Kouvolan havittelema itärata ja Kotkan tavoittelema rantarata voivat molemmat olla maakuntakaavassa — "Toki helpottaisi jatkotyötä, jos toinen varaus voitaisiin ottaa pois mahdollisimman aikaisin"

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ei ota kantaa linjausten paremmuuteen.

Jussi Lopperi

Pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan tulevan itäratalinjauksen takana ovat itäisen Suomen maakunnat ja kymmenen suurta kaupunkia.
Pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan tulevan itäratalinjauksen takana ovat itäisen Suomen maakunnat ja kymmenen suurta kaupunkia.

Kymenlaakson uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on piirretty linjaus kahdelle itäiselle ratayhteydelle.

Mukana ovat niin pääkaupunkiseudulta Porvoon ja Koskenkylän kautta Kouvolaan tuleva yhteys kuin Porvoon ja Koskenkylän kautta Kotkaan ja Haminaan menevä yhteys. Virallisesti puhutaan itäisestä ratalinjauksesta, mutta Kouvolan linjausta kutsutaan yleisesti itäradaksi ja Kotkan linjausta rantaradaksi.

Kymenlaakson maakuntavaltuutetut tutustuivat valmisteilla olevaan maakuntakaava 2040 -ehdotukseen maanantaina. Maakuntavaltuusto tekee päätöksen uudesta maakuntakaavasta ensi kesäkuussa.

Tätä ennen ensi keväänä pitäisi tulla liikenne- ja viestintäministeriön linjaukset siitä, millä askelmerkeillä itäistä ratayhteyttä lähdetään suunnittelemaan. Selvityksessä on mukana kaikkiaan kolme vaihtoehtoa, sillä mukana pohdinnassa on myös jo rakennettu Lahden oikorata.

Molemmat linjaukset voivat olla kaavassa

Maakuntavaltuuston toinen varapuheenjohtaja Markku Pakkanen (kesk.) sanoo, että maakuntakaavassa ei tarvitse välttämättä olla vain yhtä linjausta.

— Toki helpottaisi jatkotyötä, jos toinen varaus voitaisiin ottaa pois mahdollisimman aikaisin. Linjaukset rajaavat rakentamista monen vuoden ajaksi.

Linjauksilla omat alavaihtoehtonsa

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola sanoo, että vaikeuskerrointa lisää se, että niin Kouvolan kuin Kotkan linjauksilla on omat alavaihtoehtonsa.

Esimerkiksi Kouvolan linjauksessa on kaksi vaihtoehtoista reittiä Koskenkylästä Teuroisten kylän kohdille Elimäelle.

— Suunnittelun kannalta tällainen usean vaihtoehdon tilanne on harmillinen.

Maakuntahallitus päättää aikanaan, ovatko linjaukset ohjeellisia ja aiheuttavat näin rajoituksia rakentamiselle. Toinen vaihtoehto on, että linjaukset merkitään yhteystarvenuolella.

Ei toteuttava vaan mahdollistava kaava

Vaikka ministeriön selvitys valmistuu ensi keväänä, maakuntakaavaan voidaan jättää molemmat linjaukset.

— Maakuntakaava ei ole toteuttava vaan mahdollistava kaava. Vaikka ministeriö ottaisi kantaa toisen linjauksen puolesta keväällä, voivat molemmat linjaukset hyvinkin jäädä maakuntakaavaan.

Mikkola ei lähde panemaan itärataa ja rantarataa paremmuusjärjestykseen.

— Virkamiehenä minulla on se linja, että maakunnan kokonaisetu on itäisen yhteyden saaminen. Kun päädytään jompaankumpaan, täytyy pitää huoli siitä, että syöttöliikenne Kotkan ja Kouvolan välillä toimii.

Kotkan ja Kouvolan välisen ratayhteyden kehittäminen on Mikkolan mielestä pakko leipoa jollakin tavalla itäisen ratayhteyspäätöksen sisään.

Rahoituksesta eri näkemykset

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka totesi viime viikolla Kouvolan Sanomissa, että itäradan rahoitus on rantarataa varmemmalla pohjalla. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö piti kuitenkin varmana, että rahoitus järjestyy myös rantaradalle, jos siihen vaihtoehtoon päädytään.

— En usko rantaradan rahoituksen järjestyvän kovin helposti. Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan osuus kustannuksista nousisi merkittävästi, kun Savo jäisi pois uuden yhteyden maksajista, Pakkanen arvioi.