kesk.) sanoi kokouksen jälkeen.

Säästökeinoja hallitukselle jo ensi viikolla

Toikan mukaan kaupungilla on kiire miettiä tapoja, millä se pysyy tänä vuonna talousarviossa.

— Tuon säästökeinoja jo ensi maanantaina kaupunginhallituksen suulliseen käsittelyyn. Silloin tulee tietoa organisaatiorakenteen päivityksestä.

Toikka uskoo maanantain kokouksen perusteella, että kaupunginhallitus on valmis ylimääräiseen kokoukseen ennen kesälomakautta.

— Lähden siitä, että vielä ennen kesälomia olisi tämän vuoden säästöistä jo päätöksiä. Yt-prosessin eteneminen edellyttää, että kaupunginhallitus päivittää organisaation.

Palveluverkkoselvitykset elokuun loppuun mennessä

Kaupungin viranhaltijoiden koostamat eri palveluverkkoselvitykset pitää saada valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Toikka toivoo, että palveluverkkoratkaisuista syntyisi pysyviä säästöjä.

— Yt-neuvotteluista haettavat neljän miljoonan euron säästöt eivät mitenkään riitä 20 miljoonan euron vuosittaiseen säästötarpeeseen. Meidän pitää saada aikaan rakenteellisia säästöjä.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) uskoo, että jos Kouvolan poliitikot päättävät nykyaikaisista ja ketteristä palveluverkoista, Kouvola pystyisi palvelemaan kuntalaisia nykyistä paremmin.

— Meillä on mahdollisuus sekä säästää että samalla kehittää kaupunkia, Kaunisto sanoo.

Sote-kulujen ennakoidaan ylittyvän 5 miljoonalla eurolla

Raimo Eerola

Kouvolan maksuosuus Kymsotessa nousee tänä vuonna 0,6 miljoonalla eurolla 310,8 miljoonaan euroon. Arkistokuva Kymenlaakson keskussairaalan leikkaussalista on vuodelta 2016.
Kouvolan maksuosuus Kymsotessa nousee tänä vuonna 0,6 miljoonalla eurolla 310,8 miljoonaan euroon. Arkistokuva Kymenlaakson keskussairaalan leikkaussalista on vuodelta 2016.

Suurin osa tilinpäätösennusteen 17 miljoonan euron alijäämästä oli tiedossa jo etukäteen: Valtuusto hyväksyi viime vuoden lopussa 10,5 miljoonaa euroa tappiollisen budjetin. Keväällä muutetussa talousarviossa tilikauden ennakoitiin painuvan 11,4 miljoonaa euroa miinukselle.

Merkittävin syy talousarvion alijäämän kasvuun löytyy sote-kuluista, joiden ennakoidaan kasvavan koko vuonna 5 miljoonalla eurolla budjetoidusta.

Asumisen ja ympäristön toimialalla luminen talvi auraustöineen ja kiinteistönhoitoineen aiheutti alkuvuonna 0,4 miljoonan euron lisäyksen ostopalveluihin. Muun muassa kattolumitöihin kului 300 000 euroa.

Tämänhetkisen arvion mukaan Kouvolan ostot Kymsotelta ylittyvät tänä vuonna 4,3 miljoonalla eurolla. Tästä 4,1 miljoonaa euroa on erikoissairaanhoidon osuutta. Ylitys johtuu Kouvolan erikoissairaanhoidon ostoista maakunnan ulkopuolelta, joita ei ollut otettu huomioon Kymsoten talousarviovalmistelussa.

Loppuosa sote-ylityksistä johtuu arvioitua suuremmista eläkemenoperusteisista maksuista ja viimevuotisista kustannuksista, jotka eivät ehtineet vuodelle 2018, Kouvolan talousjohtaja Hellevi Kunnas kertoo.

Kaupunki tuo Kymsoteen liittyvistä lisäkuluista talousarviomuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi kesän jälkeen.

Konsernipalveluissa puolestaan varaudutaan 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempään toimintakatteeseen, koska kaupungin säästötoimissa suunniteltuja kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoittoja pidetään epävarmana.

Jussi Lopperi

Kouvolassa aurauskalusto sai putsata väyliä tiuhaan viime talvena. Säästösyistä lumensiirto keskitettiin virka-aikaan, mutta silti lumi aiheutti budjettiin ostopalvelujen ylityksiä.
Kouvolassa aurauskalusto sai putsata väyliä tiuhaan viime talvena. Säästösyistä lumensiirto keskitettiin virka-aikaan, mutta silti lumi aiheutti budjettiin ostopalvelujen ylityksiä.

Kouvolan Kymsote-maksuihin 0,6 miljoonan euron korotus

Kouvolan maksuosuus Kymsotessa nousee tänä vuonna 623 518 eurolla reiluun 310,8 miljoonaan euroon. Asia varmistui toukokuun lopussa Kymenlaakson kuntajohtajien ja Kymsoten johdon tapaamisessa.

Kyse on kuntien Kymsotelle siirtämistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista, joiden kustannukset piti tarkistaa toukokuun loppuun mennessä vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaisiksi. Kymsote oli laatinut budjettinsa kunnilta saamiensa tilinpäätösarvioiden perusteella.

Vuoden 2019 alussa aloittanut Kymsote on muuttanut kaupungin menorakennetta paljon. Aiemmin Kouvola käytti tuloslaskelman menoista 40 prosenttia henkilöstökuluihin ja 40 prosenttia palvelujen ostoihin.

Tänä vuonna palvelujen ostot ovat yli 60 prosenttia menoista ja henkilöstökulut noin 25 prosenttia.